Systém MiniMed

Terapeutický software CareLink™

CareLink™ je název pro skupinu terapeutických softwarů.

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Zjistěte, jak vám software CareLink™ může pomoci zvládat diabetes.

CareLink Pro

Software CareLink™ Personal je určen pro použití pacienty a je dostupný na internetu. Software CareLink™ Personal je bezpečný on-line systém, který zobrazí stažená data z inzulínové pumpy v souhrnné zprávě, ve které lze snáze odhalit glykemické trendy a naučit vás, jak lépe zvládat diabetes. Údaje je možné stáhnout odkudkoliv s přístupem k internetu, a to pomocí vstupního zařízení CareLink™ USB (za předpokladu používání inzulínové pumpy MiniMed® Veo™ nebo systému Guardian® Real-Time) nebo glukometru CONTOUR® PLUS LINK 2.4 (v případě inzulínové pumpy MiniMed® 640G). K registraci a přihlášení do programu stačí pouze emailový účet.
 
Software CareLink™ Pro byl navržen pro použití klinickými lékaři a je proto dostupný pouze zdravotnickým odborníkům. Zprávy z tohoto programu obsahují stejné údaje z pumpy, jako je tomu v případě softwaru CareLink™ Personal, avšak tyto zprávy se liší tím, že obsahují údaje, které slouží ke klinickému vyhodnocení léčby inzulínovou pumpou. Software CareLink™ Pro je instalován na počítač z CD-ROM zařízení.

V ČEM MŮŽE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU CareLink™ PERSONAL POMOCI

 • Zlepšení kontroly nad diabetem 
  Výsledky klinické studie poukázaly na zlepšení kontroly nad diabetem (hodnota HbA1c) v případě používání terapeutického softwaru CareLink™ Personal ve srovnání s léčbou inzulínovou pumpou bez použití softwaru CareLink™ Personal.* Autoři této studie se domnívají, že ke zlepšení došlo v důsledku "četnějšího kontaktu s ošetřujícím lékařem prostřednictvím internetu". 
 • Snazší rozpoznání glykemických profilů a problémů  
  Díky jednoduchému designu zpráv je snadné porozumět vlivu inzulínu, sacharidů a pohybu na hladinu glukózy.
 • Spolupráce na dálku s ošetřujícím lékařem
  Mezi jednotlivými návštěvami může lékař na dálku provést kontrolu vývoje hladiny glukózy prostřednictvím softwaru CareLink™ Personal a případně upravit léčbu dle potřeby.
 • Maximum z jediného softwaru
  Software CareLink™ dokáže stáhnout data o hladině krevní glukózy z široké nabídky různých, běžně dostupných značek glukometrů. Tím, že jsou data zadána do pumpy (díky používání funkce Bolus Wizard®) lze údaje snadno stáhnout s ostatními údaji z pumpy. 
 • Ucelený obraz o diabetu
  Data z kontinuálního monitorování glukózy (CGM) poskytují ucelený obraz, který odhalí více nízkých a vysokých glykemických exkurzí, než samotné měření glukometrem.

Pochopit to, jak mohou dávky inzulínu, stravovací návyky, běžné pohybové aktivity a léky ovlivňovat hladinu glukózy je základem pro zlepšení kompenzace diabetu. Informace, které jsou zobrazeny v jednoduchých diagramech, grafech a tabulkách vám mohou pomoci identifikovat skryté nedostatky ve zvládání diabetu. Tak můžete pomoci sobě i svému ošetřujícímu lékaři, odstranit identifikované spouštěče nízké a vysoké hladiny krevní glukózy.

Sdílení dat s ošetřujícím lékařem

Software CareLink™ nabízí funkci, která umožňuje lékařům stáhnout si vaše data do počítače v nemocnici. Jestliže diabetologické centrum vlastní software CareLink™ Pro, pak pacient může svému ošetřujícímu lékaři zpřístupnit svůj účet CareLink™ Personal. Lékař se pak může prostřednictvím svého počítače v nemocnici připojit k on-line účtu pacienta, který mu poskytl přístup, a rychle a bezpečně stáhnout potřebné údaje.

CareLink Report

ZPRÁVY ZE SOFTWARU CARELINK™ PERSONAL

S pomocí softwaru CareLink™ Personal lze snáze sledovat vývoj hladiny glukózy v krvi (měřené glukometrem) a v podkoží (měřené senzorem). Zjištěné změny hodnoty glukózy je možné dále porovnávat se záznamy denních aktivit nebo jídel. Zprávy jsou generovány do jednoduchého formátu a obsahují diagramy, grafy a tabulky, které nabízí snadný způsob zjišťování graficky zaznamenaných výkyvů hladiny glukózy nebo jejích skutečných číselných hodnot.
Program nabízí několik druhů zpráv, mezi kterými je možné volit v závislosti na měřícím zařízení, které bylo použito pro nahrání údajů. Níže je uveden přehled zpráv včetně krátkého popisu.

Nejčastěji používané zprávy:

 • Stručný přehled
  Přináší shrnutí o podaném inzulínu, stravě, cvičení a o kompenzaci diabetu a hladinách glukózy za poslední 2 týdny. 
 • Denní data
  Udává 7denní údaje ze senzoru v jediné tabulce. Naměřená data o hladině glukózy během týdne jsou ve zprávě zobrazena tak, aby bylo možné srovnávat data mezi jednotlivými dny.  
 • Porovnání dat podle jídel
  Poskytuje údaje ke stravování včetně záznamů z deníku CareLink™ Personal a dat kalkulátoru Bolus Wizard®. 
 • Denní souhrn
  Nabízí ucelený denní přehled ve třech grafech včetně údajů o hladině glukózy naměřené glukometrem a senzorem, o spotřebě inzulínu, počtu sacharidových jednotek a pohybové aktivitě.  

Předtím než začnete

Abyste mohli používat software CareLink™ Personal, potřebujete:

 • Přístup k osobnímu počítači vybavenému následujícími operačními systémy:
  •    Windows® 98SE/ME, 2000, XP, Vista (32 nebo 64 bit)
  •    Windows 7 (32 nebo 64 bit)
  •    Windows 8
  •    Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
 • Spolehlivé internetové připojení.
 • Microsoft® Internet Explorer, verze 5.5 (SP2) a vyšší.
 • Adobe® Reader™ verze 5.0 a vyšší.
 • Vstupní zařízení CareLink™ USB (za předpokladu používání inzulínové pumpy MiniMed® Veo nebo systému Guardian® Real-Time) nebo glukometr CONTOUR PLUS LINK 2.4 od spol.  Ascensia Diabetes Care (v případě používání inzulínové pumpy MiniMed® 640G).
 • Glukometr včetně příslušného kabelu ke stažení dat do softwaru CareLink™ Personal. Informace o typu kabelu je poskytována výrobcem glukometru.

Jak se zaregistrovat

 1. Zaregistrujte se na webových stránkách http://carelink.minimed.eu
 2.  Pokračujte podle pokynů pro stažení dat z pumpy. 
  (Nezapomeňte, prosím, vyčkat s vložením USB zařízení CareLink™ a USB zařízení CONTOUR PLUS LINK 2.4 do počítače do doby, než budete k tomu vyzvání programem.)
Používání programu CareLink™ Personal vyžaduje pouze internetové připojení a CareLink™ USB (v případě inzulínové pumpy MiniMed® Veo nebo CGM zařízení Guardian® REAL-Time) nebo glukometr CONTOUR PLUS LINK 2.4 od spol. Ascensia Diabetes Care s USB portem (v případě inzulínové pumpy MiniMed® 640G). Je to tak snadné!
 
Podrobné pokyny k používání softwaru CareLink™ Personal naleznete v příručce „Začínáme se softwarem CareLink™ Personal", která je k dispozici ke stažení.

Bezpečnost a ochrana soukromí

V divizi Medtronic Diabetes dbáme o bezpečnost vašich osobních údajů. Software CareLink™ Personal podléhá nejpřísnějším předpisům o ochraně osobních údajů na celém světě včetně nařízení HIPAA. Systém také používá Secure Sockets Layer (SSL), technologii kódování dat, která zajišťuje nečitelnost dat během přenosu. 
 
Ukládání dat v softwaru CareLink™ Personal je mnohdy bezpečnější než uložení na domácím osobním počítači, který je připojen k internetu. Používáme třívrstvou architekturu, která ukládá data tří samostatných firewallů.

 

REFERENCE

 • * Corriveau EA, Durso PJ, Kaufman ED, Skipper BJ, Laskaratos LA, Heintsman KB. Effect of CareLink™, an Internet-based insulin pump monitoring system, on glycaemic control in rural and urban children with Type 1 diabetes mellitus. Pediatric Diabets. 2008;9

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.