Redukce komplikací

Měření hladiny glukózy a snížení rizika komplikací

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Základem snížení rizika komplikací je zvládání hladiny krevní glukózy
HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky. 
 
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial): výsledky klinické studie DCCT potvrdily, že snížením hodnoty HbA1c pouze o 1 % se může snížit riziko vzniku komplikací malých cév až o 40 %.* Hodnota HbA1c by měla být měřena každé 3 měsíce s cílem dosáhnout hodnoty pod 53 mmol/mol nebo dle doporučení ošetřujícího lékaře.*
 

Normální hladina glukózy (glykémie) se pohybuje v rozmezí 4,0 - 7,8 mmol/l. Dosáhnout tohoto cílového rozmezí v každodenním životě lze za pomoci měření hladiny glukózy osobním glukometrem v domácích podmínkách, tzv. selfmonitoring krevní glukózy (SMBG - Selfmonitoring Blood Glucose).*

 
Hypoglykémie (nebo také zkráceně "hypo") je stav nízké hladiny glukózy v krvi; obvykle pod 3,5 mmol/l, a to přesto, že se konkrétní hodnota může mezi jednotlivci lišit. V případě mírné hypoglykémie, kdy symptomy jsou rozpoznatelné, lze předejít jejímu zhoršení snězením nebo vypitím něčeho, co obsahuje sacharidy. U závažné hypoglykémie je zapotřebí pomoci od druhé osoby a může být vyžadována hospitalizace v nemocnici.  
 
Hyperglykémie (nebo také zkráceně "hyper") je stav vysoké hladiny glukózy v krvi, obvykle nad 11,1 mmol/l, avšak tato hodnota se může dle jednotlivce lišit.  Při výši hladiny glukózy nad 15 mmol/l je zapotřebí okamžité léčby z důvodu prevence vzniku akutních komplikací. 
 
Dosáhnout a udržet si cílové hodnoty HbA1c a současně snížit riziko hypoglykémie je velmi důležité. Léčba inzulínovou pumpou umožňuje upravit požadované dávky inzulínu průběžně dle potřeb lidského těla.
 
Pečlivé hlídání hladiny glukózy v krvi může významně snížit riziko vzniku komplikací. Pokles hodnoty HbA1c o 1% může vést ke snížení rizika vzniku:*
 
  • retinopatie (poškození očí) o 38 %,
  • nefropatie (poškození ledvin) o 28 %,
  • neuropatie (poškození nervů) o 28 %,
  • kardiovaskulární příhody (infarkt nebo cévní mozková příhoda) o 57 %.

Co může osoba s diabetem 1. typu, která má obavy ze vzniku komplikací, pro sebe udělat, aby snížila jejich riziko?

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.