Systém MiniMed

Technologie kontinuálního monitorování glukózy

Kontinuální monitorování glukózy (CGM) poskytuje kompletní obraz o skrytých nízkých a vysokých koncentracích glukózy, které vždy nemusí  být odhaleny vyšetřením hodnoty HbA1c, ani měřením glykémie glukometrem.

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Proč používat kontinuální monitorování glukózy (CGM) a jak pomáhá?

 

Graf pro kontinuální monitorování glukózy (CGM)

Při používání kontinuálního monitorování glukózy (CGM) je možné vidět vývoj hladiny glukózy v průběhu celého dne (24 h). Ve spojení s vysílačem Guardian 2 Link a glukózovým senzorem nové generace Enlite™ jsou data o hladině glukózy bezdrátově přenášena do inzulínové pumpy MiniMed® 640G. Výsledky měření jsou aktualizovány každých pět minut a jsou na displeji barevně zobrazeny. Pravidelná aktualizace vám umožní lépe pochopit, jak se hladina cukru v krvi mění a sníží se tak počet nutných měření glukometrem*. Senzor je zapotřebí měnit každých 6 dní.

Také v případě léčby inzulínovými injekcemi, lze užívat výhody kontinuálního monitorování glukózy (CGM), a to pomocí našeho přístroje Guardian® REAL-Time CGM (samostatný CGM systém).

DATA

Připojená inzulínová pumpa MiniMed® 640G

Výhody kontinuálního monitorování glukózy (CGM) oproti tradičnímu měření glukometrem a testování HbA1c jsou dobře dokumentovány. Výzkumy ukazují, že:

 • Kontinuální monitorování glukózy (CGM) zjistí 4x více závažných výkyvů hladiny glukózy než měření glukometrem (SMBG).1
 • Kontinuální monitorování glukózy (CGM) může snížit glykovaný hemoglobin (HbA1c) až o 1 % ve srovnání s měřením glukometrem.2
 • Kontinuální monitorování glukózy je přesné, jak prokázaly četné publikované studie a umožňuje vám upravit léčbu na základě spolehlivých dat.

JAKÝ PŘÍNOS NABÍZÍ CGM?

Skutečné příběhy pacientů, kteří začali používat CGM z různých důvodů:

 • Rodiče, kteří mohou vydechnout a již nepociťují nutnost neustálé kontroly svých dětí během noci.
 • Sportovní nadšence a studenty, kteří se mohou bez starostí soustředit na zápas nebo zkoušky.
 • Lidé s náročným zaměstnáním, kteří si mohou plánovat své každodenní aktivity podle svých potřeb a s menšími obavami.
 • Těhotné ženy nebo ženy, které uvažují o otěhotnění.

CGM nabízí pohled na diabetes, se kterým se do té doby pacient nesetkal. Po vydání doporučení společnosti NICE (Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu - National Institutes for Health and Care Excellence) se přístup k systému CGM den ode dne zlepšuje. Odborná společnost NICE navíc zveřejnila doporučení pro použití kontinuálního monitorování glukózy (CGM) u dospělých a dětí. Přečtěte si tato doporučení, abyste je mohli dále diskutovat s vaším zdravotnickým týmem.

SAMOFINANCOVÁNÍ MŮŽE BÝT MOŽNOSTÍ

Spol. Medtronic by byla ráda, kdyby každý, kdo by mohl využívat výhod kontinuálního monitorování glukózy (CGM) měl také příležitost tento systém používat. Pro ty pacienty, kteří nemají CGM hrazené, může být samofinancování jedna z možností. Pumpa MiniMed® je připravená k používání systému CGM. Jakmile obdržíte svou pumpu a rozhodnete si sami hradit náklady související se systémem CGM, můžete jej začít okamžitě používat nebo můžete ještě nějakou dobu vyčkat.

Pro zahájení je zapotřebí zahajovací sada systému CMG, která obsahuje vysílač Guardian 2 Link nabíječku Guardian 2 Link Charger, 5 senzorů Enlite a zavaděč senzoru. Více informací k příslušenství a sadě CGM získáte u zástupce spol. Medtronic nebo prostřednictvím zákaznického servisu:

+420 233 059 059 (volba: Zákaznický servis/volba 2. Stav vašich objednávek)
 

Enlite je malý glukózový senzor, který se zavádí do podkoží na dobu až 6 dní. Stejně jako v případě kanyl infuzních setů, je možné senzor zavést pomocí automatického zavaděče, který je dodáván společně se systémem MiniMed®.  85 % pacientů, kteří používají senzor nové generace Enlite, uvedlo, že je zavedení senzoru bezbolestné.** Senzor je připojen k lehkému vysílači**, který bezdrátově zasílá naměřená data do inzulínové pumpy nebo samostatného CGM zařízení, které využívají pokročilou radiovou frekvenci (RF) pro bezdrátové technologie.

Na displeji inzulínové pumpy nebo CGM zařízení jsou zobrazovány údaje o hladině glukózy formou trendové křivky, která poskytuje přehled o jednotlivých trendech vývoje glukózy a co je způsobuje. 

Inzulínovou pumpu je možné naprogramovat tak, aby zvukovým signálem nebo vibrací upozornila na trendy, zobrazené současně na displeji, a varovala tak na případy, kdy je vysoká pravděpodobnost, že se hladina glukózy blíží nebo již dosáhla stanovených cílových limitů. Pomocí těchto informací je možné se vyhnout hypo- nebo hyper-glykémiím. S touto informací vám může pomoci vyhnout se hypo - nebo hyperglykemickým výletům, zůstat na úrovni své cílové glukózy, snížit hodnotu HbA1c a dosáhnout lepší kontroly.

 

Reference

 • 1Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
 • 2Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250
 • * Uvedené údaje slouží jako doplňující (nikoliv nahrazující) informace o hladině glukózy současně s měřením pomocí glukometru v domácích podmínkách. Měření glukometrem je vyžadováno při úpravě dávkování inzulínu a kalibracích glukózového senzoru. Údaje naměřené systémem CGM nejsou určeny pro úpravy léčebného režimu, spíše poskytují informaci, kdy je potřeba měření glukometrem. Jakékoliv úpravy v léčbě by měly být založeny na údajích naměřených glukometrem a nikoliv systémem CGM. 
 • ** Interní data (Internal data on file); Medtronic MiniMed®, Inc

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.