Systém MiniMed

Systém MiniMed 640G pro kontinuální monitorování glukózy (CGM)

Enlite™ je nejnovější a nejmenší senzor společnosti Medtronic se zdokonaleným designem, který poskytuje maximální pohodlí a používání.

 Enlite Sensor

NÁŠ UCELENÝ SYSTÉM PRO VYŠŠÍ OCHRANU A KOMPENZACI DIABETU1

Při používání kontinuálního monitorování glukózy (CGM) se systémem MiniMed® 640G a novým vysílačem Guardian™ 2 Link, mohou uživatelé získat následující výhody: 
 
 • Vysoká přesnost měření.2
 • Chytrá funkce SmartGuard®, která poskytuje ochranu před hypoglykémií díky automatickému zastavení výdeje inzulínu, jakmile senzor změří nebo odhadne vývoj hladiny glukózy směrem k nastavenému limitu nízké glukózy. (*)
 • 83 % uživatelů systému CGM uvádí vyšší jistotu se zvládáním hyper-/hypo-glykemických událostí.3

 

 

Inovace funkcí k zajištění vyššího komfortu a používání

 • Menší a mnohem přizpůsobivější senzor: o 80 % menší ve srovnání s předchozím senzorem Enlite™
 • Další ochranná lepící vrstva navíc tak, aby byla snížena pravděpodobnost vzniku podráždění pokožky.  
 • Mnohem spolehlivější spoj vysílače se senzorem snižuje pravděpodobnost ztráty dat. V případě přerušení spojení se senzorem, dokáže vysílač Guardian™ 2 Link uchovat až 10 hodin dat. 

 

Zavedení senzoru je snadné

 • Zavedení stiskem jednoho tlačítka.
 • Jehla je během zavádění skryta. 
 • Úhel zavedení je 90 stupňů.

V NÁSLEDUJÍCÍM VIDEU ZJISTĚTE VÍCE O ZAVEDENÍ SENZORU ENLITE.

 

CGM SNIŽUJE HODNOTU HbA1c A ZLEPŠUJE KOMPENZACI

Několik randomizovaných studií 1,4,5 prokázalo, že používání CGM může vést k:

 • poklesu HbA1c až o 1%, aniž by došlo ke zvýšení výskytu těžkých hypoglykémií,
 • lepší kompenzaci diabetu,
 • tomu, že více pacientů dosáhne cílových hodnot HbA1c dle doporučení ADA (Americká diabetologická společnost). 

Všechny tyto výhody mohou pomoci zlepšit kontrolu nad diabetem.

Reference

- Senzor Enlite™ je určen pro dospělé a děti, a to pouze při používání zařízení značky Medtronic: systém MiniMed® 640G, systém MiniMed® Veo™, systém MiniMed® REAL-Time, CGM systém Guardian® REAL-Time a iPro™2.

- Senzor Enlite™ není určen pro použití se zařízením Medtronic CGMS Gold® a iPro™.
 
- Vysílač Guardian™ 2 Link je kompatibilní s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G, zatímco vysílač MiniLink™ je kompatibilní se systémem MiniMed® Veo™ a CGM systémem Guardian® REAL-Time.
 
 • *Funkce dynamického zastavení je založena na určitých kritériích: hodnota glukózy naměřená senzorem se musí nacházet v rozmezí 3,9 mmol/l od přednastavené dolní hranice s předpovědí vývoje hodnoty na 1,1 mmol/l nad tuto hranici během 30 min. Dodávání inzulínu pumpou nesmí být pozastaveno.
 • **Interní data (Internal data on file); Medtronic MiniMed®, Inc
 • 1Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.)
 • 2MARD inovovaného senzoru Enlite se systémem MiniMed™ 640G činí 9,1 % [vs. YSI ve 3. dni]. Zdroj: Cohen O et al. Accuracy of the continuous glucose sensor used with the predictive low glucose management system. Diabetes Technol Ther 2016; 18(S1): A81-A82.
 • 3MDT internal data on file CER247
 • 4Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(14):1464-1476.
 • 5Raccah D, Sulmont V, Resnik Y,et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.