MiniMed Veo: výstrahy a alarmy

Z nabídky vyberte požadovaný model inzulínové pumpy:

> Výstrahy a alarmy inzulínové pumpy MiniMed® Veo™
> Výstrahy a alarmy inzulínové pumpy  MiniMed® 640G

MiniMed® Veo™

A

A-alarm (alarm)

PŘÍČINA:

Tento alarm zobrazí písmeno A, za kterým jsou uvedena dvě čísla. A-alarmy způsobují zastavení aplikace inzulínu, dokud nedojde k vymazání alarmu. Nastavení inzulínové pumpy zůstanou zachována. Nastavení přístroje Guardian však budou tímto alarmem vymazána.

OPATŘENÍ:

Pokud se tento alarm často opakuje, volejte naši NON-STOP HELPLINE.

Automatické vypnutí (výstraha)

PŘÍČINA:

Upozorňuje vás, že během časového limitu nastaveného funkcí TRVÁNÍ AUTOM. VYPNUTÍ nebylo stisknuto žádné tlačítko na pumpě a podávání inzulínu bylo z tohoto důvodu zastaveno.

OPATŘENÍ:

Stiskněte ESC, poté ACT pro smazání alarmu.

B

Baterie mimo limit (alarm)

PŘÍČINA:

Objeví se, pokud je baterie odstraněna z inzulínové pumpy na více než 5 minut nebo přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) na více než 10 minut.

OPATŘENÍ:

Ověřte si, zda je v inzulínové pumpě/přístroji kontinuálního monitorování glukózy (CGM) správně nastavený datum a čas. Pokud ne, jděte do nabídky PŘÍSLUŠENSTVÍ a opravte datum a čas. Pro uživatele CGM: měření obnovíte pomocí funkce NAJÍT ZTRACENÝ SENZOR.

Bolus zastaven (alarm)

PŘÍČINA:

Alarm BOLUS ZASTAVEN se může objevit, dojde-li během bolusu k uvolnění krytky baterie nebo k otřesu či pádu pumpy. Může k tomu dojít také v důsledku statického šoku. Z bezpečnostních důvodů se v těchto případech dávkování bolusu zastaví.

OPATŘENÍ: 

Pokud vám pumpa upadla, pečlivě prohlédněte, zda není poškozená, zkontrolujte historii bolusů, a je-li třeba, naprogramujte zbývající bolus.  
 
Objeví-li se tento alarm, je velmi důležité zkontrolovat historii bolusů a zjistit, jak velká část bolusu byla ve skutečnosti vydávkována. Je-li třeba, naprogramujte znovu část bolusu, která vydávkována nebyla

C

Chyba motoru (alarm)

PŘÍČINA:

Podávání inzulínu bylo zastaveno. Tento alarm se objeví, když pumpa zjistí chybu motoru.

OPATŘENÍ:

Volejte naši NON-STOP HELPLINE.

Chyba senzoru (výstraha)

PŘÍČINA:

Signály senzoru jsou buď příliš vysoké, nebo nízké.

OPATŘENÍ:

Senzor není nutné vyměnit. Vymažte výstrahu stisknutím ESC, poté ACT. Pokud výstraha přetrvává, volejte, prosím, naši NON-STOP HELPLINE.

Chyba tlačítka (alarm)

PŘÍČINA: 

Objeví se, když je některé tlačítko stisknuto nepřetržitě po dobu delší než 3 minuty.

OPATŘENÍ: 

 • Stiskněte ESC, poté ACT pro smazání alarmu. Zkontrolujte umístění umpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a ujistěte se, zda není omylem stlačováno nějaké tlačítko. 
 • Pokud jste provedli tyto kroky a zobrazil se vám další alarm CHYBA TLAČÍTKA, volejte naši NON-STOP HELPLINE.

D

Dokončit zavedení (alarm)

PŘÍČINA: 

Nedokončili jste plnění infuzního setu inzulínem.

OPATŘENÍ: 

Stiskněte ESC, poté ACT pro smazání alarmu. Tím obnovíte aplikaci bazální dávky.

E

E-alarm (alarm)

PŘÍČINA:

Při tomto alarmu se zobrazuje písmeno E následované dvěma číslicemi. E-alarmy způsobí zastavení aplikace inzulínu, resetování inzulínové umpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a smazání všech nastavení.

OPATŘENÍ:

Po obdržení tohoto alarmu si poznamenejte jeho přesné číslo a volejte naši NON-STOP HELPLINE.

G

Glykémie glukometru do XX:XX (výstraha)

PŘÍČINA: 

Do zobrazené doby je nutné zadat glykémii naměřenou glukometrem a provést tak kalibraci senzoru. Výstraha GLYKÉMIE GLUKOMETRU DO je také známa jako výstraha PŘIPOMÍNKA KALIBRACE.

OPATŘENÍ: 

Zadejte glykémii naměřenou glukometrem, abyste zabránili zobrazení výstrahy 

J

Je plnění hotovo? (alarm)

PŘÍČINA: 

Tento alarm se zobrazí, použijete-li k naplnění hadičky infuzního setu více než 30 jednotek infuzního inzulínu.

OPATŘENÍ: 

Přečtěte si hlášení na obrazovce, následně stiskněte ESC a pak ACT pro smazání alarmu. 
 • Je-li plnění hadičky dokončeno, stiskněte ESC. 
 • Není-li plnění hadičky dokončeno, stiskněte a držte ACT, dokud se plnění nedokončí.

K

Kalibrační chyba (výstraha)

PŘÍČINA:

Došlo k chybě při zadávání nové hodnoty glykémie z glukometru pro kalibraci systému. Některé z možných příčin jsou:
 • Z glukometru byla zadána chybná hodnota glykémie do umpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM).
 • Zadaná hodnota glykémie nebyla aktuální.
 • Vaše glykémie rychle stoupá nebo klesá.
 • Senzor potřebuje po zavedení více času ke stabilizaci.
 • Senzor již neměří správně.

OPATŘENÍ: 

 • Pokud se objeví kalibrační chyba, zadejte nově změřenou hodnotu glykémie pro kalibraci.   
 • Pokud se i při druhé kalibraci objeví kalibrační chyba, bude na systému Guardian® následovat výstraha: VYMĚŇ SENZOR, a na pumpách 522/722 a inzulínové pumpě Veo výstraha: ŠPATNÝ SENZOR.   
 • Pro další pomoc volejte naši NON-STOP HELPLINE.

POZNÁMKA: V případě inzulínové pumpy modelu X12, X15 a x22 volejte naši NON-STOP HELPLINE.

Kontrola nastavení (alarm)

PŘÍČINA:

Objeví se po E-alarmu nebo po vymazání nastavení inzulínové umpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM). Tento alarm vás upozorňuje, abyste si ověřili, zda jsou všechna vaše nastavení správná.

OPATŘENÍ:

Je-li tento alarm aktivní, měli byste zkontrolovat a/nebo přeprogramovat nastavení inzulínové umpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM), včetně data a času.

M

Max plnění dosaženo (alarm)

PŘÍČINA: 

Tento alarm se zobrazí, použijete-li k naplnění hadičky infuzního setu více než 30 jednotek inzulínu.

OPATŘENÍ: 

Vymažte hlášení stisknutím ESC a pak ACT.
Max výdej (alarm)

PŘÍČINA: 

Objeví se v případě, že jste si aplikovali více inzulínu, než bylo předpokládáno na základě maximálního bolusu a maximálních bazálních dávek.

OPATŘENÍ: 

Stiskněte ESC, poté ACT pro smazání alarmu. Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru. Zkontrolujte historii bolusů a bazálních dávek. Sledujte svou glykémii.
 
POZNÁMKA: Pokud byste chtěli změnit toto nastavení, konzultujte, prosím, nastavení maximální bazální dávky a maximálního bolusu se svým lékařem.
Málo inzulínu v zásobníku (výstraha)

PŘÍČINA: 

Pumpu lze naprogramovat tak, aby spustila upozorňující zvukový signál, kdykoli zbývá v zásobníku určitý počet jednotek nebo kdykoli do vyprázdnění zásobníku zbývá určitý časový interval.

OPATŘENÍ: 

Stiskněte ESC, poté ACT pro smazání výstrahy. Poté vyměňte zásobník, jakmile to bude možné.

N

Nabít vysílač (výstraha)

PŘÍČINA:

Baterie vysílače je vybitá. 

OPATŘENÍ:

Nabijte okamžitě baterii u vysílače.

Nastavení alarmů

 

Jak mám nastavit alarm/výstrahy u systému MiniMed ® Veo?

Můžete si nastavit nejrůznější výstrahy, jako například připomínku kalibrace, kontroly glykémie či zmeškaného jídla. Při použití funkce CGM si můžete nastavit výstrahy vysoké či nízké hladiny glukózy, předvídané výstrahy vysoké či nízké hladiny glukózy, výstrahy náhlých změn hladiny glukózy a ztišení výstrah při odložení kteréhokoliv z těchto alarmů. Můžete si rovněž aktivovat funkci zastavení pumpy z důvodu nízké hladiny glukózy.
 
Váš diabetolog vám pomůže vybrat alarmy a výstrahy, které byste si měli nastavit na své pumpě MiniMed® Veo. V případě, že potřebujete pomoci se samotným nastavením, kontaktujte, prosím, naši NON-STOP HELPLINE.

 

U již naprogramované nové/vyměněné pumpy se zobrazil alarm přeprogramovat/zkontrolovat nastavení. Co tento alarm znamená? 

Alarm KONTR. NASTAVENÍ se zobrazí po 5 až 10 minutách po resetování pumpy, kdy nebyl nastaven čas/datum. U pumpy je zapotřebí pumpu přetočit a zkontrolovat veškeré nastavení (čas/datum/bazální dávkování).

 

 

Nízká glukóza (výstraha)

PŘÍČINA:

Hodnota glukózy naměřená senzorem je nižší nebo rovna nastavenému dolnímu limitu hladiny glukózy. Pokud pro senzor nenastavíte limit nízké hladiny glukózy a nezapnete výstrahy sledování hladiny glukózy, výstraha signalizující nízkou hodnotu glukózy naměřenou senzorem se neobjeví.

OPATŘENÍ:

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

Nízká kapacita baterie (výstraha)

PŘÍČINA: 

Výstraha NÍZKÁ KAPACITA BATERIE se objeví, když baterii v inzulínové pumpě/přístroji kontinuálního monitorování glukózy (CGM) zbývá méně než 10 % životnosti. Při stavu NÍZKÁ KAP. BATERIE nefunguje podsvícení displeje, nefunguje dálkové ovládání ani funkce glukometru. Je-li toto upozornění nastaveno na vibrační signál, pumpa/přístroj CGM změní nastavení na zvukový signál (pípnutí střední hlasitosti).

OPATŘENÍ: 

Než vyměníte baterii, vymažte toto upozornění stisknutím tlačítek ESC, poté ACT. 
 
Pokud je vyvolána tato výstraha, neuléhejte ke spánku, aniž byste vyměnili baterii.
Nízká předpověď (výstraha)

PŘÍČINA: 

Hladina glukózy naměřená senzorem může dosáhnout nebo klesnout pod váš limit nízké hladiny glukózy. Pokud by k tomu mělo dojít za dobu, kterou jste nastavili pro výstrahu nízké předpovědi,  pumpa/přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) vydá tři po sobě následující klesající tóny, pokud byl jako typ výstrahy vybrán zvukový signál.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

Nízká Xxxx mmol/l (výstraha)

PŘÍČINA: 

Hodnota hladiny glukózy naměřená senzorem je nižší nebo rovna nastavenému dolnímu limitu glukózy. Pokud pro senzor nenastavíte limit nízké hladiny glukózy a nezapnete výstrahy sledování hodnoty glukózy, výstraha signalizující nízkou hladinu glukózy naměřenou senzorem se neobjeví. Pumpa vydá čtyři po sobě následující klesající tóny, pokud byl jako typ výstrahy vybrán zvukový signál.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.
Nízké zastavení (alarm)

PŘÍČINA:

Jaký je princip funkce nízké zastavení?

Graf alarmu nízké zastavení

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo umí s pomocí funkce kontinuálního monitorování glukózy (CGM) rozpoznat pokles hladiny glukózy a upozornit výstrahou se zvukovým signálem.   
 
To umožňuje včas zareagovat tak, aby bylo možné předejít vzniku hypoglykemické události.  
 
V případě, že na výstrahu nezareagujete a funkce CGM vyhodnotí situaci jako vážnou, spustí pumpa varovnou sirénu.  
Pokud ani poté nezareagujete, pumpa rychle zastaví výdej inzulínu na dobu 2 hodin, a tím pomůže předejít zhoršení hypoglykemické události. 

P

Prázdný zásobník (alarm)

PŘÍČINA:

V zásobníku není inzulín.

OPATŘENÍ: 

Ihned vyměňte zásobník.

R

Resetovat (alarm)

PŘÍČINA:

Tento alarm se spustí, pokud je nastavení pumpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) vymazáno z některého z následujících důvodů:
 • Nastavené hodnoty byly vymazány (funkce "Vymazat nastavení") a nebyly znovu nastaveny.
 • Neproběhlo kompletní načtení dat z vašeho počítače do softwaru CareLink Personal.

OPATŘENÍ:

 • Pokud byly vaše nastavené hodnoty vymazány, musíte je znovu nastavit.
 • Pokud se pokoušíte načíst data do CareLink Personal a dostanete toto hlášení, volejte, prosím, naši NON-STOP HELPLINE.
Rychlý pokles (výstraha)

PŘÍČINA:

Rychlost poklesu hladiny glukózy naměřená senzorem je stejná nebo vyšší než limit rychlosti poklesu, který jste pro tuto výstrahu nastavili. Pumpa/Přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) vydá dva po sobě následující klesající tóny, pokud byl jako typ výstrahy vybrán zvukový signál.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

Rychlý vzestup (výstraha)

PŘÍČINA:

Rychlost vzestupu hladiny glukózy naměřená senzorem je rovna nebo vyšší než limit rychlosti vzestupu, který jste nastavili. Pumpa/Přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) vydá dva po sobě následující stoupající tóny, pokud byl jako typ výstrahy vybrán zvukový signál.

OPATŘENÍ:

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

S

Slabá baterie (alarm)

PŘÍČINA:

Pumpa/Přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) testuje napětí všech instalovaných baterií. Pokud je napětí baterie nižší než plná hodnota, může se spustit tento alarm. Pumpa/Přístroj CGM bude pracovat normálně, ale baterie bude mít kratší životnost, než se očekává.

OPATŘENÍ:

Vložte do pumpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) novou baterii.

Slabý signál (výstraha)

PŘÍČINA:

Spouští se, když pumpa/přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) nepřijímá údaje z vysílače po předem definovanou dobu (nastavenou pomocí funkce "Slabý signál").

OPATŘENÍ:

Umístěte pumpu/přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) blíže k vysílači nebo přesuňte vysílač a pumpu/přístroj CGM na stejnou stranu těla. 
 
POZNÁMKA: V případě inzulínové pumpy modelu X12, X15 a X22 volejte naši NON-STOP HELPLINE.
Slabý vysílač (výstraha)

PŘÍČINA: 

Objeví se v případě, že je baterie vysílače téměř vybitá. Pokud tento stav přetrvává, bude se tento alarm opakovat každý den v poledne. Vysílač bude pokračovat v odesílání signálů senzoru ještě několik hodin a možná i několik dní, než se baterie zcela vybije. Buďte připraveni dobít vysílač okamžitě po vybití jeho baterie.  Nabití zcela vybitého vysílače může trvat až 8 hodin.

OPATŘENÍ: 

Nabijte vysílač, jakmile to bude možné. 
Snížení počtu alarmů/ztišení alarmů

 

Jakým způsobem mohu snížit počet alarmů a výstrah?

Je důležité si uvědomit, že každý z alarmů má svůj účel a upozorňuje vás na něco důležitého, proto byste měli věnovat pozornost všem typům alarmů, které obdržíte. 

 
Počet alarmů můžete zredukovat úpravou svého uživatelského nastavení nebo prostým vypnutím některých alarmů/výstrah. Například můžete: 
 • změnit hraniční hodnoty alarmů pro vysokou a nízkou hladinu glukózy na takové hodnoty, které jsou pro vás vhodnější,
 • upravit časovou prodlevu opakování alarmů tak, abyste dostávali méně připomenutí. 
 
Dalším alarmům se dá předejít tím, že zareagujete dřív, než se spustí, jako například zadáváním kalibrace v pravidelných intervalech nebo nošením pumpy do vzdálenosti 2 metrů od vysílače, aby nedošlo ke ztrátě signálu.
Kvůli bezpečnosti byste měli každou úpravu nastavení výstrah předem konzultovat se svým lékařem.

 

 

Jakým způsobem mohu ztišit alarmy a výstrahy?

Můžete si nastavit, aby vás pumpa upozorňovala pomocí vibračních signálů. Nastavení vibračních signálů najdete v nabídce Příslušenství. V nabídce Příslušenství zvolíte nejprve "Alarm", poté "Typ výstrahy" a vyberete si mezi zvukovým signálem (pípnutí) a vibračním (tichým) signálem. 
 
Nebo je můžete na určitou dobu ztišit, např. v případě pracovní schůzky nebo zkoušky. Funkci ztišení alarmů naleznete v okně NABÍDKA SENZORU (Hlavní nabídka -> Senzor), kde zvolíte funkci "Ztišení výstrah".
 
Starý senzor (výstraha)

PŘÍČINA:

Senzor dosáhl konce životnosti.

OPATŘENÍ:

V případě, že se tato výstraha objeví dříve než 6 dní po zavedení senzoru, volejte naši NON-STOP HELPLINE. Pokud je však senzor zavedený 6 a více dní, je nutné jej vyměnit.

T

Test baterie selhal (alarm)

PŘÍČINA:

Inzulínová pumpa/přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) testuje napětí každé vložené baterie tak, aby nebyla používána baterie s nízkým napětím. Pokud baterie nemá dostatečné napětí, objeví se tento alarm. Inzulínová pumpa/přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) nebude fungovat, baterii bude nutné vyměnit.

OPATŘENÍ: 

Vložte do inzulínové pumpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) novou baterii.

V

Vyměň senzor (výstraha)

PŘÍČINA:

Tato výstraha se může zobrazit po dvou chybných po sobě jdoucích kalibracích (KALIB. CHYBA) nebo při inicializaci senzoru i bez kalibrační chyby.

OPATŘENÍ:

Jestliže dojde k výstraze po dvou chybných po sobě jdoucích kalibrací (KALIB. CHYBA), vyměňte senzor. Jestliže byla výstraha zobrazena bez dvou chybných po sobě jdoucích kalibrací (KALIB. CHYBA) kontaktujte naši NON-STOP HELPLINE za účelem prověření správného fungování vysílače. V případě, že došlo k výstraze při inicializaci senzoru, můžete tuto situaci vyřešit bez nutnosti výměny senzoru. Se žádostí o pomoc se obraťte na naši NON-STOP HELPLINE.

Vypnuto Vybito (alarm)

PŘÍČINA:

Baterie je zcela vybitá.

OPATŘENÍ:

Okamžitě baterii vyměňte. Postupujte podle instrukcí na displeji. Zkontrolujte, zda je na displeji uveden správný čas. V případě potřeby jej nastavte znovu.

Vysoká glukóza (výstraha)

PŘÍČINA: 

Hladina glukózy naměřená senzorem je stejná nebo vyšší než vámi nastavený limit vysoké hladiny glukózy. Pokud pro senzor nenastavíte limit vysoké hladiny glukózy a nezapnete výstrahy sledování glukózy, výstraha signalizující vysokou hladinu glukózy naměřenou senzorem se neobjeví.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

Vysoká předpověď (výstraha)

PŘÍČINA:

Hladina glukózy naměřená senzorem v době, kterou jste nastavili pro výstrahu vysoké předpovědi, může dosáhnout nebo překročit vámi nastavený limit vysoké hladiny glukózy. Pumpa/Přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) vydá tři po sobě následující stoupající tóny, pokud byl jako typ výstrahy vybrán zvukový signál.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

Vysoká Xxx mmol/l (výstraha)

PŘÍČINA: 

Hladina glukózy naměřená senzorem je stejná nebo vyšší než vámi nastavený limit vysoké hladiny glukózy. Pokud pro senzor nenastavíte limit vysoké hladiny glukózy a nezapnete výstrahy sledování glukózy, výstraha signalizující vysokou hladinu glukózy naměřenou senzorem se neobjeví. Pumpa vydá čtyři po sobě následující stoupající tóny, pokud byl jako typ výstrahy vybrán zvukový signál.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte si svou glykémii pomocí glukometru a zvažte následnou korekci.

Z

Změřte glykémii (výstraha)

PŘÍČINA: 

Je nutno neprodleně kalibrovat senzor zadáním hodnoty glykémie naměřené glukometrem, aby bylo nadále možné přijímat hodnoty glukózy naměřené senzorem.

OPATŘENÍ: 

Pokud je vaše glykémie stabilní (rychle neklesá ani nestoupá), zadejte hodnotu glykémie stanovenou pomocí glukometru.
Ztišení výstrah (výstraha)

PŘÍČINA:

Tato výstraha se zobrazí, jestliže je funkce "Ztišení výstrah" zapnuta a dojde k jedné či více glykemickým výstrahám.

OPATŘENÍ:

Vymažte výstrahu stisknutím tlačítka ESC a poté tlačítka ACT. V okně HIST. VÝSTRAH SENZORU zkontrolujte informace o zaznamenané glykemické výstraze.  
 1. Přejděte do okna HIST. VÝSTRAH SENZORU: Hlavní nabídka > Senzor > Hist.výstr.senzoru
 2. Zobrazí se okno HIST. VÝSTRAH SENZORU. Poslední výstraha je zvýrazněna. Zvolte výstrahu, o které chcete získat více informací, a stiskněte tlačítko ACT.
 3. Objeví se nové okno s podrobnostmi o výstraze.
Ztracený senzor (výstraha)

PŘÍČINA:

Inzulínová pumpa/Přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) nedostává signál z vysílače. 

OPATŘENÍ:

Neodpojujte vysílač od senzoru.

1. Ujistěte se, že je senzor zaveden správně.
2. V okně KONTROLA NASTAVENÍ zkontrolujte, zda se ID vysílače zadané do pumpy shoduje s ID na vašem  vysílači: Hlavní nabídka > Senzor > Kontrola nastavení
3. Zkontrolujte připojení vysílače a senzoru. Přidržte zavedený senzor vzadu, abyste zabránili jeho pohybu, a pevně zasuňte vysílač:
 • Pokud uslyšíte cvaknutí, počkejte 20 sekund, až začne blikat zelená kontrolka vysílače.
 • Kontrolka se rozbliká na 10 sekund na znamení úspěšného propojení.
 • V případě rozsvícení zelené kontrolky bylo příčinou výstražného signálu špatné propojení vysílače a senzoru.
 • Pokud uslyšíte cvaknutí, ale nerozsvítí se zelená kontrolka vysílače, zkontrolujte, je-li vysílač nabitý.
 • Pokud při kontrole propojení neuslyšíte cvaknutí, výstraha byla způsobena problémy s přenosem dat. Umístěte pumpu blíže k senzoru a vysílači.
4. Pomocí funkce Najít ztracený senzor vyhledejte senzor (viz část Řešení problémů s funkcemi senzoru
v této kapitole): Hlavní nabídka > Senzor > Propojit senzor > Najít ztrac. senzor
 
POZNÁMKA: V případě inzulínové pumpy modelu X12, X15 a X22 volejte naši NON-STOP HELPLINE.
 

Š

Špatný senzor (výstraha)

PŘÍČINA:

Tato výstraha se může zobrazit po dvou chybných po sobě jdoucích kalibracích (KALIB. CHYBA) nebo při inicializaci senzoru bez kalibrační chyby.

OPATŘENÍ:

 • V případě, že výstraha následuje po dvou chybných po sobě jdoucích kalibracích (KALIB. CHYBA), vyměňte senzor.  
 • V případě, že výstraha nastala bez dvou chybných po sobě jdoucích kalibracích (KALIB. CHYBA), kontaktujte prosím naši NON-STOP HELPLINE. 
 • V případě, že výstraha nastala při inicializaci, je možné, že nebude nutné vyměnit senzor. Pro další dotazy kontaktujte prosím naši NON-STOP HELPLINE.
Špatný vysílač (výstraha)

PŘÍČINA:

Baterie vysílače je vybitá. 

OPATŘENÍ:

Nabijte okamžitě baterii u vysílače.

Ž

Žádný výdej (alarm)

PŘÍČINA: 

Podávání inzulínu bylo zastaveno. Tento alarm se objeví, zjistí-li pumpa překážku ve výdeji inzulínu.

OPATŘENÍ: 

Proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda není ucpaný infuzní set.
2. Zkontrolujte si glykémii a v případě potřeby postupujte podle bezpečnostních pokynů pro kompenzaci vysoké glykémie.
3. Stiskněte ESC a pak ACT pro smazání alarmu. Zobrazí se okno se dvěma volbami: "Obnovit" a "Přetočit".
4. Ujistěte se, že je v zásobníku inzulín.
 • Pokud byl infuzní set zauzlený a pokud jste tuto situaci vyřešili, vyberte volbu "Obnovit".
 • Pokud je zásobník prázdný, vyberte volbu "Přetočit" a vyměňte zásobník a infuzní set.
5. Pečlivě sledujte svou glykémii.
Žádný zásobník (alarm)

PŘÍČINA:

Zásobník nebyl vložen správně nebo nebyl vložen vůbec.

OPATŘENÍ: 

Zkontrolujte, zda je zásobník správně vložen.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.