Zákaznická podpora

CareLink Assist

Důležité upozornění před tím, než spustíte a povolíte vzdálený přístup prostřednictvím “GoToAssist”

Vážený kliente, vezměte, prosím, na vědomí, že zadáním unikátního kódu a jeho následným potvrzením tlačítkem “OK” spustíte a povolíte společnosti Medtronic vzdálený přístup k Vašemu počítači prostřednictvím aplikace „GoToAssist“.
 
Během této doby, kdy bude vzdálený přístup povolen, bude našemu odpovědnému zaměstnanci zveřejněn obsah a vzhled Vaší obrazovky a bude mu umožněno prostřednictvím myši a klávesnice provádět na Vašem počítači úkony. Proto si Vám dovolujeme doporučit a požádat Vás, abyste před započetím uzavřel veškeré programy či dokumenty, jež mohou obsahovat osobní či soukromé informace.
 
Vzdálený přístup je zřízen výhradně za účelem prověření stavu Vašeho počítače, resp. jeho nastavení, a to tak, abychom mohli k Vaší plné spokojenosti vyřešit softwarové problémy, se kterými se potýkáte.
 
Za tímto účelem si vyhrazujeme právo spouštět programy, měnit nastavení počítače a software či instalovat/odinstalovat programy nutné k vyřešení daných problémů. Současně Vás tímto ujišťujeme, že nebudeme zobrazovat či zpřístupňovat žádné další dokumenty, vyjma těch, které se dotýkají či souvisí se software společnosti Medtronic.

CareLink Assist

Vzdálený přístup jste oprávněn kdykoliv ukončit, a to jednoduše uzavřením aplikace “GoToAssist”.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.