Nově diagnostikovaní

Být diagnostikovaní

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Pro zvládání diabetu je nezbytné porozumět potřebám vlastního těla
Po zjištění diagnózy diabetu 1. typu je přirozené uvažovat nad tím, nakolik toto zjištění ovlivní současný, ale i budoucí život. Pochopení podstaty nemoci a vlivu jídla, pohybu, onemocnění a každodenních aktivit na hladinu glukózy je předpokladem dobré kompenzace diabetu.
 
Po najezení se jídlo štěpí na glukózu (krevní cukr), pro tělo potřebnou energii ke všem každodenním činnostem. Tělo člověka také potřebuje inzulín, který je za normálních okolností produkován slinivkou, a který napomáhá přenosu glukózy z krevního řečiště do buněk.  
 
Nedokáže-li slinivka vyrobit inzulín, pak cukr zůstává v krevním řečišti a buňky jsou bez přísunu energie. Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje akutní fyzické projevy a symptomy diabetu. Při léčbě diabetu je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů jako: měření hladiny cukru v krvi, příjem sacharidů, fyzickou aktivitu a potřebu inzulínu k zajištění kontroly nad hladinou krevní glukózy a snížení rizika komplikací.

 

Poznáním potřeby vlastního těla se naučíme dosáhnout dobré kompenzace, to znamená jak udržet hladinu glukózy v krvi v doporučeném rozmezí a účinně zvládat diabetes.

Mnoho lidí se brzy po diagnóze diabetu 1. typu vrací ke svému šťastnému a zdravému životnímu stylu a užívá si obvyklé aktivity. Udržením kontroly nad hladinou krevní glukózy si lze nadále plně užívat takových činností jako je stravování venku, prodloužený víkendový spánek, sportovní hry, cestování do zahraničí nebo na dovolenou.

V době stanovení diagnózy jsem diabetes nebrala vážně a nedokázala jsem se motivovat k tomu, abych dostala svou hladinu cukru pod kontrolu.

- DOMINIKA

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.