Přehled příslušenství inzulínové pumpy MiniMed

VAŠE PUMPA - VAŠE VOLBA

Před prohlížením katalogu se ujistěte, že máte na počítači nainstalovanou poslední verzi aplikace Adobe Flash.
Aktuální verzi aplikace Adobe Flash Player můžete stáhnout zde:
http://get.adobe.com/flashplayer/

 

CESTOVÁNÍ

STÁHNOUT KATALOG

PŘELEPKY

STÁHNOUT KATALOG
Je mnou vybrané příslušenství kompatibilní s mojí současnou inzulínovou pumpou?
Většinu z nabízeného příslušenství je možné univerzálně použít pro všechny typy a velikosti pump spol. Medtronic. Nicméně, některá příslušenství jsou určena výhradně pro použití u inzulínové pumpy MiniMed® 640G nebo MiniMed® Veo™ (5. nebo 7. řady). 
  • V nabídce příslušenství naleznete různé doplňky, které z léčby inzulínovou pumpou učiní běžnou součást každodenního života.
  • Všechny doplňky z nabízeného příslušenství mohou být ve většině zemí objednány objednány on-line.

 

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.