Aktualizovali jsme naše Zásady ochrany osobních údajů. Pro zobrazení aktualizované verze Zásad ochrany osobních údajů klikněte zde. X

Život s pumpou

Diabetes a konzumace alkoholu

U většiny lidí neznamená diagnóza diabetu konec zdravého a aktivního způsobu života. Ať už jdou ven s přáteli, vezmou si něco k snědku nebo si občas dají sklenku alkoholu, je důležité, aby byli vždy proaktivní a připraveni jednat, aby tuto situaci dobře zvládli. 
 
Před požitím alkoholu je zapotřebí rozpoznat jeho vliv na hladinu glukózy a dobře odhadnout potřebu dodání inzulínu a sacharidů.

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Uvědomte si vliv alkoholu na hladinu glukózy
  • Čtěte o Aude, uživatelce inzulínové pumpy
  • Zjistěte, jak může inzulínová pumpa pomoci zvládat diabetes

Některé alkoholické nápoje obsahují značné množství cukru a znesnadňují udržení doporučené hladiny glukózy v krvi. A tak, když jsem si několikrát denně podávala injekce inzulínu, musela jsem volit. Buď si dát dávku inzulínu navíc, nebo nejít s přáteli na skleničku. Vedlejší účinky alkoholu mohou také zakrývat varovné příznaky hypoglykémie. Má inzulínová pumpa mi umožňuje užít si několik drinků s přáteli a přitom mít vše stále pod kontrolou.

- AUDE

Zvládání hladiny glukózy

Po najezení se jídlo dále štěpí na glukózu (krevní cukr), pro tělo potřebnou energii ke všem každodenním činnostem. Tělo člověka dále potřebuje inzulín, který je běžně produkován slinivkou, a který napomáhá přenosu glukózy z krevního řečiště do buněk.  
 
Nedokáže-li slinivka vyrobit inzulín, pak cukr zůstává v krevním řečišti a buňky jsou bez přísunu energie. Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje akutní fyzické projevy a symptomy diabetu. Léčba diabetu zahrnuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu: měření hladiny cukru v krvi, příjem sacharidů, fyzickou aktivitu a potřebu inzulínu k zajištění kontroly nad hladinou krevní glukózy a snížení rizika komplikací. 
 
Alkohol může změnit hladinu glukózy v krvi nebo případně zvýšit riziko vzniku hypoglykémie. Je zapotřebí porozumět způsobu počítání sacharidů u jednotlivého nápoje, neboť množství sacharidů se liší v závislosti na typu alkoholu a namíchaného nápoje. Je důležité měřit glykémii před, během a po požití alkoholických nápojů.
 
Hypoglykémie (nebo také zkráceně "hypo") je stav nízké hladiny glukózy v krvi; obvykle pod 3,5 mmol/l, avšak tato hodnota se může dle jednotlivce lišit. Hypoglykémie může být mírná, u které jsou symptomy rozpoznatelné a ke zvládnutí stavu stačí sníst nebo vypít něco s obsahem sacharidů. U závažné hypoglykémie je zapotřebí pomoci druhé osoby a může být také vyžadována hospitalizace v nemocnici. 
 
Dosáhnout a udržet cílové hodnoty HbA1c, a tím minimalizovat riziko vzniku hypoglykémie, může představovat skutečnou výzvu. Nicméně, poznáváním potřeb vlastního těla se naučíme, jak udržet hladinu glukózy v krvi v doporučeném rozmezí a účinně zvládat diabetes. 
 
HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky.

Jak může osoba s diabetem 1. typu lépe zvládat svou hladinu glukózy při popíjení alkoholického nápoje?

Diabetes, alkohol a inzulínové pumpy 

Mnoho pacientů s diabetem 1. typu řeší úkol udržet si lepší kontrolu nad hladinou glukózy v krvi tak, že se spoléhá na inzulínovou pumpu.
 
Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku.
 
Inzulínová pumpa vám a ošetřujícímu lékaři může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci posílá do těla velmi malé množství rychle působícího inzulínu.
Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Místo vícečetných injekcí je při léčbě inzulínovou pumpou zapotřebí pouze měnit infuzní set po pár dnech.
Klinické studie* realizované u pacientů s diabetem 1. typu všech věkových kategorií, kteří přešli z intenzifikované terapie neboli MDI (tj. aplikace tří a více denních injekcí inzulínu, Multiple Daily Injections) na léčbu inzulínovou pumpou, potvrzují zlepšení kvality života a zvýšení spokojenosti s léčbou. 

Kdybych neměla pumpu, raději bych si večer nedala drink než si podat injekci inzulínu navíc. Nyní, když mám pumpu, nic pro mě není tabu.

- AUDE

JAK INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHÁ ZVLÁDAT HLADINU GLUKÓZY?

Používáním inzulínové pumpy MiniMed® 640G lze přizpůsobit množství podávaného inzulínu podle potřeby, dosáhnout lepší kontrolu nad hladinou glukózy a snížit riziko vzniku hyper- a hypoglykemií. Mezi výhody plynoucí z používání inzulínové pumpy patří: 

  • Snazší dávkování
    Při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Inzul