Systém MiniMed

Dávkování inzulínu

Základní komponenty úspěšné léčby inzulínovou pumpou jsou infuzní sety a zásobníky.
 
Všechny infuzní sety a zásobníky MiniMed® jsou s inzulínovou pumpou spojeny unikátní spojkou, která je mnohem bezpečnější než standardní spojka Luer.

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Infuzní sety a zásobníky MiniMed® jako základní komponenty úspěšného dávkování inzulínu léčby pumpou.

Nejdůležitější část systému dávkování inzulínu je patentovaná* spojka MiniMed, která je jedinečnou součástí každého setu.
MiniMed Connection

Vlastnosti spojky MiniMed®:

  • Ergonomická – velká úchytka zabezpečující pohodlí. 
  • Bezpečná - design snižující riziko zablokování, nechtěného dávkování a úniku inzulínu. 

  • Poskytující jistotu - slyšitelné cvaknutí znamená, že všechny části jsou spojeny a správně zajištěny.

BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ VE 2 SNADNÝCH KROCÍCH

Secured insulin delivery connection Secured insulin delivery connection

Pacienti, kteří vyzkoušeli spojky MiniMed a Luer trojnásobně upřednostňují připojení MiniMed spojkou. **


Podle reakcí od uživatelů našich pump na celém světě je systém MiniMed® považován za důvěryhodný systém: Každý rok je uživateli použito více než sto milionů infuzních setů a zásobníků MiniMed®.**
 

U úspěšné léčby inzulínovou pumpou je důležité, aby zvolený infuzní set a zásobník byl spolehlivý a vyhovoval životnímu stylu. Oba komponenty jsou nedílnou součástí léčby diabetu, a proto by měly být pečlivě vybírány.

 

Reference

  • *Spojka Paradigm - US Patent # 6,585,695
  • **Medtronic data on file

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.