Redukce komplikací

Co způsobuje komplikace diabetu?

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Hyperglykémie hraje klíčovou úlohu ve vzniku dlouhodobých komplikací
Mnoho lidí s diabetem 1. typu často zajímá, jak může onemocnění ovlivnit jejich život, a to bezprostředně i do budoucna. 
 
Dlouhodobé komplikace diabetu se mohou rozvinout až za nějaký čas, především když je hladina glukózy v krvi trvale příliš vysoká (hyperglykémie). Tato skutečnost může ovlivnit různé části těla např. oči, srdce, játra, ledviny, nervy a dolní končetiny.
 
Vznik hyperglykémie může být důsledkem:
  • nedostatečné dávky inzulínu vzhledem k přijaté potravě,
  • snahy zabránit vzniku hypoglykémie záměrným udržováním vyšší hladiny glukózy,
  • nepřesného výpočtu dávky inzulínu,
  • opomenutí podat si injekci nebo bolus,
  • nedostatečného self-monitoringu glykémie (SMBG).
 
Při snaze minimalizovat riziko komplikací v důsledku hyperglykémií je důležité, aby hladina glykémie byla udržována co nejvíce v cílovém rozmezí.

Než jsem začal používat inzulínovou pumpu, měl jsem velký strach z dlouhodobých komplikací. Mé hodnoty HbA1c se již nacházejí v přijatelném rozmezí. Jakmile poklesly pod toto rozmezí, trpěl jsem na časté hypoglykémie. S inzulínovou pumpou se mé hodnoty HbA1c drží v dobrém rozmezí bez výskytu závažných hypoglykémií.

- CHRISTIAN

JAKÉ JSOU HLAVNÍ KOMPLIKACE DIABETU?

Chronické komplikace u diabetu obecně souvisí s oběhovým systémem. Jak malé cévy (mikrovaskulární část), tak i velké cévy (makrovaskulární část) mohou být poškozeny vlivem dlouhodobě vysoké hladiny krevní glukózy.
 
Mikrovaskulární: Příliš vysoká hladina glukózy v malých cévách vede po určité době k jejich poškození, které má za následek zhoršené vidění, onemocnění ledvin, poškození nervů nebo změny v cirkulaci.
 
Makrovaskulární: Příliš vysoká hladina glukózy ve velkých cévách může vést po určité době k ischemické chorobě srdeční (infarkt), onemocnění periferních cév nebo mrtvici.
 

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.