Zákaznická podpora

Pomoc a podpora: infuzní sety

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K DOBROVOLNÉMU STAŽENÍ INFUZNÍCH SETŮ Z TRHU – 11. ZÁŘÍ 2017

 
Společnost Medtronic nedávno zaznamenala servisní hlášení od zákazníků, která se týkají možné nadměrné aplikace inzulinu krátce po výměně infuzního setu. Protože je bezpečnost našich zákazníků naší hlavní prioritou, ve spolupráci s regulatorními úřady jsme se rozhodli dobrovolně stáhnout určité výrobní šarže infuzních setů (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette) používaných s inzulinovými pumpami společnosti Medtronic.
 
Vzhledem k velkému objemu žádostí, které evidujeme, může dodání náhradních setů trvat déle než předchozí dodávky – až 3 namísto 2 týdnů.
 
 

Jaké infuzní sety jsou dostupné?

Medtronic nabízí na trhu širokou škálu infuzních setů vyhovujících nejrůznějším potřebám. Zde jsou uvedeny jednotlivé druhy:

Při rozhodování je třeba zohlednit životní styl, tělesnou konstituci, ale také individuální preference. Prohlédněte si jednotlivé infuzní sety, abyste si mohli zvolit ten, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Mohu s inzulínovou pumpou MiniMed® používat sety od jiných výrobců?

Společnost Medtronic netestuje zásobníky a infuzní sety od jiných výrobců, a proto nemůže garantovat správnou funkčnost těchto zásobníků a infuzních setů s inzulínovými pumpami Medtronic MiniMed®. Je-li s pumpami MiniMed® používán spotřební materiál jiného výrobce než od společnosti Medtronic a v důsledku toho dojde k závadě na pumpě, může záruka na pumpu pozbýt své platnosti.

Instrukce pro dočasné odpojení pumpy

Chcete-li si pumpu dočasně odpojit, protože míříte například na pláž, měli byste na to být dobře připraveni. Níže uvedené schéma obsahuje instrukce, které vám nebo vašemu diabetologovi pomohou vytvořit plán pro tyto situace.
 
Poznámka: Předpokládá se, že po dobu dočasného odpojení pumpy budete aplikovat stejný typ inzulínu, jaký používáte v pumpě (nejčastěji jsou to: rychle působící Humalog®, Apidra® či Novorapid®), ale budete jej aplikovat injekčně, například inzulínovým perem.

Odpojení pumpy na max 1 hodinu

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před odpojením.
 • Bazální inzulín: Není třeba aplikovat.
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu. V případě potřeby kontaktujte svého diabetologa.  
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy na 4 hodiny

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před odpojením, před jídly a po 3-4 hodinách.
 • Bazální inzulín: Aplikujte injekci v dávce odpovídající vynechané bazální dávce. 
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu. V případě potřeby kontaktujte svého diabetologa. 
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy přes noc

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před spaním a nařiďte si budík pro kontrolu každé 3-4 hodiny.
 • Bazální inzulín: Každé 4 hodiny aplikujte injekci v dávce odpovídající vynechané bazální dávce.
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu. V případě potřeby kontaktujte svého diabetologa
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy na 24 hodin (nebo déle)

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před jídly, každé 3–4 hodiny a před spaním.
 • Bazální inzulín: Každé 4 hodiny aplikujte injekci v dávce odpovídající vynechané bazální dávce nebo zvažte použití dlouhodobě působícího inzulínu.
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu.  
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy na více jak 1 den

 • Měření: Pro optimální kompenzaci diabetu se doporučuje časté měření glykémie. 
 • Bazální inzulín: Pro usnadnění Vám diabetolog může předepsat dlouhodobě působící inzulín místo krátkodobě působícího. 
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu.  
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.
 
Máte-li otázky týkající se své léčby při odpojení inzulínové pumpy, prosím, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
V případě otázek ohledně funkcí inzulínové pumpy firmy Medtronic kontaktujte, prosím, naši NON-STOP HELPLINE.
 
Humalog je registrovaná značka společnosti Eli Lilly and Company.
NovoRapid je registrovaná značka společnosti Novo Nordisk A/S. 
 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.