Zákaznická podpora

Mozilla Firefox

Aktualizace prohlížeče a jeho kompatibilit - OTÁZKY A ODPOVĚDI

OT. 1: Co je to plugin v jazyce Java (též známý jako applet v jazyce Java)?

Java je programovací jazyk používaný pro webové prostředí. Applet je malý internetový program napsaný v tomto jazyce Java. Plugin je součást programovacího jazyka Java, která umožňuje provádění určitých kroků ve webovém prohlížeči.

OT. 2: Proč musí software CareLink® Personal používat jazyk Java?

CareLink Personal používá jazyk Java k nahrávání nebo sběru dat z podporovaného zdravotnického prostředku Medtronic (např. inzulinové pumpy) do Vašeho počítače. Jazyk Java se používá ke komunikaci s Vaším zařízením a k přenosu dat do zabezpečeného datového centra Medtronic, kde jsou zpracována a připravena k zobrazení ve zprávách softwaru CareLink Personal.

OT. 3: Jak mám zakázat automatické aktualizace internetového prohlížeče Mozilla® FireFox®?

Chcete-li zakázat automatické aktualizace prohlížeče FireFox, postupujte takto:

1. V pravém horním rohu prohlížeče vyberte tlačítko „Nabídka“.

2. Vyberte položku „Možnosti“.

3. V levém panelu vyberte položku „Rozšířené“.

4. Vyberte kartu „Aktualizace“.

5. Vyberte druhou možnost pod položkou „Aktualizace aplikace FireFox“ – Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se, zda mají být nainstalovány.

Ot. 4: Co mám dělat, pokud se můj prohlížeč FireFox již aktualizoval na nejnovější verzi, která nepodporuje jazyk Java?

Chcete-li i nadále používat software CareLink Personal pro nahrávání dat ze zařízení Medtronic (např. inzulinových pump), doporučuje se používat prohlížeč Internet Explorer® (Windows) nebo Safari® (Mac OS). Budeme dále pracovat na řešeních v softwaru CareLink, a jakmile bude plně kompatibilní s nejnovější verzí prohlížeče FireFox, budeme Vás o tom informovat.

Ot. 5: Jak mohu zjistit, kterou verzi prohlížeče FireFox aktuálně používám?

Chcete-li zjistit aktuální verzi prohlížeče FireFox ve svém systému, proveďte tento jednoduchý postup:

1. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „Nabídka“.

2. V pravém dolním rohu vyberte ikonu nabídky se symbolem „?“.

3. Vyberte položku „O aplikaci FireFox“; číslo aktuální verze se objeví v automaticky otevřeném okně pod názvem FireFox.

Ot. 6: Pokud se můj prohlížeč již automaticky aktualizoval, mohu přejít zpět na starší verzi?

Přechod na předchozí verzi se nedoporučuje. Pro interakci se softwarem CareLink Personal místo toho navrhujeme alternativně používat prohlížeč Internet Explorer. Chcete-li přesto přejít na předchozí verzi prohlížeče FireFox, budete muset postupovat podle výše uvedených pokynů vysvětlujících, jak zakázat automatické aktualizace, aby systém brzy po přechodu na starší verzi Váš prohlížeč automaticky neaktualizoval.

Ot. 7: Kdy bude software CareLink Personal aktualizován tak, aby byl kompatibilní s nejnovější verzí prohlížeče FireFox?

Ujišťujeme Vás, že naše týmy aktivně pracují na řešeních problémů s kompatibilitou prohlížeče, k nimž patří i tento. Neznáme přesný termín odstranění tohoto problému, ale jakmile budeme mít další informace, zajisté Vám podáme zprávu.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.