Plánování těhotenství

Plánování těhotenství s diabetem

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Faktory, které zvážit při plánování těhotenství
Na základě vhodného přístupu a péče je možné dosáhnout u žen s diabetem 1. typu zdravého průběhu těhotenství i porodu. 
 
Při plánování otěhotnění nebo již v průběhu těhotenství je zapotřebí vše předem plánovat a věnovat pozornost budoucímu zdraví děťátka. U žen s diabetem 1. typu existují další faktory, které je zapotřebí zvážit před, během a po porodu.

Těhotenství a změny

V průběhu těhotenství dochází u žen k změnám, které ovlivňují potřebné množství inzulínu. Během tohoto období je zapotřebí udržet si hladinu glukózy v krvi pod přísnou kontrolou. Tato podmínka je velmi důležitá, neboť u těhotných žen může dojít k výskytu:
 
  • Hypoglykémie: těhotné ženy mohou být náchylnější k nízké hladině glukózy v krvi; zejména během spánku a v noci.*
  • Hyperglykémie: vysoké hladiny glukózy v krvi před a během těhotenství souvisí se zvýšeným rizikem potratu, možným vznikem vrozených vad a jiných rizik souvisejícími s plodem.*
  • Nestabilní glukózy: ranní nevolnost, hyperglykémie po konzumaci jídla a hormonální změny mohou narušit stravovací režim a aplikaci injekcí natolik, že lze těžko udržet hladinu glukózy v cílovém rozmezí. To může mít následně vliv na rostoucí plod.*
 
S diabetem se každý jednotlivý den může lišit. Je proto důležité pochopit změny, ke kterým dochází v průběhu těhotenství, a získat tak lepší kontrolu nad hladinou glukózy.

Díky inzulínové pumpě jsem porodila zdravou dceru - to byl pro mě zázrak! Nyní bych již pumpu nikdy nedala z ruky.

- CINDY

 

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.