Systém MiniMed

Kontinuální monitorování glukózy (CGM) pomocí glukometru CONTOUR PLUS LINK 2.4

Nový typ glukometru spol. Ascensia Diabetes Care, CONTOUR PLUS LINK 2.4, je jediným glukometrem, který byl navržen tak, aby bezdrátově komunikoval s inzulínovou pumpou MiniMed 640G jako jeden integrovaný systém. CONTOUR PLUS LINK 2.4 bezdrátově přenáší data o hladině krevní glukózy přímo do vaší inzulínové pumpy Medtronic MiniMed, a tím vám ušetří čas a námahu.

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Optimalizace léčby pumpou: představujeme glukometr CONTOUR® PLUS LINK 2.4 spol. Ascensia Diabetes Care.

 • Podání bolusu stiskem tlačítka: za pomoci glukometru CONTOUR PLUS LINK 2.4 je možné ze vzdálenosti do 2,4 m od inzulínové pumpy MiniMed 640G odeslat bolus, který je buď přednastaven, nebo zadán ručně.
 • V případě, že používáte kontinuální monitoring glukózy (CGM) od spol. Medtronic, je kalibrace vašeho CGM systému prováděna automaticky.

Snazší optimalizace léčby pumpou: chytřejší glukometr, který vám pomůže lépe zvládat váš diabetes.

Výjimečně přesné výsledky, na které se můžete spolehnout:

 • Testovací proužky CONTOUR PLUS zvyšují přesnost výsledků. Zjistěte více o zvýšené přesnosti testovacích proužků CONTOUR PLUS a navštivte webové stránky divize Ascensia Diabetes Care. 
 • Díky technologii No Coding™ není před měřením vyžadováno ruční zadání kódu do glukometru, a tak jsou eliminovány chyby způsobené chybným kódováním.
 • Technologie MultiPulse spol. Ascensia Diabetes Care zajišťuje přesnost měření hodnoty glukózy, a to i v situaci, kdy jsou hodnoty krevní glukózy nízké.*
 • Přesnost měření není ovlivněna běžnými rušivými substancemi. (Podrobnější údaje naleznete v příbalové informaci.)
 • Přesnější měření vám pomůže upravit dávku bolusu s větší jistotou.

 

Moderní design s mnoha funkcemi pro snadné používání a diskrétnost:

 • Inteligentní, stylový a kompaktní glukometr s výsledkem měření do 5 sekund.
 • Snadné a pohodlné použití.
 • Funkce Second-Chance™ umožňuje přidat dodatečné množství krve v případě, že je původní vzorek krve malý.
 • Jeden krok a informace o hladině krevní glukózy a dávkování inzulínu jsou pohodlně staženy do program CareLink.

REFERENCE

 • * Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; prosím kontaktujte zástupce společnosti Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.