Plánování těhotenství

Jak zvládat potřebu inzulínu během těhotenství

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Změny potřeb inzulínu v průběhu těhotenství
 • Před početím a 1. trimestr
  Dosažení co nejlepší možné kontroly hladiny glukózy před a na počátku těhotenství může snížit riziko komplikací plodu. V tomto období je současně u matky zvýšeno riziko vzniku hypoglykémie, takže ke konci prvního trimestru mohou být dávky inzulínu sníženy. 
 • 2. trimestr
  V tomto období je placenta již plně vyvinuta a hormonální hladina plynule stoupá, a tím se zvyšuje i potřeba dávek inzulínu. Udržet si kontrolu nad hladinou glukózy po jídle může vyžadovat navýšení bolusů před jednotlivými jídly.
 • 3. trimestr
  Z důvodu zpomalené absorpce inzulínu může být účinek na pokles hladiny cukru v krvi v pozdním těhotenství omezen. Z tohoto důvodu může být zapotřebí podat dávku inzulínu vyšší a mnohem dříve, až 30 - 40 minut před jídlem. Udržet si vyrovnanou hladinu krevní glukózy v průběhu posledního trimestru těhotenství může ovlivnit konečný vývin orgánů plodu, normální porodní hmotnost dítěte a snížení rizika hypoglykémie u novorozence.
 • Porod 
  Během porodu je nutné pečlivě sledovat vývoj hladiny glukózy tak, aby zůstala v cílovém rozmezí. U žen, které v době porodu pokračují s léčbou inzulínovou pumpou, může být vyžadováno podání malých bolusů inzulínu. 
  V období bezprostředně po, až do 24 hodin po porodu se může potřeba inzulínu výrazně snížit a cílové hladiny glukózy mohou být změněny.
 • Doma po porodu 
  Přizpůsobení se novému životu s dítětem vyžaduje nepředvídatelné změny režimu spánku a stravy, což v případě diabetu představuje skutečnou výzvu.  
  U kojících matek může v období během a po kojení hladina glukózy rychle klesat, a proto je důležité měřit hladinu glukózy v krvi pravidelně a v případě potřeby snížit dávku inzulínu.

Po měsíci léčby pumpou má hodnota HbA1c poklesla z 67 mmol/mol na 44 mmol/mol. Zároveň jsem zjistila, že jsem těhotná! Změnou léčby z inzulínových injekcí na pumpu jsem získala lepší kontrolu nad hladinou glukózy a také novou úroveň svobody, o které bych se nikdy předtím nedomnívala, že ji mohu získat!

- MARIA

SNÍŽENÍ HODNOTY HbA1c MŮŽE POMOCI V REDUKCI KOMPLIKACÍ

HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky. 
 
Udržet si hladinu glukózy pod kontrolou během těhotenství je jedním z cílů všech žen s diabetem 1. typu. Hodnota HbA1c by měla být měřena každé 3 měsíce s cílem dosáhnout hodnoty pod 53 mmol/mol nebo dle doporučení ošetřujícího lékaře.*
 
 
Velmi často tak ženy zjišťují, že potřebují intenzifikovat svou léčbu, aby dosáhly cílových glykemických hodnot bez hypoglykemické příhody. To může vyžadovat:
 
 • Malé korekční bolusy během celého dne. V případě hladiny mimo cílové rozmezí je tak vyžadováno více injekcí.
 • Podání přesnější inzulínové dávky před jídlem k dosažení lepší kompenzace bez nutnosti podat dodatečný korekční bolus. 
 • Časté měření hladiny glukózy v krvi, které pomáhá upravit léčbu.

Jak může žena s diabetem 1. typu, která plánuje těhotenství nebo je již těhotná, dosáhnout lepší kontroly nad hladinou glukózy, když se její tělo neustále hormonálně mění?

Reference

 • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.