Nově diagnostikovaní

Zvládání hladiny krevní glukózy

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Význam hodnoty HbA1c
  • Hypo- a hyperglykémie
Aby bylo možné udržet si hladinu glukózy v krvi v cílovém rozmezí a snížit tak riziko komplikací, je zapotřebí dodat do těla přesné množství inzulínu. To může být odlišné v závislosti na typu léčby:
 
  • Konvenční terapie: aplikace 2 až 3 injekcí dlouze a krátce působícího inzulínu denně.
  • Intenzifikovaný inzulínový režim (MDI – Multiple Daily Injections): aplikace 3 a více denních injekcí s rychle působícím inzulínem a 1 až 2 injekce denně s dlouze působícím inzulínem.
  • Léčba inzulínovou pumpou (CSII – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion): nahrazuje potřebu častých aplikací injekcí tím, že podává rychle působící inzulín do těla po dobu 24 hodin denně. Naprogramovaný profil dávek inzulínu napodobuje bazální produkci inzulínu slinivkou a může být upraven dle potřeby. Rychle působící inzulín funguje lépe na snížení vysoké hladiny glukózy a k pokrytí sacharidů v jídle. Lze tak snadněji minimalizovat výkyvy v hladinách krevní glukózy.
 

Pumpa mi změnila život. Nemusím dodržovat přísný režim a mohu dělat, cokoliv chci, kdykoliv chci a navíc, jsem lépe kompenzována.

- TERESA

SNÍŽENÍ HODNOTY HbA1c MŮŽE POMOCI V REDUKCI KOMPLIKACÍ

HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 až 3 měsíce na červené krvinky. 

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial): výsledky klinické studie DCCT potvrdily, že snížením hodnoty HbA1c pouze o 1 % se může snížit riziko vzniku komplikací malých cév až o 40 %.* Hodnota HbA1c by měla být měřena každé 3 měsíce s cílem dosáhnout hodnoty pod 53 mmol/mol nebo dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Normální hladina glukózy (glykémie) se pohybuje v rozmezí 4,0 - 7,8 mmol/l. Dosáhnout tohoto cílového rozmezí v každodenním životě lze za pomoci měření hladiny glukózy osobním glukometrem v domácích podmínkách, tzv. selfmonitoring krevní glukózy (SMBG - Selfmonitoring Blood Glucose).

  • Hypoglykémie (nebo také zkráceně " hypo") je stav nízké hladiny glukózy v krvi; obvykle pod 3,5 mmol/l, a to přesto, že se konkrétní hodnota může mezi jednotlivci lišit. V případě mírné hypoglykémie, kdy symptomy jsou rozpoznatelné, lze předejít jejímu zhoršení snězením nebo vypitím něčeho, co obsahuje sacharidy. U závažné hypoglykémie je zapotřebí pomoci od druhé osoby a může být vyžadována hospitalizace v nemocnici. 
  • Hyperglykémie (nebo také zkráceně "hyper") je stav vysoké hladiny glukózy v krvi, obvykle nad 11,1 mmol/l, avšak tato hodnota se může dle jednotlivce lišit. Při výši hladiny glukózy nad 15 mmol/l je zapotřebí okamžité léčby z důvodu prevence vzniku akutních komplikací. 


Dosáhnout a udržet cílové hodnoty HbA1c, a tím minimalizovat riziko vzniku hypoglykémie, může představovat skutečnou výzvu. Léčba inzulínovou pumpou umožňuje přizpůsobit profil dávek inzulínu dle průběžných požadavků lidského těla.

Jak si může osoba, která byla v nedávné době diagnostikována s diabetem 1. typu, udržet hladinu glukózy pod kontrolou a zároveň zachovat svůj životní styl?

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.