Nově diagnostikovaní

Diagnóza diabetes 1. typu může působit jako šok a vést k mnoha otázkám, jako např.: Proč se to stalo právě mně? Jak se mi změní život? Jak mohu opět mít vše pod kontrolou?         
 
Může se zdát, že zvládat diabetes je nadlidské, obzvlášť na začátku, po stanovení diagnózy. Klíčem k úspěchu je proto maximální pochopení onemocnění a porozumění tomu, jak nejlépe udržet hladinu glukózy v cílovém rozmezí. 
 
Přečtěte si skutečné příběhy pacientů a zjistěte, jak dosáhli lepší kontroly nad diabetem 1. typu.

Skutečné příběhy

Play video

Nově diagnostikovaní

Emily a Jane, zlepšená kompenzace s pumpou od r. 2012 a 2011

Byla jsem diagnostikována před 6ti lety a začala jsem s aplikací několika injekcí inzulínu denně. Přestože jsem léčbě věnovala velké úsilí, nebyla v souladu s mým stylem života. Zjistila jsem, že mě tento způsob zvládání diabetu ubíjí a vyčerpává. Když mi pak byla navržena léčba pumpou, měla jsem z toho velkou radost a byla jsem odhodlána ji vyzkoušet. Má hodnota HbA1c se zlepšila a stále se zlepšuje díky tomu, že jsem se dozvěděla mnoho tipů a způsobů, jak svou pumpu používat. Uvědomila jsem si, že jsem mohla dosáhnout lepší kompenzace o mnoho let dříve. Když mé dceři Emily byla v minulém roce sdělena stejná diagnóza, byla jsem ráda, že se také může léčit pumpou a dosáhnout tak dobré kompenzace mnohem rychleji.

- Jane

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.