Systém MiniMed

Infuzní sety

Spol. Medtronic nabízí široký sortiment infuzních setů, z kterého je možné zvolit ten správný infuzní set, který vám poskytne požadované pohodlí a ochranu.  
 
Infuzní set je zapotřebí volit s opatrností a s ohledem na životní styl, věk a postavu. Toto doporučení vychází z mezinárodních klinických standardů*. 
 
Podívejte se na níže uvedený přehled a pomocí selektoru zkuste zjistit, který infuzní set je pro vás vhodný. 

Uvedené doporučení slouží pouze jako návrh volby infuzního setu. Výběr infuzního setu, který je pro vás vhodný, je zapotřebí nejprve konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.