Léčba inzulínovou pumpou

Co představuje léčba inzulínovou pumpou?

Prostřednictvím těchto jednoduchých otázek a odpovědí můžete porozumět tomu, co je inzulínová pumpa, jak léčba inzulínovou pumpou funguje, jak vám pomáhá udržet si hladinu glukózy pod kontrolou, zatímco je váš životní styl zachován.

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Výhody léčby inzulínovou pumpou

Co je pumpa a jakým způsobem funguje?

Inzulínová pumpa je malé elektronické zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku.

Inzulínová pumpa vám může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky: díky kontinuální podkožní inzulínové infuzi (CSII: Continuous Subcutaneous Insulin Infusion) je nahrazena potřeba podávání častých injekcí inzulínu. Inzulínová pumpa ve dne v noci (24 hod) podává do těla přesné množství rychle působícího inzulínu, které odpovídá potřebám vašeho těla.
 
 • Bazální rychlost: Nastavení bazálních rychlostí malého množství inzulínu, které je do těla kontiuálně dávkováno, napodobuje bazální sekreci inzulínu zdravé slinivky  (netýká se doby příjmu potravin). Bazální rychlost inzulínu je stanovena vašim ošetřujícím lékařem na základě osobních potřeb. Bazální rychlost může být přizpůsobena konkrétním potřebám inzulínu v průběhu dne; například může být pozastavena nebo se zvyšovat / snižovat v určitých časových úsecích (tohoto nelze docílit v případě bazálního inzulínu, který je podáván injekčně).
 • Bolus: Další dávky inzulínu je možné podat "dle požadavku" tak, aby odpovídaly potřebám pokrytí jídel, která se chystáte sníst nebo ke korekci vysoké hladiny cukru v krvi. Inzulínové pumpy nabízejí funkci kalkulátoru bolusu. Kalkulátor bolusu pomáhá vypočítat dávku bolusu za pomoci nastavení, která byla předem stanovena vašim ošetřujícím lékařem a současně na základě vašich specifických potřeb.
 
 

Jaké jsou výhody léčby inzulínovou pumpou a jak tato léčba může pomoci v dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy?

Z klinického hlediska poskytuje inzulínová pumpa ve srovnání s  intenzifikovaným režimem léčby (tj. aplikace tří a více inzulínových injekcí denně) následující výhody:1,2
 
 • lepší kontrolu nad HbA1c
 • méně hypoglykemických událostí
 • snížení glykemické variability
Lze tak lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Inzulínová pumpa MiniMed® 640G může navíc poskytovat výhody plynoucí z možného přizpůsobení množství podávaného inzulínu:
 
 • Snazší dávkování: při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci kalkulátoru bolusu, tzv. Bolus Wizard®, která pomáhá stanovit přesnou dávku se zohledněním již dodaného inzulínu, současné glykémie, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení.
 • Větší flexibilita: podáním malých bolusů inzulínu se lze s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G okamžitě přizpůsobit sportovní aktivitě, nemoci nebo pokrytí malé svačiny. Pumpa navíc nabízí funkci dočasná bazální dávka, s jejíž pomocí se úměrně sníží nebo zvýší množství bazálních dávek např. po dobu cvičení nebo nemoci.
 •  Vyšší komfort: inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci bezdrátového připojení glukometru. Naměřené hodnoty koncentrace glukózy se z glukometru automaticky odesílají do pumpy, a tím se usnadní používání kalkulátoru Bolus Wizard®. Tyto údaje, stejně jako informace o dávkování inzulínu, pumpa ukládá do digitálního deníku.

Systém léčby inzulínovou pumpou: jak je do těla podáván inzulín?

Zásobník (2), na obrázku s připojeným krytem TransferGuard usnadňujícím plnění  zásobníku inzulínu z lahvičky, se vkládá do oddílu zásobníku inzulínové pumpy (1). Inzulín je ze zásobníku dávkován prostřednictvím infuzního setu (3). Drobná a pružná kanyla infuzního setu, kterou je inzulín přiváděn do podkoží, je zavedena pomocí zavaděče (4). Infuzní set je se zásobníkem spojen hadičkou, kterou lze kdykoliv odpojit a opětovně spojit v místě zavedení kanyly. To může být užitečné například, jestliže si chcete zaplavat, vysprchovat se nebo si zasportovat.

Příslušenství léčby inzulínovou pumpou

Všechny infuzní sety a zásobníky MiniMed® jsou s inzulínovou pumpou spojeny unikátní spojkou, která je mnohem bezpečnější než standardní spojení. Nejdůležitější část systému dávkování inzulínu je patentovaná* spojka MiniMed®, která je jedinečná a je součástí každého infuzního setu.

Inzulínová pumpa

Malý a odolný zdravotnický přístroj, který má: 
 • tlačítka pro naprogramování výdeje inzulínu,
 • barevný LCD displej zobrazující, co je programováno,  
 • prostor pro 1 AA alkalické baterie,
 • oddíl zásobníku s inzulínem.                                                                                                                                

Zásobník

Plastový zásobník je před vložením do pumpy naplněn inzulínem. Zásobníky MiniMed®  jsou vybaveny krytem "TransferGuard" (modrý kryt, který je odejmut předtím, než je zásobník s inzulínem vložen do inzulínové pumpy), který usnadňuje naplnění zásobníku z lahvičky s inzulínem. Zásobníky jsou vyráběny o objemu 180 nebo 300 jednotek a jsou určeny k jednorázovému použití na dobu 2 - 3 dní (stejně jako infuzní sety). Zásobníky MiniMed® byly navrženy tak, aby plnění inzulínem bylo pohodlné. 

Infuzní set

Infuzní set přivádí inzulín ze zásobníku do oblasti infuzní plochy pomocí flexibilní hadičky. Kanyla infuzního setu se zavádí pomocí tenké jehly, která je po zavedení z těla vyjmuta. Sety jsou zaváděny do podobných míst (oblastí), kam jsou aplikovány inzulínové injekce. Infuzní sety jsou měněny jednou za dva až tři dny.
Spol. Medtronic nabízí široký sortiment infuzních setů (podle typu kanyly, délky hadičky a úhlu zavedení kanyly), z kterého je možné zvolit ten správný set, který vám poskytne požadované pohodlí a ochranu. 

Zavaděč infuzních setů

Infuzní set je vložen do zavaděče a jednoduchým stiskem tlačítka je set snadno, rychle a prakticky bezbolestně zaveden do podkoží.

Je pro mě pumpa správné řešení?

Mnoho lidí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. S inzulínovou pumpou, jako je pumpa MiniMed® 640G, by mohli získat lepší kontrolu nad hladinou glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží:

 • strach z jehel,
 • obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,
 • strach z hypoglykémie, zejména v noci,
 • vysoké hodnoty HbA1c,
 • nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,
 • obavy z dlouhodobých komplikací,
 • požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.

O inzulínové pumpě a o tom, zda je tato léčba pro vás vhodná, si promluvte se svým ošetřujícím lékařem.

Máte-li zájem zjistit víc o výhodách léčby inzulínovou pumpou prosím KONTAKTUJTE NÁS.

REFERENCE

 • 1 J. C. Pickup and A. J. Sutton Severe hypoglycaemia and glycemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion Diabetic Medicine 2008 :25, 765–774
 • 2 Bergenstal RM1, Tamborlane WV, Ahmann A, Buse JB, Dailey G, Davis SN, Joyce C, Perkins BA, Welsh JB, Willi SM, Wood MA; STAR 3 Study Group. Sensor-augmented pump therapy for A1C reduction (STAR 3) study: results from the 6-month continuation phase. Diabetes Care. 2011 Nov;34(11):2403-5. doi: 10.2337/dc11-1248. Epub 2011 Sep 20.
 • * Ly T.T, Nicholas J.A., Retterath A. et al. Reduction of Severe Hypoglycemia with Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension in Patients with Type 1 Diabetes [abstract]. Diabetes 2013; 62 (supplement 1): 228-OR

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.