Zákaznická podpora

Aktualizace softwaru

Odesílací program Uploader terapeutického softwaru CareLink™ Personal

Váš první krok, jak lépe porozumět svému diabetu.

Níže si můžete stáhnout návod k jednorázovému stažení odesílacího programu Uploader na váš počítač, ze kterého budete data do terapeutického softwaru CareLink™ Personal odesílat.

Je možné stahovat data původním způsobem, tj. pomocí appletu Java?

Java applety jsou softwary třetích stran, které pracují uvnitř webových prohlížečů (jiný software třetí strany). Mezi appletem Java a internetovým prohlížečem dochází k častým aktualizacím. Některé prohlížeče již nepodporují applety Java. Z důvodu přinášet inovativní řešení, která povedou ke zlepšení, byla vyvinuta nová metoda nahrávání pomocí odesílacího programu Uploader. V případě, že preferujete ke stažení dat použít applet Java, je tento způsob stále možný.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.