MiniMed 640G: výstrahy a alarmy

Z nabídky vyberte požadovaný model inzulínové pumpy:

> Výstrahy a alarmy inzulínové pumpy MiniMed® Veo™
> Výstrahy a alarmy inzulínové pumpy MiniMed® 640G

MiniMed® 640G

Výstrahy MiniMed 640G

Výstraha vás upozorňuje na určitou situaci, která vyžaduje vaši pozornost. Když se spustí výstraha, je zapotřebí zjistit, co pumpa hlásí. Mezi výstrahy patří málo inzulínu v zásobníku a nízká kapacita baterie.
 
Když se spustí výstraha:
 
Červená kontrolka na pumpě jednou blikne, zhasne a znovu blikne; tato sekvence se bude stále opakovat. Schéma blikání:

Kontrolka inzulínové pumpy MiniMed® 640G : výstraha

MiniMed 640G insulin pump alarm notification light

Zvuk

Podle nastavení funkce Možnosti zvuku vydá pumpa buď opakující se výstražný tón, vibraci (opakující se sekvenci dvojité vibrace a přestávky) nebo obojí – výstražný tón i vibraci.

Displej

Pumpa zobrazí upozornění se žlutou ikonou a s pokyny, jak pokračovat. 
Odstranění výstrahy: 
  1. O jakou výstrahu se jedná, zjistíte z textu, který je zobrazen na displeji pumpy, včetně pokynů, jak pokračovat. 
  2. Stiskněte Press.
  3. Stiskněte Press.

 

Pokud na výstrahu nezareagujete, bude pumpa opakovat zvukový signál každých pět minut, dokud výstrahu neodstraníte.

Alarmy MiniMed 640G

Alarm vás varuje, že pumpa zjistila něco, co brání výdeji inzulinu. Alarm znamená, že se zastavil výdej inzulínu. Je důležité, abyste na alarm zareagovali pokud možno ihned. Mezi další příklady alarmů patří "Blok. průtok inzulínu" a "Vyměňte baterii ihned".
 
Když se spustí alarm:

Kontrolka

U závažných problémů s pumpou bude trvale svítit červená kontrolka na pumpě. V ostatních případech červená kontrolka dvakrát blikne a poté zhasne; tato sekvence se bude stále opakovat. Schéma blikání:
Kontrolka inzulínové pumpy MiniMed® 640G : alarm

 

Zvuk

Podle nastavení funkce "Možnosti zvuku" vydá pumpa buď opakující se výstražný tón, vibraci (opakující se sekvenci trojité vibrace a přestávky) nebo obojí –výstražný tón i vibraci.

Displej

Pumpa zobrazí upozornění s červenou ikonou a s pokyny, jak pokračovat. 
 
Odstranění alarmu: 
 
  1. O jaký alarm se jedná, zjistíte z textu, který je zobrazen na displeji pumpy včetně pokynů, jak pokračovat. 
  2. Stiskněte Press .
  3. Stiskněte Press .

 

Pokud nezareagujete na alarm, zvukové upozornění a vibrace se budou opakovat každou minutu po dobu 10 min. Po uplynutí 10 min se tón alarmu vystupňuje na hlasité nouzové houkání.

 

DŮLEŽITÉ

Info  Je velmi důležité, abyste znali alarm blokování průtoku inzulínu.

Tento alarm se spustí, jakmile inzulín neprotéká hadičkou nebo kanylou. Dojde-li ke spuštění alarmu, zkontrolujte, zda nedošlo k rozpojení setu nebo zauzlení hadičky.

  • V případě, že nezjistíte důvod blokování a zároveň není možné okamžitě vyměnit zásobník a infuzní set, pak můžete zvolit Obnovit výdej bazálních dávek inzulínu. Dojde-li k opětovnému spuštění alarmu blokování, postupujte podle pokynů na obrazovce. Zvolte z nabídky Přetočit a vyměňte zásobník a infuzní set.  
  • Jestliže zjistíte důvod alarmu anebo vám došel inzulín v zásobníku, postupujte podle pokynů na obrazovce.  Zvolte z nabídky Přetočit a vyměňte zásobník a infuzní set.
     

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.