Mé dítě má diabetes

Inzulínové pumpy u dětí jako možné řešení

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Jak inzulínová pumpa pomáhá zvládat diabetes u vašeho dítěte.
Mnoho dětských pacientů s diabetem 1. typu řeší úkol udržet si lepší kontrolu nad hladinou glukózy v krvi tak, že se spoléhá na inzulínovou pumpu.
 
Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy nebo malého pouzdra nošeného kolem pasu, nebo dokonce připevnit na oblečení.
 
Inzulínová pumpa vám, vašemu dítěti a ošetřujícímu lékaři může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci posílá do těla velmi malé množství rychle působícího inzulínu.
Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Místo vícečetných injekcí je při léčbě inzulínovou pumpou zapotřebí pouze měnit infuzní set každé 2 až 3 dny.

Nyní již Guzmán dělá vše, co dělají ostatní děti: plave a také jeho nejoblíbenější sport, fotbal. Popravdě řečeno, pumpa zlepšila život nám všem.

- ESTER, MATKA GUZMÁNA

Jak pumpa MiniMed® 640G pomáhá zvládat hladinu glukózy?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G může po celý den dodávat velmi malé, předem nastavené dávky inzulínu (minimální dávka 0,025 jednotky za hodinu během dne). Přesné množství je stanoveno na základě konkrétních požadavků lékaře a odpovídá momentálním potřebám dítěte. 
Pumpa také umožňuje:
  • Funkci Bolus Wizard®: tato vestavěná funkce pomáhá stanovit přesnou dávku inzulínu zohledněním inzulínu již vydaného do těla, aktuální hladiny glukózy, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení. 
  • Přizpůsobení bazální dávky inzulínu tak, aby bylo možné kompenzovat vyšší nebo nižší stupeň aktivity nebo období nemoci.
  • Zrušení naprogramovaných dávek inzulínu v případě, že se dítě rozhodne nejíst nebo se zúčastnit dříve plánované činnosti.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.