Zákaznická podpora

Inzulínové pumpy MiniMed a životní styl

Inzulínová pumpa je součástí každodenního života pacienta a je tak přirozeně vystavována různým otřesům a nárazům. Ačkoliv všichni výrobci provádí řadu testů, žádný nemůže s absolutní jistotou zaručit, že nedojde k prasklině poté, co je pumpa vybalena z krabice a začne být dennodenně používána.
 
Věříme, že náš postoj jako výrobce je velmi zodpovědný a poskytuje našim zákazníkům dostatečnou úroveň znalostí týkajících se použití pumpy a potřebných pro každodenní život. 

Pravda o vodotěsnosti

Mohu plavat nebo se koupat s inzulínovou pumpou?

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™ je odolná proti postříkání, a proto je označena za voděodolnou, nikoliv vodotěsnou. 
 
Nedoporučuje se vědomě pumpu MiniMed® Veo™ ponořit do vody. Pro účely vodních aktivit se můžete od inzulínové pumpy snadno odpojit. Během doby, kdy jste odpojeni od inzulínové pumpy, proveďte nezbytná opatření, abyste svou pumpu ochránili před vodou. Pumpu je možné mít odpojenou zhruba jednu hodinu, aniž by bylo zapotřebí podat si inzulín. V případě, že je pumpa odpojena delší dobu než 1 hod, je zapotřebí podat si inzulín jinou cestou, např. formou injekce rychle působícího inzulínu nebo připojením pumpy a podání si bolusů (více informací naleznete v doporučení pro odpojení pumpy). Jakmile je pumpa opětovně připojena, je zapotřebí změřit si hladinu glukózy. 
 
Hodnocení vodotěsnosti pumpy MiniMed® Veo™ je IXP7 pro ponoření do hloubky 1 metru po dobu 30 minut.

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G

Při správném sestavení inzulínové pumpy MiniMed® 640G se zásobníkem a infuzním setem je systém vodotěsný (hodnocení vodotěsnosti IPX8) do hloubky 3,6 metrů po dobu 24 hodin.  
 
Je proto nepravděpodobné, že by v případě polití nebo ponoření do vody došlo k jejímu poškození. Před samotným kontaktem pumpy s vodou je důležité zkontrolovat pumpu a ujistit se, že na povrchu nejsou praskliny, a to především tehdy, jestliže vám pumpa spadla na zem nebo máte podezření, že byla poškozená. Pumpa, u které došlo k poškození povrchu, není vodotěsná.
 
Domníváte-li se, že voda pronikla do pumpy nebo došlo k jiné závadě, změřte si glykémii a podle potřeby ji společně s vaším ošetřujícím lékařem upravte.  Potřebujete-li pomoc, kontaktujte naši NON-STOP HELPLINE. Vždy kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, jestliže vaše hodnota krevní glukózy je nepřiměřeně vysoká nebo nízká, nebo máte-li další otázky související s vaší léčbou.

Vysílač MiniLink™ 

Vysílač MiniLink™ připojený k senzoru je vodotěsný a lze ho zcela ponořit do vody, nedoporučujeme však ponořit ho do příliš horké vody (horká koupel). S vysílačem se můžete ponořit do maximální hloubky 2,8 metrů po dobu maximálně 30 minut.  
 
Pokud se odpojíte od své inzulínové pumpy a vysílač se vzdálí mimo její dosah (do vzdálenosti větší než 2 metry) po dobu delší než 40 minut, bude uchováno pouze posledních 40 minut měření. Při zpětném prohlížení záznamů uvidíte výpadek dat s chybějícími údaji odpovídající této časové periodě.

Vysílač Guardian™ 2 Link

Vysílač Guardian 2 Link připojený k senzoru je vodotěsný a lze ho zcela ponořit do vody, nedoporučujeme však ponořit ho do příliš horké vody (horká koupel). S vysílačem se můžete ponořit do maximální hloubky 2,8 metrů po dobu maximálně 30 minut.  

 

CESTOVÁNÍ - SEZNAM, TIPY A TRIKY

Inzulínová pumpa MiniMed® Veo™

Během letu můžete svou inzulínovou pumpu používat jako obvykle. Při cestování mimo Evropskou Unii je zapotřebí si ověřit, zda je radiofrekvence (RF), kterou pumpa používá, podporována předpisy země cílové destinace. 
 
Pokud v pumpě používáte funkci kontinuálního monitorování glukózy, mezinárodní standardy a FCC (Federal Communication Commission) směrnice vyžadují, aby zařízení využívající rádiové frekvence, nebyla v letadle používána. Proto musíte vysílač MiniLink™ od senzoru odpojit. Nestačí jen vypnout funkci kontinuálního monitorování glukózy na inzulínové pumpě, protože vysílač bude i nadále vysílat rádiové vlny – k vypnutí vysílání dojde pouze odpojením od senzoru. Během letu tedy musíte kontrolovat svou glykémii glukometrem bez použití rádiového spojení.

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G

Během letu můžete svou inzulínovou pumpu používat jako obvykle. Při cestování mimo Evropskou Unii je zapotřebí si ověřit, zda je radiofrekvence (RF), kterou pumpa používá, podporována předpisy země cílové destinace. 
 
Pokud v pumpě používáte funkci kontinuálního monitorování glukózy, mezinárodní standardy a FCC (Federal Communication Commission) směrnice vyžadují, aby zařízení využívající rádiové frekvence, nebyla v letadle používána. Proto musíte vysílač Guardian 2 Link od senzoru odpojit. Nestačí jen vypnout funkci kontinuálního monitorování glukózy na inzulínové pumpě, protože vysílač bude i nadále vysílat rádiové vlny – k vypnutí vysílání dojde pouze odpojením od senzoru. Během letu tedy musíte kontrolovat svou glykémii glukometrem bez použití rádiového spojení.

Může být inzulínová pumpa rušena elektromagnetickým vlněním na letištích, počítači, mobilními telefony či nahrávacím zařízením?

Měli byste se vyhýbat vystavení inzulínové pumpy silnému magnetickému poli, jaké je např. v MRI přístrojích. Důkladné testování ukázalo, že ostatní magnetická zařízení jako např. letištní detektory kovů, zařízení pro zkoumání elektronických přístrojů a mobilní telefony nemají na funkci inzulínové pumpy negativní vliv.
 
Mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo jiná bezdrátová vysokofrekvenční zařízení mohou interferovat s komunikací mezi vysílačem senzoru a inzulínovou pumpou, ale tyto interference nezpůsobují chybná data a nepoškozují vaši pumpu ani glukometr. Komunikace může být obnovena odstraněním či vypnutím těchto bezdrátových zařízení.
 
Pumpa by neměla projít kontrolním rentgenovým skenerem, který je používán pro zavazadla na letištích nebo pro skenování celého těla. V případě, že se rozhodnete projít skrz skenovací zařízení, je zapotřebí předtím odpojit infuzní set, inzulínovou pumpu a CGM (senzor a vysílač). Abyste se vyhnuli odpojení všech zařízení, měli byste požádat o jiný způsob kontroly, který nevyžaduje rentgen. Vaše inzulínová pumpa, infuzní set, zásobník a systém CGM jsou odolné vůči detektoru kovů a příručních detektorů, které jsou používané při letištních bezpečnostních kontrolách.

Cestování s pumpou

Pumpa vám může pomoci udržet si vaši hladinu glukózy pod kontrolou i během cestování. Díky ní můžete přizpůsobit bolusové dávky k jídlům, které jsou v nezvyklý čas, menší nebo větší než obvykle nebo k jídlům, které nechcete sníst rychle.
 
Můžete se také lépe přizpůsobit změnám ve svých obvyklých denních aktivitách, jako je například pozdější vstávání. Jak se připravit na cestu a na to, co budete potřebovat vždy závisí na tom, kam jedete a na jak dlouho. Vhodná příprava při cestování v rámci krátkých, vnitrostátních letech a tuzemské dovolené se může lišit od dálkových letů mezi různými časovými pásmy.

Při cestování byste s sebou měli mít následující vybavení:

 • náhradní baterie do pumpy,
 • inzulín (ve vhodném ochranném obalu),
 • spotřební materiál k pumpě (zásobníky a infuzní sety),
 • inzulínové pero nebo stříkačky,
 • ketonové proužky,
 • pohotovostní soupravu s glukagonem pro případ těžké hypoglykémie,
 • výbavu na měření glykémie (glukometr),
 • sacharidy pro případ hypoglykémie a extra svačinu vhodnou na cesty (např. müsli tyčinka).

Ostatní věci ke zvážení:

 • kontakt na lékaře a diabetologické pracoviště v místě pobytu,
 • nosit s sebou či na sobě identifikační kartičku s informacemi o tom, že máte diabetes a máte inzulínovou pumpu,
 • léky na průjem a nevolnost,
 • návod k pumpě a soupis všech nastavení své pumpy.
 • Pokud cestujete do zahraničí, může být užitečné mít při sobě sepsané instrukce v jazyce cílové země, např. „Mám diabetes, prosím dejte mi trochu cukru nebo něco k jídlu“.
 • Zjistěte, jaká jsou v cílové zemi pravidla vstupu s vybavením na léčbu diabetu. 
Při cestování letadlem mějte léky, svačinu, vybavení k pumpě a zprávu od svého lékaře vždy při sobě v příručním zavazadle na palubě. Je to velmi důležité, protože vaše odbavená zavazadla se mohou ztratit nebo může dojít k velkému zpoždění z důvodu špatného počasí nebo technických obtíží. Inzulín ponechaný v odbavených zavazadlech může být vystaven extrémním teplotám (často pod bodem mrazu). 
 
Dobrým bezpečnostním pravidlem je mít s sebou dvojnásobné množství spotřebního materiálu, než jaké za normálních okolností potřebujete – pro případ, že nastane nějaký problém. 
 
Spotřební materiál může být při zakoupení v zahraničí dražší nebo nemusí být ve všech zemích dostupný, proto si tyto informace před cestou ověřte prostřednictvím Zákaznického servisu společnosti Medtronic, abyste nebyli nemile překvapeni. 

 

Časová pásma a použití více bazálních dávek

Žádná „kuchařka“ týkající se úprav bazálních dávek při přechodu časových pásem neexistuje. Před cestou kontaktujte své diabetologické pracoviště a konzultujte s nimi svůj cestovní itinerář a všechny případné úpravy, které budou potřeba během cesty. 
 
Nezapomeňte mít vždy při sobě soupis svých bazálních dávek a ostatních nastavení pumpy. 
 
Nastavte čas na pumpě podle časového pásma cílové země kdykoli během letu – většina lidí mění čas na pumpě po příletu do cílové destinace. Je velmi důležité, abyste čas dle časového pásma přenastavili, protože bazální dávky během dne a noci se mohou výrazněji lišit. Pokud nenastavíte správný čas, může se například stát, že během prohlídky města budete dostávat příliš velkou dávku inzulínu a naopak nedostatečnou dávku během noci. To může být dosti nebezpečné. 
 
Nezapomeňte přenastavit čas zpět po návratu domů do původního časového pásma. 

Bezpečnostní rady

Během dlouhých letů je dobré často vstávat a procházet se po palubě a pít dostatečné množství vody – tím se předchází vzniku krevních sraženin, které se mohou objevit u osob s diabetem i bez diabetu. 
 
Častěji si kontrolujte glykémii. Hladina krevního cukru může příliš stoupat či klesat v důsledku stresu, změny režimu nebo jídla. 


Cestování v USA

 • V USA již nestačí lékařská zpráva k doložení zdravotních důvodu pro nošení injekčních stříkaček. K povolení vstupu na palubu letadla s injekčními stříkačkami a ostatním vybavením k aplikaci inzulínu musí být lahvičky s inzulínem označeny originálními farmaceutickými předtištěnými štítky, které zřetelně označují druh léčiva. Žádné výjimky nebudou povoleny. Pokud je označení léčiva umístěno na krabičce od inzulínu, měli byste ji mít rovněž s sebou.
 • Čas potřebný na odbavení je v USA i pro vnitrostátní lety 2 hodiny, abyste stačili projít všemi bezpečnostními kontrolami. 
 • V USA je nutné pracovníkům letištní ostrahy oznámit, že máte diabetes, nosíte inzulínovou pumpu a máte s sebou spotřební materiál k pumpě. 

Může magnetická rezonance či rentgen narušit systém MiniMed®?

Magnetická rezonance používá extrémně silné magnetické pole a radiofrekvenční vlny pro vytváření obrazů vnitřních orgánů těla. Tato silná magnetická pole mohou pumpu poškodit. Infuzní sety, které neobsahují kovy, tedy Quick-set a Silhouette, můžete bez obav ponechat zavedené v těle.
 
Pokud vás čeká vyšetření pomocí rentgenu, CT, magnetické rezonance či jiné vystavení radiaci, odpojte si prosím pumpu, vysílač a senzor a odstraňte je z dosahu radiace. Doporučuje se, abyste pumpu dočasně odpojili před vstupem do místnosti, kde bude vyšetření prováděno.
 
Máte-li dotazy ohledně specifických vyšetření, popř. jak mohou ovlivnit vaši pumpu, kontaktujte, prosím, naši NON-STOP HELPLINE.

ZVLÁDÁNÍ OBDOBÍ NEMOCI

Při onemocnění

Při onemocnění je velmi obtížné zvládat diabetes, ale je to nutné. Jestliže onemocnění je natolik závažné, že nejste schopen(na) pečlivě sledovat stav diabetu, obraťte se s žádostí o pomoc na své přátele nebo rodinné příslušníky. Nemáte-li nikoho, obraťte se se žádostí o pomoc na vašeho ošetřujícího lékaře nebo tým zdravotníků. 
 
Kompenzace diabetu během nemoci či infekce vyžaduje časté měření glykémií a ketonů v moči. Nemoc a infekce jsou pro organizmus velkou zátěží a často vedou ke zvýšení glykémií. Inzulínová pumpa vám umožní provést takové úpravy, abyste rychle a jednoduše mohli na nemoc a infekci reagovat. V závislosti na výsledcích měření z glukometru může nastat situace, kdy váš bazální inzulín pokryje vaši potřebu inzulínu nebo kdy naopak bude nutné zvýšit dávku inzulínu prostřednictvím častých korekčních bolusů, dočasným zvýšením bazální dávky nebo obojího. Postup při nemoci:
 • Kontrolujte glykémii a ketony v moči každé dvě hodiny 24 hodin denně.
 • Kontrolujte ketony v moči pokaždé, když jdete na toaletu.
 • Veďte pečlivé záznamy o svých glykémiích, ketonech, lécích, teplotách a všech příznacích nemoci.
 • Aplikujte více inzulínu, kdykoliv vaše glykémie dosáhne 14 mmol/l a více a když jsou ketony v moči na střední či vysoké úrovni.
 • Mějte na paměti, že jsou-li v moči ketony, potřebujete více inzulínu a tekutin, i když je glykémie v cílovém rozmezí.
Zvracíte-li, kontaktujte svého diabetologa, praktického lékaře nebo diabetologického edukátora pro adekvátní léčbu tekutinami a inzulínem, abyste předešli rozvoji ketoacidózy.

Vybavení pro případ nemoci

Doma i na cestách byste vždy měli mít k dispozici následující:
 • tekutiny obsahující cukr (pomerančový džus, glukózové tablety, limonádu, kolu apod.) k náhradě tuhé stravy,
 • tekutiny bez cukru (dietní nápoje, bujón, kuřecí vývar) pro náhradu ztracených tekutin,
 • teploměr,
 • léky proti horečce, kašli, zácpě, nevolnosti a zvracení,
 • proužky navíc pro měření glykémie a ketonů,
 • pohotovostní soupravu s glukagonem pro případ těžké hypoglykémie.

Instrukce pro dočasné odpojení pumpy

Chcete-li si pumpu dočasně odpojit, protože míříte například na pláž, měli byste na to být dobře připraveni. Níže uvedené schéma obsahuje instrukce, které vám nebo vašemu diabetologovi pomohou vytvořit plán pro tyto situace.

Poznámka: Předpokládá se, že po dobu dočasného odpojení pumpy budete aplikovat stejný typ inzulínu, jaký používáte v pumpě (nejčastěji jsou to: rychle působící Humalog®, Apidra® či Novorapid®), ale budete jej aplikovat injekčně, například inzulínovým perem.

Máte-li otázky týkající se své léčby při odpojení inzulínové pumpy, prosím, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. V případě otázek ohledně funkcí inzulínové pumpy firmy Medtronic kontaktujte, prosím, naši NON-STOP HELPLINE.
 
Humalog je registrovaná značka společnosti Eli Lilly and Company.
NovoRapid je registrovaná značka společnosti Novo Nordisk A/S.

Odpojení pumpy na max 1 hodinu

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před odpojením.
 • Bazální inzulín: Není třeba aplikovat.
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu. V případě potřeby kontaktujte svého diabetologa.  
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy na 4 hodiny

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před odpojením, před jídly a po 3-4 hodinách.
 • Bazální inzulín: Aplikujte injekci v dávce odpovídající vynechané bazální dávce. 
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu. V případě potřeby kontaktujte svého diabetologa. 
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy přes noc

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před spaním a nařiďte si budík pro kontrolu každé 3-4 hodiny.
 • Bazální inzulín: Každé 4 hodiny aplikujte injekci v dávce odpovídající vynechané bazální dávce.
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu. V případě potřeby kontaktujte svého diabetologa
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy na 24 hodin (nebo déle)

 • Měření: Zkontrolujte si glykémii před jídly, každé 3–4 hodiny a před spaním.
 • Bazální inzulín: Každé 4 hodiny aplikujte injekci v dávce odpovídající vynechané bazální dávce nebo zvažte použití dlouhodobě působícího inzulínu.
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu.  
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Odpojení pumpy na více jak 1 den

 • Měření: Pro optimální kompenzaci diabetu se doporučuje časté měření glykémie. 
 • Bazální inzulín: Pro usnadnění vám diabetolog může předepsat dlouhodobě působící inzulín místo krátkodobě působícího. 
 • Cvičení: Zkontrolujte si glykémii před, během a po skončení cvičení. Po velmi namáhavém cvičení ji sledujte pečlivě následujících 24 hodin. Je-li třeba, snižte adekvátně bolusové a bazální dávky inzulínu.  
 • Bolusový inzulín: Aplikujte injekci (nebo bolus znovu připojenou pumpou) k pokrytí sacharidů dle sacharidového poměru a své aktuální glykémie. Aplikujte injekci/e (nebo bolus/y znovu připojenou pumpou) ke korekci vysoké glykémie dle korekčního vzorce. Je-li glykémie > 13 mmol/l, zkontrolujte ketony a kontaktujte svého diabetologa.

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.