Zákaznická podpora

Kontinuální monitorování glukózy (CGM) a senzory

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Co je senzor?

Senzor je tenká elektroda, která je zavedena do podkoží v mezibuněčné tekutině (to znamená do prostředí, odkud buňky získávají kyslík a živiny, včetně glukózy), kde měří hladinu glukózy. Senzory se snadno zavádějí pomocí automatických zaváděcích pomůcek. Stejně jako u řady infuzních setů je k zavádění senzoru používána jehla, která je poté ale vytažena a pod kůží zůstává pouze tenká, ohebná elektroda. Senzor je poté propojen s vysílačem nebo záznamovým přístrojem, takže měření ze senzoru mohou být buď vysílána do inzulínové pumpy/přístroje kontinuálního monitorování glukózy (CGM) nebo jsou ukládána a po vyjmutí senzoru nahrána do softwarového programu v počítači.

Musím si při používání glukózového senzoru i nadále měřit glykémii z prstu?

Funkce kontinuálního monitorování glukózy (CGM) nenahrazuje měření glykémií z prstu. I nadále budete muset používat svůj glukometr k ověření hladiny glukózy změřené senzorem před případnou korekcí nebo pro kalibraci systému.

POUŽITÍ

Jaké nejvyšší a nejnižší hraniční hodnoty glukózy mohu nastavit u glykemických výstrah?

Výstraha vysoké hladiny glukózy může být nastavena na hraniční hodnotu až 22,2 mmol/l a výstraha nízké hladiny glukózy může být nastavena na hraniční hodnotu až 2,2 mmol/l. 
 
Hraniční hodnota pro vysokou i nízkou hladinu glukózy může být upravena uživatelem. Výši hraničních hodnot a nastavení výstrah byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Hranice pro výstrahy vysoké a nízké hladiny glukózy by se měly lišit alespoň o 0,6 mmol/l. 
 
Pokud nastavíte váš limit pro vysokou hladinu glukózy na 10 mmol/l, nemůžete nastavit limit pro nízkou hladinu glukózy vyšší než 9,4 mmol/l. Naopak, pokud nastavíte váš limit pro nízkou hladinu glukózy na 2,8 mmol/l, nemůžete nastavit limit pro vysokou hladinu glukózy nižší než 3,4 mmol/l.

Jak dlouho senzory vydrží? Mohou exspirovat?

Každý senzor můžete nosit až 6 dní. Exspirační doba senzorů je 6 měsíců od data výroby. Datum exspirace je vyznačeno na krabici a zároveň na každém jednotlivém balení senzoru.

Jaké typy baterií se používají ve vysílači?

Vysílač obsahuje vestavěný akumulátor, který může být opětovně nabíjen pomocí dodané nabíječky, nemůže však být vyměněn. Z tohoto důvodu musí být vysílač po skončení své životnosti ekologicky zlikvidován či recyklován v souladu s místními předpisy.

Jaká je životnost vysílače?

Za předpokladu nepřetržitého používání, je jeho životnost přibližně 12 měsíců. 

Musím senzory uchovávat v lednici?

Teplota

Naše nejnovější senzory nemusí být skladovány v lednici. Senzory nové generace Enlite™ je možné uchovávat při teplotě od 2 ˚C do 30 ˚C, aniž by bylo vyžadováno chlazení. Tyto senzory poznáte podle obrázku teploměru na balení každého senzoru nebo na krabici od senzorů. 
 
Stabilita našich glukózových senzorů byla prověřena v rámci testů transportu v ochranných nechlazených kontejnerech při extrémně teplých a studených podmínkách.     
Senzory nesmí být zmrazeny.
 
Pokud senzory budete skladovat v lednici, nechte je před použitím zahřát přibližně po dobu 15 minut při pokojové teplotě.

Kde bych měl/a nosit senzor?

Místo zavedení senzoru závisí na typu oblečení, pohodlí, individuální preferenci, ale i zkušenosti. Uživatelé léčení inzulínem by se měli vyhnout místům, kam nedávno zaváděli infuzní set. Zatímco mnoho lidí volí pro zavedení senzoru oblast břicha, alternativním místem je horní část hýždí. V tomto místě existuje menší riziko nárazu nebo tlaku oblečení jako v oblasti pasu. 
 
Více se o doporučených místech zavedení dozvíte v uživatelské příručce senzoru Enlite™.

Jak poznat klesající výkon baterie vysílače inzulínové pumpy? - MiniMed® Veo™

Když baterie ve vysílači slábne, vysílač upozorní na tuto situaci přes inzulínovou pumpu/přístroj kontinuálního monitorování glukózy (CGM) tak, že zobrazí výstrahu ""SLABÝ VYSÍLAČ"". Od první výstrahy ""SLABÝ VYSÍLAČ"" máte přibližně 5 dní nepřetržitého používání, než se baterie vysílače zcela vybije. Poté se objeví výstraha ""NABÍT VYSÍLAČ"", což znamená, že je baterie vysílače vybitá. 
Pro více informací o tomto tématu viz sekce Výstrahy a alarmy.

Jak poznat klesající výkon baterie vysílače inzulínové pumpy? - MiniMed® 640G

Jestliže baterie vysílače klesne na limit nízké kapacity, na displeji pumpy se zobrazí upozornění ""Slabá baterie vysílače"". Baterii vysílače je poté zapotřebí do 24 hod nabít. Nabijte baterii u vašeho vysílače co nejdříve. 
Pro více informací navštivte sekci Výstrahy a alarmy. 

Jaká je maximální provozní vzdálenost mezi vysílačem a inzulínovou pumpou?

Bezdrátový přenos mezi pumpou a vysílačem funguje, jsou-li od sebe ve vzdálenosti do 2 metrů.

Co se stane, když se vysílač a pumpa od sebe vzdálí mimo provozní rozsah? - MiniMed® Veo™

Když se vysílač a pumpa od sebe příliš vzdálí (více než 2 metry), ozve se výstraha a na obrazovce se objeví ""SLABÝ SIGNÁL"" nebo ""ZTRAC. SENZOR"". Inzulínová pumpa  MiniMed® Paradigm® Veo™ se systémem kontinuálního monitorování glukózy (CGM) umožňuje uživateli nastavit časovou periodu, po kterou inzulínová pumpa počká, než jej upozorní na poruchu přenosu dat z vysílače do pumpy. Toto zpoždění může být nastaveno v rozsahu 5 až 40 minut, doba přednastavená výrobcem je 30 minut.  
 
Vysílač má kapacitu paměti 40 minut. Když dojde k přerušení komunikace mezi vysílačem a pumpou po dobu delší než 40 minut, pak při zpětném prohlížení uložených dat tento výpadek uvidíte.

Co se stane, když se vysílač a pumpa od sebe vzdálí mimo provozní rozsah? - MiniMed® 640G

Když se vysílač a pumpa od sebe příliš vzdálí (více než 2 metry), ozve se výstraha a na obrazovce se objeví ""SLABÝ SIGNÁL"" nebo ""ZTRAC. SENZOR"".  
 
Vysílač má kapacitu paměti 10 hodin. Když dojde k přerušení komunikace mezi vysílačem a pumpou po dobu delší než 10 hod, pak při zpětném prohlížení uložených dat tento výpadek uvidíte.

Je pro mě radiofrekvenční signál z vysílače MiniLink™ nějak škodlivý?

Radiofrekvenční signál vysílače MiniLink je přibližně 1000krát slabší než u mobilního telefonu. Je třeba si uvědomit, že při telefonování mobilním telefonem dostáváte stálý radiofrekvenční signál. Na rozdíl od toho náš vysílač vysílá pouze velmi malé přerušované dávky signálu. Proto se nemusíte obávat, že by pro vás byl signál z vysílače nějakým způsobem škodlivý.

Je pro mě radiofrekvenční signál z vysílače Guardian™ 2 Link nějak škodlivý?

Radiofrekvenční signál vysílače Guardian2 Link je přibližně 1000krát slabší než u mobilního telefonu. Je třeba si uvědomit, že při telefonování mobilním telefonem dostáváte stálý radiofrekvenční signál. Na rozdíl od toho náš vysílač vysílá pouze velmi malé přerušované dávky signálu. Proto se nemusíte obávat, že by pro vás byl signál z vysílače nějakým způsobem škodlivý.

Jak se vypíná přenos z vysílače MiniLink™ do inzulínové pumpy?

Vysílač začne přenášet data, jakmile je spojen se senzorem. Vysílač vysílá data, i když je funkce senzoru na inzulínové pumpě vypnutá.  Proto je pro úplné přerušení přenosu dat potřeba odpojit vysílač od senzoru. Senzor může zůstat zavedený.

Jak se vypíná přenos z vysílače Guardian™ 2 Link do inzulínové pumpy?

Vysílač  Guardian™ 2 Link začne přenášet data, jakmile je spojen se senzorem. Vysílač vysílá data, i když je funkce senzoru na inzulínové pumpě vypnutá.  Proto je pro úplné přerušení přenosu dat potřeba odpojit vysílač od senzoru. Senzor může zůstat zavedený.

KALIBRACE

Proč musím provádět kalibrace?

Kalibrace senzoru má podobný význam, jako když si nastavíte čas na hodinkách a příležitostně jej upravíte, aby vám ukazovaly stále přesný čas. K nastartování měření senzoru musíte zadat hodnotu glykémie naměřenou glukometrem, čímž senzoru udáte výchozí bod. Senzor vyžaduje minimálně dvě měření na glukometru za den, tj. každých 12 hodin. Měření senzoru jsou pak v souladu s glukometrem a výsledky kontinuálního monitorování glukózy (CGM) odpovídají hladinám glukózy v krvi.

Jak často je zapotřebí inzulínovou pumu MiniMed® Veo™ kalibrovat?

Kalibrace je nutná pouze v případě, že na své pumpě používáte funkci senzoru (kontinuálního monitorování glukózy). Se systémem MiniMed® Veo™ je nutné kalibrovat minimálně dvakrát denně (jednou za 12 hodin) zadáním hodnoty glykémie změřené na glukometru do pumpy. K dosažení co nejlepších výsledků je však vhodné kalibrovat 3 - 4 krát v době, kdy nedochází k zásadním výkyvům glykémie. Tak lze dosáhnout přesnějších výsledků detekce všech hladin glukózy. 

Jak často je zapotřebí inzulínovou pumu MiniMed® 640G kalibrovat?

Kalibrace je nutná pouze v případě, že na své pumpě používáte funkci kontinuálního monitorování glukózy (CGM). Inzulínová pumpa MiniMed® 640G se musí kalibrovat minimálně dvakrát denně (jednou za 12 hodin) zadáním hodnoty glykémie změřené na glukometru. K dosažení co nejlepších výsledků je však vhodné dodržovat následující doporučení:
 • Rozložte kalibrace do celého dne. Pro optimální přesnost měření senzoru je vhodné kalibrovat 3 až 4 krát během dne. 
 • Přestože je možné kalibrovat kdykoliv během dne a při jakékoliv změně glykémie, může kalibrace při dvou až třech šipkách dočasně snížit přesnost měření do následující kalibrace.
 • Zadejte hodnotu krevní glukózy (BG) do pumpy okamžitě po jejím měření glukometrem. 
 • Glukometrem naměřená hodnota glykémie je platná pouze 12 minut; po uplynutí této doby od měření hodnotu glykémie již do pumpy nezadávejte.
 • Pro měření glukometrem používejte vždy řádné omyté a osušené prsty.
 • Při kalibracích používejte pro měření krevní glukózy glukometrem konečky prstů ruky.
 • V případě, že měření glukometrem se významně liší od měření senzorem, je zapotřebí si řádně umýt ruce a znovu kalibrovat. 

Kdy bych měl(a) inzulínovou pumpu MiniMed® Veo™ kalibrovat?

Nejlepší je kalibrovat v době, kdy nedochází k rychlým změnám glykémie. Doporučujeme, abyste kalibrovali v pravidelnou dobu, například po probuzení, před jídlem nebo před druhou večeří. Snažte se najít čas během dne, kdy je vaše glykémie stabilní.  Nekalibrujte v době, kdy se vaše glykémie rychle mění, jako je tomu v první hodině po jídle. Je velmi důležité provádět kalibraci v době, kdy se hladina glukózy rychle nemění (např. glykémie je stabilnější před jídlem, zatímco po jídle je pravděpodobnější její rychlá změna v závislosti na trávení jídla).

Kdy bych měl(a) inzulínovou pumpu MiniMed® 640G kalibrovat?

Postup pro kalibraci senzoru je uveden v následující tabulce.
Kdy
Postup
Do dvou hodin po spuštění nového senzoru.
Proveďte první kalibraci senzoru.
 
Do dvou hodin po spuštění nového senzoru vydá pumpa výstrahu "Kalibrujte nyní". První hodnota glukózy naměřená senzorem se zobrazí 10 až 15 minut po provedení kalibrace.
Šest hodin po první kalibraci.
Proveďte druhou kalibraci senzoru.
Šest hodin po první vámi provedené kalibraci se zobrazí výstraha ""Kalibrujte nyní"" a vaše pumpa přestane počítat hodnoty glukózy. Když obdržíte výstrahu ""Kalibrujte nyní"", musíte po kalibraci vyčkat přibližně 15 minut, než znovu obdržíte hodnoty glukózy.
Do dvanácti hodin po druhé kalibraci a poté nejméně každých
12 hodin.
Po druhé kalibraci je nutné kalibrovat senzor nejméně každých
12 hodin. Pokud neprovedete kalibraci za více než 12 hodin, zobrazí se výstraha ""Kalibrujte nyní"". Po kalibraci musíte vyčkat přibližně 15 minut, než znovu obdržíte hodnoty glykémie.
K dosažení co nejlepších výsledků je však vhodné dodržovat následující doporučení:
 • Rozložte kalibrace do celého dne. Pro optimální přesnost měření senzoru je vhodné kalibrovat 3 až 4 krát během dne. 
 • Přestože je možné kalibrovat kdykoliv během dne a při jakékoliv změně glykémie, může kalibrace při dvou šipkách směřujících dolů dočasně snížit přesnost měření do následující kalibrace.
 • Zadejte hodnotu krevní glukózy (BG) do pumpy okamžitě po jejím měření glukometrem. 
 • Glukometrem naměřená hodnota glykémie je platná pouze 12 minut; po uplynutí této doby od měření hodnotu glykémie již do pumpy nezadávejte.
 • Pro měření glukometrem používejte vždy řádné omyté a osušené prsty.
 • Prsty používejte pouze při potřebě získat kalibračně vhodné hodnoty.
 • V případě, že měření glukometrem se významně liší od měření senzorem, je zapotřebí si řádně umýt ruce a znovu kalibrovat. 

Mám se znepokojovat, jestliže hodnoty naměřené přístrojem kontinuálního monitorování glukózy (CGM) neodpovídají glykémiím naměřeným glukometrem?

Glukometry měří koncentraci glukózy v krevní plazmě, zatímco senzor v intersticiální (mezibuněčné) tekutině a fyziologický rozdíl mezi nimi způsobuje určitou „časovou prodlevu“ (glukóza koluje nejprve v krvi a poté přechází do mezibuněčné tekutiny). Z tohoto důvodu nebudou hodnoty zjištěné měřením senzorem a glukometrem přesně souhlasit. To je docela obvyklé.
 
Při měření senzorem se spíše soustřeďte na trendy než na jednotlivé hodnoty glukózy.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.