Zákaznická podpora

Péče o místa zavedení

Střídání míst zavedení

Místa zavedení infuzního setu a senzoru by měla být střídána po každé výměně. Tímto režimem si zachováte zdravé podkoží, jelikož před dalším zavedením poskytnete místu potřebný čas pro obnovu tkáně. 
Měňte každý 2. až 3. den
Výměna infuzních setů
Infuzní sety je třeba měnit po 2 až 3 dnech používání z důvodu prevence vzniku kožních infekcí.*
Výměna zásobníků
Zásobníky měňte podle pokynů uvedených výrobcem. 
 
TIP: Zásobníky plňte množstvím inzulínu, který je zapotřebí k pokrytí potřeb na 3 dny nebo dle doporučení vašeho ošetřujícího lékaře.
 
Střídání míst zavedení
Střídejte místa zavedení po každé výměně infuzního setu a zásobníku. 
 
Pamatujte na to, že v případě nedodržování režimu střídání, kdy infuzní sety budete zavádět do jednoho a téhož místa,  nebude pro vás snadné dosáhnout dobré kompenzace diabetu. 
Měření hladiny krevní glukózy (BG)
Glykémii měřte pomocí glukometru vždy 2 až 3 hod po výměně infuzního setu. Tak lze jedině ověřit, zda je infuzní set řádně zaveden a dochází k správnému dávkování inzulínu. 

 

Reference

 • * Thethi TK, Rao A, Kawji H, et al. Consequences of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneus insulin infusion. Journal of Diabetes and Its Complications. March 2010 (Vol. 24, Issue 2, Pages 73-78).

Volba vhodného místa zavedení infuzního setu

Na obrázku jsou šedou barvou znázorněny oblasti na těle, které jsou nejvhodnější k zavedení infuzního setu. Se svým ošetřujícím lékařem si určete místa, která budou pro vás nejvhodnější.

Místa zavedení

Doporučení pro místa zavedení infuzního setu

 

Vyhněte se zavedení infuzního setu do míst, která se nachází v oblasti:

 • do 5 cm kolem pupíku,
 • ohybu,
 • se zvýšenou přilnavostí a možným podrážděním oblečením (např. místa pod páskem u kalhot),
 • jizvovité nebo tvrdé tkáně nebo místa s výskytem strií. 

 

Zavádějte infuzní sety do míst, která jsou vzdálená alespoň:

 • 5,0 cm od zavedeného senzoru,
 • 5,0 cm od pupíku,
 • 7,5 cm do posledního místa zavedení.
 
Režim střídání
Uvedené obrázky vám mohou pomoci ve střídání míst zavedení infuzních setů organizovaným způsobem. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte obě metody.
 
Střídání podle hodin

Střídání podle hodin

Střídání podle M nebo W

M-W střídání

Fixační metody - obecné instrukce pro použití u infuzních setů a senzorů

 • Udržujte místa zavedení čistá a oholená.
 • Snažte se odstranit odumřelé kožní buňky pomocí peelingu, kartáčku nebo žínky s mýdlem a poté opláchněte místo vodou a následně otřete alkoholem napuštěným ubrouskem.
 • Předtím, než použijete nachystaný ubrousek nebo přelepku pokožku místa zavedení natáhněte.
 • Po přilepení přelepky přejeďte prstem rohy přelepky, a tím zajistěte utěsnění okrajů na kůži.
 • Neumisťujte infuzní set nebo senzor do míst pasu, která by mohla třít a uvolnit přelepku.
 • Vyhněte se používání pleťového mléka v místě, kam plánujete přilepit přelepku - ta by poté dobře na mastném povrchu nedržela. 

Infuzní sety

 

Základní režim

 1. Snažte se plánovat výměnu setů na dobu, kdy se sprchujete. Můžete tak řádně pokožku pro místo zavedení omýt. Předtím, než se půjdete sprchovat, odstraňte starý infuzní set. Odstraňovačem můžete pokožku zbavit zbytků lepidla původně umístěné samolepící pásky. Ve sprše pak místo důkladně omyjte mýdlem a vodou. 
 2. Jestliže měníte infuzní sety v jiný čas, ujistěte se, že jste si umyli ruce řádně omyly mýdlem a vodou, stejně tak i pokožku pro místo zavedení. 
 3. Pokožku v místě zavedení vydezinfikujte pomocí dezinfekčního polštářku napuštěného alkoholem nebo izopropylalkoholem . 
 4. Před zavedením infuzního setu nebo přilepením náplasti ponechte pokožku řádně oschnout. 
 5. Pokud používáte polštářek pro zvýšení přilnavosti, natřete jím místo zavedení a jeho okolí. 
 6. Po odstranění přelepu na infuzním setu se náplasti nedotýkejte, abyste tam nenanesli mastnotu.
 7. Zaveďte infuzní set podle pokynů a techniky ošetřujícího lékaře (nebo zdravotní sestry) nebo podle instruktážního videa k zavedení infuzních setů (sekce Vzdělávání, podsekce Infuzní sety a zásobníky).
 8. Během dnů, kdy budete více aktivní a budete tak očekávat, že se více zpotíte nebo půjdete plavat, přelepte místo zavedení infuzního setu ještě další samolepící páskou.
 9. Kraje můžete přelepit další samolepící páskou čí náplastí, aby se infuzní set neodlepil.
 10. Průběžně kontrolujte, zda nedochází k přílišnému tahání hadičky směrem od místa zavedení nebo namáháním přilepené části setu.
 11. V případě nedostatečného přilnutí samolepící části setu, vyzkoušejte jiné místo zavedení.

 

Sendvičová metoda

Důležité

Info Sendvičovou metodu je možné použít pouze v případě infuzních setů. NEPOUŽÍVEJTE tuto metodu pro zavedení senzorů, a to z důvodu, že elektroda senzoru je velmi citlivá a mohlo by dojít k jejímu poškození, jestliže by byla zavedena skrz cokoliv jiného, než je alkoholem ošetřené suché místo zavedení.
 1. Připravte si místo pro zavedení a ponechte jej oschnout.
 2. Na pokožku umístěte čirou samolepící pásku.
 3. Zaveďte infuzní set skrz čirou samolepící pásku (postupujte podle pokynů pro zavedení infuzních setů). Infuzní set bude připevněn k čiré samolepící pásce namísto přímého přilepení na vaši pokožku.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.