NÁŠ
NEJPOKROKOVĚJŠÍ,
SENZOR
GUARDIAN™
SENSOR 3

 

Zvládejte svou hladinu glukózy pomocí chytrého systému CGM
(kontinuální monitorace glukózy), který k měření
koncentrace glukózy používá senzor
Guardian™ Sensor 3 ve spojení s vysílačem Guardian™ Link 3.

OBDRŽÍTE UPOZORNĚNÍ OD NEJNOVĚJŠÍHO SYSTÉMU CGM PŘI DOSAŽENÍ PŘEDNASTAVENÉHO LIMITU VYSOKÉ NEBO NÍZKÉ HLADINY GLUKÓZY

HODNOTY ZE SENZORU KAŽDÝCH 5 MINUT (288KRÁT ZA DEN), KTERÉ JSOU ODESLÁNY PŘÍMO DO VAŠÍ KOMPATIBILNÍ INZULINOVÉ PUMPY SPOL. MEDTRONIC

Schopnost kontrolovat hladinu glukózy pomocí technologií již napomohlo mnoha lidem učinit informovanější rozhodnutí o jejich managementu diabetu. Přestože okamžitá monitorace glukózy (tzv. FLASH) může během skenování vydat výstrahu, nemůže pomoci Vás ochránit, protože není schopna komunikovat přímo s inzulinovou pumpou spol. Medtronic.

Použití nejnovějšího systému CGM společnosti Medtronic je jiné. Poskytuje údaje naměřené senzorem do Vaší pumpy každých 5 minut (288krát denně) a může Vás upozornit na vysokou nebo nízkou hladinu glukózy ještě předtím, než k ní dojde a bez potřeby provést sken. Náš nejnovější systém CGM podporující technologii SmartGuard™ poskytuje funkce prediktivních výstrah a napomáhá zvládat vysoké a nízké hodnoty glukózy. Níže naleznete další informace o funkcích technologie SmartGuard ™ a systému MiniMed™ 640G.

Když je technologie SmartGuard™ zapnutá, Vaše inzulinová pumpa spol. Medtronic může činit informovaná rozhodnutí, která Vám pomohou zvládat diabetes.

 

MiniMed ™ 640G - Výdej inzulinu může být pozastaven ještě předtím, než hladina glukózy klesne a to do doby než se navrátí zpět do požadovaného rozsahu.

 

Požadujte systém, který Vám nejen poskytne monitoraci glukózy, ale současně Vás bude ochraňovat. 2,3

 

Požadujte technologii, která část náročné práce a zátěže převezme na sebe.

 

Zeptejte se na systémy inzulinových pump se zařízením CGM a všeobecně na kontinuální monitoraci glukózy svého diabetologického týmu.

 

JAK ZAVÉST SENZOR
GUARDIAN™ SENSOR 3

GUARDIAN™ SENSOR 3
JE NEJNOVĚJŠÍ SENZOR SPOL. MEDTRONIC

  • Přesný1
  • Chytrý a spolehlivý2
  • Pohodlný

PROMLUVTE SI SE SVÝM OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM (DIABETOLOGEM)
PRO VÍCE INFORMACÍ O VYSÍLAČI GUARDIAN™ LINK 3 A SENZORU GUARDIAN SENSOR 3

  1. Christiansen M et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11
  2. Abraham MB. et al. Diabetes Care 2018 Feb;41(2):303-310 
  3. Garg SK et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163
  4. Guardian Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10