Zákaznická podpora

Pomoc a podpora: inzulínové pumpy

Dotazy zákazníků, na které odpovídá náš tým služby pomoci a podpory, jsou pro snadné a pohodlné vyhledání zpracovány v přehledu často kladených dotazů (FAQs).
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Jaká je velikost inzulínové pumpy?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G
Velikost: cca 5,3 (šířka) x 9,6 (délka) x 2,5 (hloubka) cm

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ 5. řada (554) 
Velikost: odpovídá přibližně velikosti mobilního telefonu, tj. cca 5,1 x 7,6 x 2 cm

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ 7. řada (754)  
Velikost: 5,1 x 9,1 x 2 cm

Kolik váží inzulínová pumpa?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G
Váha: včetně baterie pouze 102 g

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ 5. řada (554) 
Váha: včetně baterie pouze 95 g

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ 7. řada (754)
Váha: včetně baterie pouze 102 g

POUŽITÍ

Jaká jsou doporučení pro výběr typu baterie?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G
 • Pumpa vyžaduje jednu novou baterii AA 1,5 V.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků použijte novou lithiovou baterii AA. 
 • Do pumpy lze vložit i alkalickou baterii AA nebo plně nabitou NiMH (nikl-metal hydridovou) baterii s možností dobíjení. 
 • V pumpě nepoužívejte zinko-uhlíkové baterie.
 • Životnost baterie obvykle činí 7 až 14 dní v závislosti na použitém typu baterie. 
 • Některé funkce pumpy mohou zkracovat životnost baterie, jako např.:
  • podsvícení displeje
  • vysoký jas nastavení displeje
  • vibrační typ výstrah
  • dálkové ovládání a glukometr
  • vysoké bazální dávky a intenzita používání pumpy včetně přetáčení a podávání bolusů (tj. jak často jsou stisknuta tlačítka)
  • četná hlášení ztráty připojení senzoru/slabý signál.
Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™
 • Alkalická AAA baterie.
 • Při používání baterií značky Energizer lze velmi snadno odhadnout dobu od varování "Slabá baterie" do jejího kompletního vybití (status "Vypnuto Vybito"). A tak je zajištěn správný výskyt výstrah pro stav baterie, jakmile dochází k jejímu vybití. 
 • Volba značky a typu baterie může vést ke značným odchylkám v životnosti.  
 • Životnost baterie obvykle činí 7 až 10 dní.
 • Některé funkce pumpy mohou zkracovat životnost baterie, jako např.: -
  • podsvícení displeje
  • vibrační typ výstrah
  • dálkové ovládání a glukometr
  • vysoké bazální dávky a intenzita používání pumpy včetně podávání bolusů (tj. jak často jsou stisknuta tlačítka)
  • četná hlášení (nebo četné/časté výstrahy) ztráty připojení senzoru/slabý signál

FUNKCE PRO NÍZKÉ A PREDIKTIVNÍ ZASTAVENÍ

Jakou úlohu plní funkce "Zastavit při nízké GS"/"Nízké zastavení" inzulínové pumpy MiniMed® 640G a MiniMed® Veo™?

Funkce "Zastavit při nízké GS"/„Nízké zastavení“ je součástí systému kontinuálního monitorování glukózy (CGM), která je pomůckou pro ty, kdo mají strach z hypoglykémií nebo nerozpoznaných hypoglykémií. Jestliže je funkce zapnuta, pak pumpa automaticky zastaví výdej inzulínu po dobu 2 hodin, jakmile zjištěná hladina glukózy dosáhla přednastavených limitů pro nízké zastavení.  V případě, že uživatel pumpy v průběhu těchto dvou hodin na tento alarm nezareaguje, pumpa po 2 hodinách sama obnoví výdej inzulínu dle naprogramované bazální dávky. Všechny ostatní funkce senzoru zůstávají během zastavení výdeje inzulínu v provozu.

Co dělat v případě spuštění funkce "Zastavit při nízké GS"/"Nízké zastavení" u inzulínové pumpy MiniMed® 640G a MiniMed® Veo™?

Pokud NEZAREAGUJETE na tento alarm, pumpa zastaví výdej inzulínu, začne vydávat zvukové upozornění a na displeji se zobrazí zpráva: „Mám diabetes, přivolejte první pomoc.“ Pumpa zastaví výdej inzulínu na 2 hodiny. Po dvou hodinách obnoví bazální dávku. Pokud je glykémie po 4 hodinách od obnovení bazální dávky stále příliš nízká, pumpa opět výdej inzulínu zastaví.
 
Pokud ZAREAGUJETE na tento alarm, máte dvě možnosti: nechat výdej inzulínu zastavený nebo jej obnovit. Zvolíte-li obnovení bazální dávky, pumpa bude pokračovat ve výdeji inzulínu. Zvolíte-li zastavení, pumpa zastaví výdej inzulínu, jak bylo uvedeno výše. Když dojde ke spuštění funkce "Zastavit při nízké GS"/"Nízké zastavení" z důvodu nízké hladiny glukózy, pumpa začne vydávat zvukové znamení proto, aby bylo zajištěno, že alarm bude dostatečně slyšet a mohlo na něj být reagováno. 
 

Proč je u inzulínové pumpy MiniMed® 640G a MiniMed® Veo™ zastaven výdej inzulínu po dobu 2 hodin a opětovně zahájen na dobu 4 hodin?

Dvouhodinový interval vychází z klinických poznatků, že během této doby se hladina glykémie může vrátit zpět do normy. Opětovné obnovení výdeje inzulínu po dobu 4 hodin minimalizuje riziko následné hyperglykémie.

Jakou úlohu plní funkce SmartGuard® inzulínové pumpy MiniMed® 640G?

SmartGuard® je inovací funkce "Nízkého zastavení", která byla navržena tak, aby pomáhala pacientům s jejich strachem z hypoglykémií nebo nerozpoznaných hypoglykémií. Technologie SmartGuard® může zastavit výdej inzulínu před nebo při dosažení nízké hladiny glukózy a automaticky výdej inzulínu obnovit. Jestliže je zapnuta funkce "Zastavit před nízkou GS" technologie SmartGuard® pak, za předpokladu, že hladina glukózy (GS) zjištěná a predikovaná senzorem odpovídá nastaveným limitům, pumpa automaticky zastaví výdej inzulínu po dobu max. 2 hodin a současně, bez nutnosti zásahu, výdej nastavené bazální dávky inzulínu opět obnoví. Ostatní funkce senzoru jsou během pozastaveného výdeje inzulínu funkční.

Jaký je rozdíl mezi funkcemi “Zastavit před nízkou GS”, “Výstraha před nízkou GS”, “Zastavit při nízké GS” a “Výstraha při nízké GS” u inzulínové pumpy MiniMed® 640G?

Funkce pro nízkou glukózu umožňuje nastavit výstrahu či zastavení výdeje inzulínu nebo výstrahu včetně zastavení výdeje inzulínu v případě, že vývoj hladiny glukózy směřuje k přednastaveným limitům nízké glukózy nebo již byla dosažena limitní hodnota nízké glukózy.

Následující tabulka popisuje nastavení výstrah nízké glukózy.

Název funkcí nízké glykémie
Princip
Zastavit před níz.GS
Výdej inzulínu je dočasně zastaven, jestliže podle předpovědi senzoru dosáhne do 30 minut glukóza hodnoty o 1,1 mmol/l vyšší než je limit nízké hladiny glukózy (GS).

Zapnutím funkce Zastavit před níz. GS se automaticky spustí funkce Výstr. před níz. GS.

K zastavení výdeje inzulínu při použití funkce Zastavit před níz. GS nedojde v případě, že je hladina glukózy minimálně o 3,9 mmol/l vyšší než je limit nízké GS.

Výstr. před níz. GS Pumpa vydá výstrahu pokaždé, když podle předpovědi senzoru dosáhnete limitu nízké glykémie do 30 minut. Tato výstraha může být nastavena bez ohledu na zapnutí/vypnutí funkce Zastavit před níz. GS.
Zastavit při níz. GS Pokud hodnota glukózy naměřená senzorem dosáhne nebo klesne pod nastavený limit nízké glukózy, pumpa dočasně zastaví výdej inzulínu.
Výstr. při níz. GS Pumpa vydá výstrahu, jestliže hodnota glukózy dosáhne či klesne pod limit nízké GS.

Jakmile inzulínová pumpa zastaví výdej inzulínu v důsledku "Zastavit před nízkou GS", na displeji se objeví zpráva "Glukóza ze senzoru se blíží nízkému limitu. Změřte GL glukometrem.".

Pokud NEREAGUJETE na tento alarm, pumpa zastaví výdej inzulínu, začne vydávat zvukové upozornění a na displeji se zobrazí zpráva: „Mám diabetes, přivolejte první pomoc.“  Pumpa obnoví dávkování inzulínu třemi možnými způsoby:

 1. Požadavek na obnovení výdeje bazální dávky je zadán manuálně.
 2. K obnovení výdeje inzulínu dojde automaticky pokud:
  • byl výdej inzulínu zastaven minimálně 30 minut a zároveň
  • hodnota glukózy zaznamenaná senzorem je nejméně o 1,1 mmol/l vyšší než limit nízké glukózy a zároveň
  • se očekává se, že bude do 30 minut nejméně o 2,2 mmol/l vyšší než limit nízké glukózy.
 3. Výdej inzulínu byl zastaven po dobu maximálně 2 hodin.

Pokud REAGUJETE na tento alarm, máte dvě možnosti: nechat výdej inzulínu zastavený nebo jej obnovit. Zvolíte-li obnovení bazální dávky, pumpa bude pokračovat ve výdeji inzulínu. Zvolíte-li zastavení, pumpa zastaví výdej inzulínu.

NASTAVENÍ ALARMŮ

Jak nastavit nebo změnit alarmy pro limity hladiny glukózy?

Nastavené limity pro vysokou a nízkou glukózu by měly být od sebe vzdálené alespoň 0,6 mmol/l. 

V případě, že bude limit pro vysokou glukózu nastaven na 10 mmol/l, pak limit pro nízkou glukózu by neměl být vyšší než 9,4 mmol/l. 

A naopak, v případě, že bude limit pro nízkou glukózu nastaven na 2,8 mmol/l, pak limit pro vysokou glukózu nemůže být nižší než 3,4 mmol/l.

Výklad dat inzulínové pumpy MiniMed® Veo™: O čem vypovídají šipky indikující rychlou změnu?

Jedna šipka trendu směřující nahoru/dolů odpovídá stoupání/klesání hladiny glukózy rychlostí 0,056 - 0,111 mmol/l za minutu.
 
Dvě šipky trendu směřující nahoru/dolů vypovídají o stoupání/klesání hladiny glukózy rychlostí 0,111 - 0,167 mmol/l za minutu.
 
Tři šipky trendu směřující nahoru/dolů představují stoupání/klesání hladiny glukózy rychlostí 0,167 mmol/l za minutu.
 
Počet zobrazených šipek může pacientům pomoci odhadnout rychlost stoupání/klesání hladiny glukózy, a tím učinit preventivní opatření výskytu závažné glykemické události.

Výklad dat inzulínové pumpy MiniMed® 640G: O čem vypovídají šipky indikující rychlou změnu?

Jedna šipka trendu směřující nahoru/dolů odpovídá stoupání/klesání hladiny glukózy rychlostí 0,056 mmol/l za minutu nebo vyšší jak 1,1 - 2,2 mmol/l během předchozích 20 min.
 
Dvě šipky trendu směřující nahoru/dolů vypovídají o stoupání/klesání hladiny glukózy rychlostí 0,111 mmol/l za minutu nebo vyšší během předchozích 20 min.
 
Tři šipky trendu směřující nahoru/dolů představují stoupání/klesání hladiny glukózy rychlostí 0,167 mmol/l za minutu nebo vyšší během předchozích 20 min.
 
Počet zobrazených šipek může pacientům pomoci odhadnout dobu, jak rychle stoupá/klesá hladina glukózy, a tím učinit preventivní opatření výskytu závažné glykemické události.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.