Nově diagnostikovaní

Pumpa: možné řešení

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Jak může inzulínová pumpa pomoci zvládat diabetes
Mnoho pacientů s diabetem 1. typu řeší úkol udržet si lepší kontrolu nad hladinou glukózy v krvi tak, že se spoléhá na inzulínovou pumpu.
 
Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku.
 
Inzulínová pumpa vám a ošetřujícímu lékaři může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci podává do těla velmi malé množství rychle působícího inzulínu.
 
Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Místo vícečetných injekcí je při léčbě inzulínovou pumpou zapotřebí pouze měnit infuzní set každé 2 až 3 dny.

Věnoval jsem se mnoha sportům a vždy jsem chtěl podat ten nejlepší možný výkon, ale zjistil jsem, že je při tom obtížné dosáhnout dobré kompenzace diabetu s inzulínovými pery.

- Simon

JAK INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHÁ ZVLÁDAT HLADINU GLUKÓZY?

Používáním inzulínové pumpy MiniMed® 640G lze přizpůsobit množství podávaného inzulínu podle potřeby, dosáhnout lepší kontroly nad hladinou glukózy a snížit riziko vzniku hyper- a hypoglykemií. Mezi výhody plynoucí z používání inzulínové pumpy patří: 

 
  • Snazší dávkování: při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci kalkulátoru bolusu, tzv. Bolus Wizard®, která pomáhá stanovit přesnou dávku se zohledněním již dodaného inzulínu, současné glykémie, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení. 
  • Méně injekcí: přesné množství krátce působícího inzulínu je po celý den dávkováno přes infuzní set, který lze velmi snadno odstranit a vyměnit každé 2 až 3 dny.
  • Větší flexibilita: podáním malých bolusů inzulínu se lze s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G okamžitě přizpůsobit sportovní aktivitě, nemoci nebo pokrytí malé svačiny. Stačí stisknout jediné tlačítko, aniž by bylo třeba podat injekci. Pumpa navíc nabízí funkci dočasná bazální dávka, s jejíž pomocí se úměrně sníží nebo zvýší množství bazálních dávek např. po dobu cvičení nebo nemoci. 
  • Vyšší komfort: inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci bezdrátového připojení glukometru. Naměřené hodnoty koncentrace glukózy se z glukometru automaticky odesílají do pumpy, a tím se usnadní používání kalkulátoru Bolus Wizard®. Tyto údaje, stejně jako informace o dávkování inzulínu, pumpa ukládá do digitálního deníku. 

JAK INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G MŮŽE POMOCI V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Klinické studie* realizované u pacientů s diabetem 1. typu všech věkových kategorií, kteří přešli z intenzifikované terapie neboli MDI (tj. aplikace tří a více denních injekcí inzulínu, Multiple Daily Injections) na léčbu inzulínovou pumpou, potvrzují zlepšení kvality života a zvýšení spokojenosti s léčbou. 

 
Inzulínová pumpa MiniMed® 640G může pomoci dosáhnout cílové hladiny a redukovat riziko hypoglykémií*. Snadné pokrytí potřeby inzulínu může umožnit flexibilnější životní styl.

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G a strava

Strava v léčbě diabetu hraje důležitou úlohu. V případě režimu vícečetných injekcí může být náročnější pokrýt opožděná, vynechaná nebo rozmanitá jídla. S pumpou MiniMed® 640G je kompenzace inzulínu s jídlem snazší, např. je možné použít jeden z nabízených režimů podání bolusu tak, aby odpovídal situaci a typu jídla. 
 
Potřebné množství inzulínu počítá funkce Bolus Wizard® na základě několika parametrů jako množství sacharidů, hladiny glukózy v krvi, sacharidového poměru a sacharidů a množství aktivního inzulínu v těle. Pomáhá tím přesněji určit množství inzulínu, které je zapotřebí ke správné kompenzaci hladiny glukózy.

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G a pohyb

Pravidelný pohyb je doporučován většinou lékařů a je důležitý nejen pro tělo, ale i pro duši. Cvičení může snížit hladinu glukózy v krvi. Funkce inzulínové pumpy MiniMed® 640G nabízí dočasné přizpůsobení bazální dávky inzulínu dle okolností; od soutěžního klání po krátký výlet. Po cvičení tak pomáhá snížit riziko vzniku hypoglykémie v důsledku vynaloženého pohybu. Mnozí atleti s diabetem 1. typu používají inzulínovou pumpu k tomu, aby získali lepší kontrolu nad hladinou glukózy.

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G a noční hypoglykémie

Bazální potřeba inzulínu se může v průběhu 24 hodin měnit. Režim MDI (tj. aplikace tří a více denních injekcí inzulínu, Multiple Daily Injections) využívá dávky dlouze působícího inzulínu, které odpovídají průměrné potřebě a nezohledňuje tyto výkyvy změn. S pumpou MiniMed® 640G lze nastavit různé bazální dávky, které zohledňují individuální potřeby průběžně, a mohou pomoci snížit riziko vzniku hypoglykémie; především během spánku v noci.     

 

Připojená inzulínová pumpa MiniMed® 640G

 

 

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.