Systém MiniMed

Vysílač Guardian™ 2 Link

Vysílač Guardian™ 2 Link je komponentem CGM systému spol. Medtronic, který vysílá data z glukózového senzoru do inzulínové pumpy MiniMed® 640G. Velmi malé zařízení, které umí velké věci.

Komfortní:

  • Malý a lehký: 3,5 x 2,8 x 0,7 cm a méně než 7 gramů.
  • Ergonomicky tvarovaný tak, abyste se s ním mohli pohybovat – a senzor nebyl vytrhnut, vytažen nebo zaškrcen.
  • Malá přilnavá plocha: 3,8 x 2,0 cm – velikosti poštovní známky.

Diskrétní


Velikost vysílače Guardian™ 2 Link odpovídá velikostně zhruba minci hodnoty 2 EURO, včetně téměř plochého tvaru a úzkého profilu. Díky bezdrátovému připojení mohou být data do pumpy zaslána téměř odkudkoliv na těle a může být umístěn pod různým oblečením.

Voděodolnost

Vysílač připojený na glukózový senzor můžete nosit během plavání, koupání či sprchování. Je plně voděodolný a můžete se s ním ponořit do hloubky zhruba 2,4 metrů po dobu maximálně 30 minut.

Úschova až 10 hod dat

V případě přerušení spojení vysílač uchová data za posledních 10 hod, která se opětovně zobrazí na displeji pumpy, jakmile je připojení obnoveno. 
Vysílač Guardian™ 2 Link je kompatibilní s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G. 
 
MiniLink™ je kompatibilní se systémem MiniMed® Veo™ a CGM systémem Guardian® REAL-Time.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.