Mé dítě má diabetes

Je inzulínová pumpa správné řešení pro mé dítě?

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Rozšířené funkce inzulínové pumpy
Mnoho dětí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. Mohla by jim nebo jejich rodičům zajistit lepší kontrolu nad hladinou glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží:   
 
  • strach z jehel,
  • obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,
  • strach z hypoglykémie, zejména v noci,
  • nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,
  • vysoké hodnoty HbA1c,
  • obavy z dlouhodobých komplikací,
  • požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.
 
Nejlepší způsob, jak zůstat ve zdravém rozmezí hladiny glukózy, je měřit si glykémii alespoň 4x denně (SMBG - tzv. selfmonitoring krevní glukózy) a na základě naměřených hodnot učinit potřebné úpravy. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G, pomocí funkce Bolus Wizard, doporučí bolusovou a korekční dávku a může tak přispět ke zlepšení kompenzace diabetu. O inzulínové pumpě a o tom, zda je tato léčba vhodná pro vaše dítě, si promluvte se svým ošetřujícím lékařem. 

Nejvíce mě překvapila flexibilita, kterou pumpa poskytuje synovi a celé rodině. Pravda je, že nám pumpa také zlepšila noční období.

- ESTER, MATKA GUZMÁNA

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE INZULÍNOVÉ PUMPY MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G je k dispozici i s integrovanou funkcí kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a terapeutickým softwarem CareLink™.
 
Ve spojení s funkcí CGM je inzulínová pumpa MiniMed® 640G jedinou inzulínovou pumpou nabízející funkci SmartGuard®, která může snížit závažnost hypoglykémie. * Pokud hladina glukózy klesá nebezpečně nízko, funkce SmartGuard může 30 min před nástupem předvídat hypoglykemickou událost a automaticky zastavit výdej inzulínu.  Jakmile se hladina glukózy opět zvýší, podávání inzulínu se obnoví. Tyto možnosti systému MiniMed® mohou být velkou výhodou ve srovnání s obvyklým měřením hladiny glukózy glukometrem (SMBG). Další výhodou integrovaného systému je upozornění na překročení předem nastavených limitů hladiny glukózy nebo zobrazení trendu na obrazovce. 
 

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.