Guardian® REAL-TIME - SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLUKÓZY (CGM)

Guardian® REAL-Time, systém pro 24hodinové kontinuální monitorování glukózy (CGM), nabízí vyšší úroveň přehledu, jistoty a svobody. Systém CGM odhalí 4krát více nebezpečných hyperglykémií a hypoglykémií než obvyklé měření glykémie glukometrem. Může také významně snížit vaše hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v porovnání s běžným měřením glykémie glukometrem.1,2,3,4,5 

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Jak Guardian® REAL-Time, systém pro kontinuální monitorování glukózy (CGM), může pomoci dosáhnout lepší kontroly nad diabetem.

FUNKCE:

 • Zobrazení dat CGM  na displeji zvýší vaše povědomí o změnách hladiny glukózy. 
 • Výstrahy, které vám poskytnou větší přehled o nebezpečných hypo- a hyperglykémiích pro váš větší klid a jistotu. 
 • Oceníte pohodlný a kompaktní design. 

MĚŘENÍ GLUKOMETREM NEPOSKYTUJE KOMPLETNÍ OBRAZ

Měřením glukometrem můžete zjistit pouze to, jaká je vaše momentální glykémie. Hyperglykémie či hypoglykémie vyskytující se mezi měřeními glukometrem však mohou být přehlédnuty. Je to jako srovnávat fotografii s filmovým záběrem.

Až 60 % hypoglykémií může zůstat neodhaleno.

Při používání systému Guardian® REAL-Time vždy víte, jakou máte hladinu glukózy a jakým směrem či jak rychle se hladina mění. Jakmile se přiblížíte vašim přednastaveným glykemickým limitům, přístroj vyšle výstrahu, abyste mohli včas zareagovat. Systém Guardian® REAL-Time provádí během dne 288 měření hladiny glukózy v intersticiu, která poskytují 24hodinovou jistotu a současně mohou pomoci lépe pochopit vliv stravy, pohybu a léků na vaši hladinu glukózy.

TŘI ÚROVNĚ VAROVÁNÍ ZVYŠUJÍ JISTOTU

Můžete používat všechny výstrahy nebo jen některé z nich a zajistit, abyste před blížícími se hypoglykémiemi či hyperglykémiemi obdrželi několik varování1:
 • Předpovídané (prediktivní) výstrahy mohou být nastaveny tak, aby vás varovaly 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 minut před dosažením zvolených glykemických limitů. 
 • Výstrahy rychlých změn vás upozorní na náhlé změny hladiny glukózy.
 • Výstrahy nízké a vysoké hladiny glukózy vás varují v okamžiku, kdy koncentrace glukózy dosáhne předem nastavených hraničních hodnot. 

SYSTÉM PRO KAŽDÉHO

Kamkoli jdete, cokoli děláte, systém Guardian® REAL-Time může být s vámi. Přístroj je malý, komfortní a snadno se nosí na opasku, v kapse nebo pod oděvem. Drobný glukózový senzor je diskrétní, zavádí se snadno a prakticky bezbolestně. Je přímo propojen s malým vysílačem MiniLink™ REAL-Time, který bezdrátově vysílá data o hladinách glukózy do monitoru. Pokud je vysílač MiniLink™ spojen s glukózovým senzorem, jsou voděodolné a lze se s nimi sprchovat, koupat a provozovat vodní aktivity 6.
 
Bez ohledu na to, zda inzulínovou pumpu používáte nebo ne, pak systém Guardian® REAL-Time může být pro vás vhodný, pokud:

Připojená inzulínová pumpa MiniMed® 640G

 • Potřebujete více informací o hladinách glukózy.
 • Máte potíže s rozpoznáváním příznaků hypoglykémie. 
 • Přejete si lepší kompenzaci diabetu.
 • Máte gestační diabetes. 
 • Máte diabetes a jste těhotná. 
 • Máte zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c). 

 

 

 

 

Přístroj Guardian® REAL-Time je určen pro všechny pacienty, kteří mají diabetes 1. nebo 2. typu. Tento vyzkoušený a osvědčený CGM systém * je s oblibou používán jak v nemocnicích, tak i samotnými pacienty, a to nejen díky své malé velikosti a kompatibilitě s jinými přístroji značky Medtronic, ale i poskytovanou zákaznickou podporou ze strany společnosti s největšími zkušenosti na trhu CGM systémů.

 

Reference

 • 1 Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034.
 • 2 Ludvigsson J, et al. Pediatrics. 2003;111(5 pt 1):933-938.
 • 3 Deiss D, et al. Diabetes Care. 2006; 29(12):2730-2732.
 • 4 Bode BW, et al. Diabetes Res Clin Pract. 1999;46(3):183-190.
 • 5 Pitzer KR, et al. Diabetes Care. 2001;24(5):881-885.
 • *Přestože je přístroj Guardian® REAL-Time voděodolný a navržen tak, aby byl chráněn před možným opláchnutím vodou nebo občasným ponořením, společnost Medtronic doporučuje, aby přístroj nebyl vědomě ponořen do vody.
 • **Vysílač MiniLink™ je kompatibilní se systémem MiniMed® Paradigm® Veo™ a CGM systémem Guardian® REAL-Time.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.