Nově diagnostikovaní

Je pro mě pumpa správné řešení?

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Rozšířené funkce inzulínové pumpy
Mnoho lidí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. S inzulínovou pumpou, jako je pumpa MiniMed® 640G, by mohli získat lepší kontrolu nad hladinou glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží: 
 
  • strach z jehel,
  • obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,
  • strach z hypoglykémie, zejména v noci,
  • vysoké hodnoty HbA1c,
  • nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,
  • obavy z dlouhodobých komplikací,
  • požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.
 
Nejlepší způsob, jak zůstat ve zdravém rozmezí hladiny glukózy, je měřit si glykémii alespoň 4x denně (SMBG - tzv. selfmonitoring krevní glukózy) a na základě naměřených hodnot učinit potřebné úpravy. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G, pomocí funkce Bolus Wizard®, doporučí bolusovou a korekční dávku a může tak přispět ke zlepšení kompenzace diabetu.    
 
O inzulínové pumpě a o tom, zda je tato léčba pro vás vhodná, si promluvte se svým ošetřujícím lékařem. 

Pro pumpu jsem se rozhodla poté, co jsem začala uvažovat o budoucnosti. Neodpustila bych si to, kdybych pro své děti nic neudělala.

- DOMINIKA

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE INZULÍNOVÉ PUMPY MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G je k dispozici i s integrovanou funkcí kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a terapeutickým softwarem CareLink™.
 
Ve spojení s funkcí CGM je inzulínová pumpa MiniMed® 640G jedinou inzulínovou pumpou nabízející funkci SmartGuard®, která může snížit závažnost hypoglykémie. * Pokud hladina glukózy klesá nebezpečně nízko, funkce SmartGuard může 30 min před nástupem předvídat hypoglykemickou událost a automaticky zastavit výdej inzulínu.  Jakmile se hladina glukózy opět zvýší, podávání inzulínu se obnoví. Tyto možnosti systému MiniMed® mohou být velkou výhodou ve srovnání s obvyklým měřením hladiny glukózy glukometrem (SMBG). Další výhodou integrovaného systému je upozornění na překročení předem nastavených limitů hladiny glukózy nebo zobrazení trendu na obrazovce.

 

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.