Systém MiniMed

MiniMed™ Quick-serter™

Nový a zdokonalený design zavaděče MiniMed™ Quick-serter™ infuzních setů MiniMed™ Quick-set™.

SNAZŠÍ
JEDNODUŠŠÍ
RYCHLEJŠÍ
 

2x
snazší zavedení*

 

3x
nižší pravděpodobnost
zachycení adheziva
na zavaděči*

 

o 25%
kratší doba zavedení*

 

93%
uživatelů označilo používání jako snadné**

Nový a zdokonalený design zavaděče MiniMed™ Quick-serter™ vychází z názorů a zkušeností našich pacientů. Nové funkce zavaděče činí zavedení setu snazším, jednodušším a rychlejším.
* MiniMed Quick-serter Usability Test (ER14-8934). 2016. Medtronic data on file.
** MiniMed Quick-serter Usability Summary Report (ETR15-6652). 2016. Medtronic data on file.

 

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.