Zákaznická podpora

Důležité informace k bezpečnosti inzulínové pumpy MiniMed Veo

Ve společnosti Medtronic se snažíme neustále přehodnocovat a zlepšovat kvalitu a spolehlivost našich výrobků a služeb. O možných problémech se dozvídáme pomocí našeho systému monitorování a budeme rádi, když nás o nich budete informovat i vy nebo nám poskytnete doporučení související s používáním našich pump.

Doba zobrazení grafu glukózy naměřené senzorem (pouze model MiniMed® Veo™)

Doba zobrazení grafu glukózy naměřené senzorem

Bezpečnostní informace týkající se doby zobrazení grafu glukózy naměřené senzorem pro pumpy MiniMed Veo (pouze model MMT-554 a MMT-754), u kterých je zapnuta funkce použití senzoru a funkce Zastavit z důvodu nízké glykémie. 

Vaše inzulínová pumpa MiniMed Veo vám umožňuje nastavit počet minut, po které se bude zobrazovat graf senzoru, než se znovu zobrazí základní okno.

Výchozí nastavení doby zobrazení grafu glukózy naměřené senzorem od výrobce jsou 2 minuty. Pokud je doba zobrazení grafu senzoru nastavena na „NENÍ“, může se stát, že nedojde k automatickému obnovení výdeje bazálu 2 hodiny poté, co došlo k zastavení z důvodu nízké hladiny glukózy, což může mít za následek zvýšenou glykémii. 

[K tomu dojde pouze, pokud přejdete na okno s grafem senzoru v době, kdy dojde k události Zastavit z důvodu nízké hladiny glukózy, pokud toto okno necháte zobrazené a zároveň je doba zobrazení grafu senzoru nastavena na „NENÍ“]
 
Pokud se to stane, pumpa 3krát pípne každých 15 minut, aby vám připomněla, že výdej inzulinu byl zastaven. Všechny ostatní alarmy budou fungovat normálně, ale výdej bazálu se neobnoví, dokud bude zobrazeno okno s grafem senzoru.

Doporučení týkající se doby zobrazení grafu glukózy naměřené senzorem:

 • Neměňte nastavení doby zobrazení grafu senzoru na „NENÍ“.
 • Používáte-li funkci "Zastavit z důvodu nízké hladiny glukózy" a nastavení doby zobrazení grafu senzoru jste změnili na „NENÍ“, lze toto nastavení resetovat následujícími kroky:
  1. Přejděte do Nabídky senzoru
  2. Vyberte možnost UPRAVIT NASTAVENÍ, stiskněte ACT
  3. Vyberte možnost Čas grafu, stiskněte ACT
  4. Vyberte možnost 2, 4 nebo 6 minut (nevybírejte „NENÍ“), stiskněte ACT

Jak zjistím, jaký model inzulínové pumpy mám?

Označení modelu inzulínové pumpy naleznete v okně STAV nebo na štítku na zadní straně inzulínové pumpy. 
 
Graf senzoru

Co je funkce doba zobrazení grafu senzoru?

Tato funkce vám umožňuje si zvolit, jak dlouho poté, co jste naposledy zmáčkli tlačítko, zůstane zobrazené okno s grafem glukózy naměřené senzorem. Pumpa MiniMed Veo je od výrobce dodávána s výchozím nastavením doby 2 minuty. V nabídce nastavení jsou uvedeny možnosti 2 minuty, 4 minuty, 6 minut a „NENÍ“.

Proč má pro funkci doby zobrazení grafu senzoru pumpa také možnost „NENÍ“?

Toto nastavení je vhodné v případech, kdy je vyžadováno, aby graf glukózy naměřený senzorem setrval zobrazen na displeji.  Z důvodu, že toto nastavení může ovlivnit funkci zastavení výdeje inzulínu při nízké hladině glukózy (tzv. funkce Nízké zastavení, LGS - Low Glucose Suspend), nedoporučujeme jej používat.
 

Upozorní mě alarm, že po 2 hodinách nedošlo k obnovení výdeje bazálu?

Alarm, který by upozornil na to, že uplynuly 2 hodiny od zastavení výdeje bazálu, není k dispozici. Kdykoliv je však pumpa zastavena, pípne 3krát každých 15 minut, aby vám připomněla, že nedochází k výdeji inzulínu. Všechny alarmy pumpy a senzoru budou nadále fungovat i při zobrazení okna s grafem senzoru.

Co mohu udělat, abych takové události zabránil?

K této události dojde pouze v případě, že doba zobrazení grafu senzoru je nastavena na „NENÍ“ a zároveň používáte funkce Zastavit z důvodu nízké glykémie (na pumpě MiniMed Veo).
 
Nejste-li si jisti, jaké je vaše nastavení doby zobrazení grafu senzoru:
 1. Přejděte do Hlavní nabídky
 2. Zvolte Nabídka senzoru
 3. Vyberte možnost Upravit nastavení, stiskněte ACT
 4. Vyberte možnost Čas grafu, stiskněte ACT
 5. Vyberte 2, 4 nebo 6 minut (nikoliv „NENÍ“) a stiskněte ACT

UVOLNĚNÝ KRYT ODDÍLU MOTORKU (pouze model MiniMed® Veo™)

Bezpečnostní informace týkající se uvolnění krytu oddílu motorku pro všechny modely pump MiniMed

Pumpa je navržena tak, aby vydržela příležitostné pády a nárazy. Pokud však k něčemu takovému dojde, doporučuje se zkontrolovat, zda nedošlo k prasknutí či jinému poškození pumpy. Zjistili jsme, že někteří uživatelé měli potíže s krytem oddílu motorku pumpy (viz obrázek níže), a proto chceme naše zákazníky cíleně informovat, jak se mohou podobným problémům vyhnout. Kryt oddílu motorku pumpy udržuje motor pumpy na správném místě a umožňuje tlak pístu motoru proti zásobníku, a tím je vydáván inzulín.

Vzácně může dojít k vysunutí krytu ze dna oddílu zásobníku. Může k tomu dojít, je-li pumpa poškozena nárazem na tvrdý povrch (například při pádu z výše). Pokud je uvolněný kryt oddílu motorku stlačen, může dojít k nechtěnému výdeji dalšího inzulínu.

Doporučení:

 • Pravidelně svou pumpu kontrolujte, zejména po nárazech či pádech na tvrdý povrch.
 • Pokud kryt oddílu motorku vyčnívá nad povrch, jak ukazuje obrázek výše, tuto část pumpy nevtlačujte zpět a používání pumpy přerušte.

 

Jak poznám, zda je můj kryt oddílu motorku uvolněný nebo že vyčnívá?

U některých zákazníků došlo k uvolnění krytu oddílu motorku, který může vzácně vyčnívat nad boční povrch inzulínové pumpy, a to v důsledku dopadu na tvrdý povrch. Ve většině případů se v případě uvolnění krytu oddílu motorku objeví Alarm A33 neboli Alarm Chyba motoru při manuálním napojování/plnění hadičky.
 
I když je riziko nízké, prosíme, abyste kryt oddílu motorku své inzulínové pumpy zkontrolovali.
 
Abyste kryt oddílu motorku našli:
 • Držte inzulínovou pumpu obrazovkou k sobě (otevírání zásobníku/hadička by měly být vespod vlevo.)
 • Kryt oddílu motorku je kruh na spodní části pravé strany pumpy pod vyvýšeným protinárazovým štítkem Medtronic MiniMed®DŮLEŽITÉ: NA TUTO ČÁST INZULÍNOVÉ PUMPY NETLAČTE.
 • Normálně vypadající inzulínová pumpa a inzulínová pumpa s uvolněným krytem oddílu motorku jsou ukázány na obrázcích výše (viz dotaz: Bezpečnostní informace týkajícíc se uvolnění krytu oddílu motorku pro všechny modely pump MiniMed).
 • Prohlédněte si kryt oddílu motorku:
       - Pokud JE kryt oddílu motorku mírně pod povrchem: Kryt oddílu motorku nebyl nárazem poškozen a můžete svou inzulínovou pumpu nadále používat.
       - Pokud kryt oddílu motorku NENÍ mírně pod povrchem: Musíte používání inzulínové pumpy přerušit. Svůj diabetes musíte léčit pomocí injekcí inzulínu, jak uvádí záložní plán, který vám dal Váš lékař, a je třeba kontaktovat naší linku podpory.
Fig 1. Normal Drive Support Cap. Cap slightly indented.Správně umístěný kryt oddílu motorku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je to uvolněný kryt oddílu motorku?

Kryt oddílu motorku inzulínové pumpy přidržuje motor inzulínové pumpy na místě a umožňuje, aby píst motoru tlakem na zásobník vydával inzulín.

Co se může stát, když se můj kryt uvolní?

Kryt oddílu motorku by měl za všech okolností vypadat tak, že je mírně pod povrchem (jak je ukázáno na obrázku pod dotazem: Bezpečnostní informace týkajícíc se uvolnění krytu oddílu motorku pro všechny modely pump MiniMed). Vzácně však může dojít k tomu, že kryt začne vyčnívat z boční strany inzulínové pumpy, a to po dopadu na tvrdý povrch. 
 
Pokud zjistíte, že se kryt uvolnil, nebo že vyčnívá ven, přerušte používání inzulínové pumpy a kontaktujte NON-STOP HELPLINE. NETLAČTE NA KRYT ODDÍLU MOTORKU, JESTLIŽE VYČNÍVÁ NAD POVRCH. 

Kterých modelů inzulínových pump se to týká? Kde zjistím, jaký model inzulínové pumpy mám?

K takovému poškození může dojít u všech modelů inzulínových pump MiniMed. Model inzulínové pumpy můžete zjistit v okně STAV nebo na štítku na zadní straně inzulínové pumpy.

Co mám dělat, když mi inzulínová pumpa upadne, nebo když mám malé dítě léčené pumpou, kterému inzulínová pumpa padá neustále? Mám se něčeho obávat?

Protože bezpečnost vašeho dítěte a kvalita výrobku jsou pro nás velmi důležité, je inzulínová pumpa spol. Medtronic vyrobena tak, aby splňovala mezinárodní standardy, což vyžaduje odolnost při nárazu a pádu.
 
Pokud vašemu dítěti inzulínová pumpa hodně padá, pak pravidelně postupujte podle standardního postupu pro případ pádu inzulínové pumpy.
Abyste zkontrolovali, zda nedošlo k poškození spojenému s uvolněným krytem oddílu motorku postupujte následovně:
 
Standardní postup pro případ pádu inzulínové pumpy.
Dávejte pozor, abyste pumpu neupustili.
 
 1. Zkontrolujte, zda všechny přípoje zůstaly na místě.
 2. Zkontrolujte displej, klávesnici a pouzdro pumpy, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené.
 3. Zkontrolujte infuzní set včetně konektoru hadičky a hadičky samotné, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené.
 4. Zkontrolujte stavové okno, bazální dávky a nastavení pumpy.
 5. Proveďte autotest. Najdete jej v nabídce POMOCNÉ FUNKCE.
 6. Požádejte o pomoc zástupce společnosti Medtronic Diabetes nebo kontaktujte NON-STOP HELPLINE.
 

Poškození vodou (pouze model MiniMed® Veo™)

Bezpečnostní informace týkající se poškození vodou pro všechny modely pump MiniMed® Veo™.

Jak je vysvětleno v uživatelské příručce u všech pump MiniMed Veo, je-li pumpa vystavena vodě, může dojít ke spuštění alarmu pumpy, k poškození vnitřních elektronických obvodů nebo k tomu, že tlačítka přestanou fungovat. Níže jsou zkopírovány příslušné části uživatelské příručky, kterých byste si měli všimnout.

Jsou inzulínové pumpy společnosti Medtronic vyráběny jako voděodolné?

Naše inzulínové pumpy MiniMed Veo jsou klasifikovány jako IPX7, což znamená, že obvykle vydrží náhodné namočení nebo pocákání, ale neměly by být ponořeny do vody. Voděodolnost je jedna z vlastností, kterou zvažujeme pro naše budoucí výrobky.

Omylem jsem na/do pumpu/y MiniMed® Veo™ rozlil(a) inzulín. Poškodí to inzulínovou pumpu?

Pumpa je navržena tak, aby byla odolná proti náhodnému kontaktu s tekutinami, což zahrnuje inzulín stejně jako vodu. Pokud se pumpa dostala do kontaktu s inzulínem, proveďte stejné kroky, které byste provedli, pokud byste ji náhodně vystavili působení vody:
 1. Poklepáním osušte pouzdro pumpy dosucha.
 2. Otevřete oddíl zásobníku a zkontrolujte, zda oddíl nebo zásobník nejsou mokré. Pokud ano, vysušte je do 10 minut po ponoření do vody. Působení kapalin včetně vody či inzulínu může způsobit korozi mechanismu.
 3. Úplně vysušte zásobník – NEVKLÁDEJTE mokrý zásobník do pumpy.
 4. K vysoušení pumpy nepoužívejte horký vzduch. Mohli byste poškodit vnitřní elektronické obvody pumpy.
 5. Zkontrolujte oddíl baterií a baterie – jsou-li mokré, nechte je před použitím pumpy úplně vyschnout.
 6. Proveďte autotest, který najdete v nabídce Pomocné funkce.

Moje inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ namokla při bouřce (nebo jiným způsobem), mám se něčeho obávat?

I když byste neměli svou inzulínovou pumpu MiniMed® Veo™ namáčet do vody při plavání, koupání a jiných činnostech prováděných ve vodě, byla inzulínová pumpa navržena tak, aby odolala náhodnému kontaktu s vodou, jako například při bouřce. Jestliže vás zastihla bouřka, proveďte následující kroky:
 1. Proveďte autotest, který najdete v nabídce Pomocné funkce. Poklepáním osušte pouzdro pumpy dosucha.
 2. Otevřete oddíl zásobníku a zkontrolujte, zda oddíl nebo zásobník nejsou mokré. Pokud ano, vysušte je do 10 minut od vystavení působení vodě. Působení kapalin včetně vody či inzulínu může způsobit korozi mechanismu.
 3. Úplně vysušte zásobník – NEVKLÁDEJTE mokrý zásobník do pumpy.
 4. K vysoušení pumpy nepoužívejte horký vzduch. Mohli byste poškodit vnitřní elektronické obvody pumpy.
 5. Zkontrolujte oddíl baterií a baterie – jsou-li mokré, nechte je před použitím pumpy úplně vyschnout.
 6. Proveďte autotest, který najdete v nabídce Pomocné funkce.

Používám inzulínovou pumpu MiniMed® Veo™ při sportu a posilování. Nosím ji ve své sportovní podprsence, ale je ve značné míře vystavena potu. Mám se takového opakovaného působení potu obávat, a pokud ano, jaká řešení pro tuto situaci navrhujete?

Trvalé působení vlhkosti může vaši inzulínovou pumpu poškodit. Zde je několik tipů, které mohou pomoci při řešení otázek vystavování pumpy vlhkosti:

Každodenní aktivity
 • Pokud žijete ve vlhkém prostředí, mějte svou inzulínovou pumpu v příslušenství, které ji zakryje, nebo v kapsičce, abyste ji chránili před teplem a potem.
 • Myslete na to, abyste inzulínovou pumpu nevystavovali přímému působení potu na místech, která se potí nejvíce.
 • Pokud máte sklon k pocení rukou, osušte si je, než začnete mačkat tlačítka inzulínové pumpy.

Moje inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ je klasifikována jako IPX7, proč tedy doporučujete zákazníkům, aby inzulínovou pumpu odpojili při jakékoliv činnosti ve vodě?

Naše inzulínové pumpy MiniMed® Veo™ jsou klasifikovány jako IPX7, což znamená, že obvykle vydrží náhodné namočení nebo pocákání, ale neměly by být ponořeny do vody. 
 
I když jsou inzulínové pumpy navrženy a vyrobeny tak, aby byly poměrně odolné, je možné, že dojde k prasknutí. Protože nemůžeme s absolutní jistotou zabránit prasknutí pumpy, doporučujeme uživatelům inzulínových pump MiniMed® Veo, aby je úmyslně nenamáčeli do vody.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.