Mé dítě má diabetes

Situace, se kterými se setkávají rodiče dětí s diabetem

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Co zvažovat, když má dítě diabetes.
Diagnóza diabetu 1. typu u dítěte změní život celé rodině. Mnoho rodičů si dělá starosti s tím, nakolik diabetes ovlivní život jejich dítěte. Jak ovlivní jejich budoucnost? Budou moci nadále žít běžný život?
 

Bezpečí: na prvním místě

Možná bude zapotřebí se ujistit, zda:
  • lidé, kteří přicházejí do styku s vaším dítětem přesně vědí, co dělat v případě nouze, a zda mají aktuální kontaktní údaje (na lékaře, rodiče, opatrovníky).
  • v okolí existuje zodpovědný člověk, který vašemu dítěti může pomoci zkontrolovat hladinu cukru v krvi nebo v případě potřeby podat bolus (dávka inzulínu navíc).
 

Cíl léčby diabetu

Cílem léčby, stručně řečeno, je udržet hladinu glukózy pod kontrolou a pomoci tak zajistit zdravý život dnes, a do budoucna minimalizovat rizika pozdních komplikací. Jeden ze způsobů, jak ověřit, zda je hladina glukózy dítěte pod kontrolou, je udržet hodnoty HbA1c v cílovém rozsahu, který byl definován ošetřujícím lékařem.
 

Způsoby zvládání hladiny krevní glukózy

 
Aby bylo možné udržet hladinu glukózy v krvi v cílovém rozmezí a snížit tak riziko komplikací, je zapotřebí dodat do těla přesné množství inzulínu. To může být odlišné v závislosti na typu léčby:
 
  • Konvenční terapie: aplikace 2 až 3 injekcí dlouze a krátce působícího inzulínu denně.
  • Intenzifikovaný inzulínový režim (MDI – Multiple Daily Injections): aplikace 3 a více denních injekcí s rychle působícím inzulínem a 1 až 2 injekce denně s dlouze působícím inzulínem.
  • Léčba inzulínovou pumpou (CSII – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion): nahrazuje potřebu častých aplikací injekcí tím, že podává rychle působící inzulín do těla po dobu 24 hodin denně. Naprogramovaný profil dávek inzulínu napodobuje bazální produkci inzulínu slinivkou a může být upraven dle potřeby. Rychle působící inzulín funguje lépe na snížení vysoké hladiny glukózy a k pokrytí sacharidů v jídle. Lze tak snadněji minimalizovat výkyvy v hladinách krevní glukózy.

Vždy jsme se moc rádi společně věnovali outdoorovým a sportovním aktivitám. Díky pumpě jsme dosáhli nové úrovně svobody a klidu!

- PAOLO

SNÍŽENÍ HODNOTY HbA1c MŮŽE POMOCI V REDUKCI KOMPLIKACÍ

HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 až 3 měsíce na červené krvinky. 

 
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial): výsledky klinické studie DCCT potvrdily, že snížením hodnoty HbA1c pouze o 1 % se může snížit riziko vzniku komplikací malých cév až o 40 %.* Hodnota HbA1c by měla být měřena každé 3 měsíce s cílem dosáhnout hodnoty pod 53 mmol/mol nebo dle doporučení ošetřujícího lékaře.*

 

Normální hladina glukózy (glykémie) se pohybuje v rozmezí 4,0 - 7,8 mmol/l. Dosáhnout tohoto cílového rozmezí v každodenním životě lze za pomoci měření hladiny glukózy osobním glukometrem v domácích podmínkách, tzv. selfmonitoring krevní glukózy (SMBG - Selfmonitoring Blood Glucose).*

Hypoglykémie

Rodiče se mohou obávat, že v průběhu spánku v noci může jejich dítě zažít hypoglykemickou událost (nízká hladina glukózy v krvi). Mnozí rodiče tak v průběhu noci měří hladinu glukózy u dítěte několikrát, aby se ujistili, že se pohybuje v požadovaném rozmezí.
 

Malé děti a batolata

Malé děti potřebují nízké dávky inzulínu. Mnoho děti jí malá množství jídla v častých intervalech, a to může vyžadovat častější podání inzulínových injekcí.

Co může rodič učinit pro to, aby pomohl svým dětem lépe zvládat diabetes a udržet tak požadovanou hladinu glukózy, zatímco si ony užívají své dětství?

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.