Život s pumpou

Diabetes a konzumace alkoholu

U většiny lidí neznamená diagnóza diabetu konec zdravého a aktivního způsobu života. Ať už jdou ven s přáteli, vezmou si něco k snědku nebo si občas dají sklenku alkoholu, je důležité, aby byli vždy proaktivní a připraveni jednat, aby tuto situaci dobře zvládli. 
 
Před požitím alkoholu je zapotřebí rozpoznat jeho vliv na hladinu glukózy a dobře odhadnout potřebu dodání inzulínu a sacharidů.

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Uvědomte si vliv alkoholu na hladinu glukózy
 • Čtěte o Aude, uživatelce inzulínové pumpy
 • Zjistěte, jak může inzulínová pumpa pomoci zvládat diabetes

Některé alkoholické nápoje obsahují značné množství cukru a znesnadňují udržení doporučené hladiny glukózy v krvi. A tak, když jsem si několikrát denně podávala injekce inzulínu, musela jsem volit. Buď si dát dávku inzulínu navíc, nebo nejít s přáteli na skleničku. Vedlejší účinky alkoholu mohou také zakrývat varovné příznaky hypoglykémie. Má inzulínová pumpa mi umožňuje užít si několik drinků s přáteli a přitom mít vše stále pod kontrolou.

- AUDE

Zvládání hladiny glukózy

Po najezení se jídlo dále štěpí na glukózu (krevní cukr), pro tělo potřebnou energii ke všem každodenním činnostem. Tělo člověka dále potřebuje inzulín, který je běžně produkován slinivkou, a který napomáhá přenosu glukózy z krevního řečiště do buněk.  
 
Nedokáže-li slinivka vyrobit inzulín, pak cukr zůstává v krevním řečišti a buňky jsou bez přísunu energie. Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje akutní fyzické projevy a symptomy diabetu. Léčba diabetu zahrnuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu: měření hladiny cukru v krvi, příjem sacharidů, fyzickou aktivitu a potřebu inzulínu k zajištění kontroly nad hladinou krevní glukózy a snížení rizika komplikací. 
 
Alkohol může změnit hladinu glukózy v krvi nebo případně zvýšit riziko vzniku hypoglykémie. Je zapotřebí porozumět způsobu počítání sacharidů u jednotlivého nápoje, neboť množství sacharidů se liší v závislosti na typu alkoholu a namíchaného nápoje. Je důležité měřit glykémii před, během a po požití alkoholických nápojů.
 
Hypoglykémie (nebo také zkráceně "hypo") je stav nízké hladiny glukózy v krvi; obvykle pod 3,5 mmol/l, avšak tato hodnota se může dle jednotlivce lišit. Hypoglykémie může být mírná, u které jsou symptomy rozpoznatelné a ke zvládnutí stavu stačí sníst nebo vypít něco s obsahem sacharidů. U závažné hypoglykémie je zapotřebí pomoci druhé osoby a může být také vyžadována hospitalizace v nemocnici. 
 
Dosáhnout a udržet cílové hodnoty HbA1c, a tím minimalizovat riziko vzniku hypoglykémie, může představovat skutečnou výzvu. Nicméně, poznáváním potřeb vlastního těla se naučíme, jak udržet hladinu glukózy v krvi v doporučeném rozmezí a účinně zvládat diabetes. 
 
HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky.

Jak může osoba s diabetem 1. typu lépe zvládat svou hladinu glukózy při popíjení alkoholického nápoje?

Diabetes, alkohol a inzulínové pumpy 

Mnoho pacientů s diabetem 1. typu řeší úkol udržet si lepší kontrolu nad hladinou glukózy v krvi tak, že se spoléhá na inzulínovou pumpu.
 
Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku.
 
Inzulínová pumpa vám a ošetřujícímu lékaři může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci posílá do těla velmi malé množství rychle působícího inzulínu.
Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Místo vícečetných injekcí je při léčbě inzulínovou pumpou zapotřebí pouze měnit infuzní set po pár dnech.
Klinické studie* realizované u pacientů s diabetem 1. typu všech věkových kategorií, kteří přešli z intenzifikované terapie neboli MDI (tj. aplikace tří a více denních injekcí inzulínu, Multiple Daily Injections) na léčbu inzulínovou pumpou, potvrzují zlepšení kvality života a zvýšení spokojenosti s léčbou. 

Kdybych neměla pumpu, raději bych si večer nedala drink než si podat injekci inzulínu navíc. Nyní, když mám pumpu, nic pro mě není tabu.

- AUDE

JAK INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHÁ ZVLÁDAT HLADINU GLUKÓZY?

Používáním inzulínové pumpy MiniMed® 640G lze přizpůsobit množství podávaného inzulínu podle potřeby, dosáhnout lepší kontrolu nad hladinou glukózy a snížit riziko vzniku hyper- a hypoglykemií. Mezi výhody plynoucí z používání inzulínové pumpy patří: 

 • Snazší dávkování
  Při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci kalkulátoru bolusu, tzv. Bolus Wizard®, která pomáhá stanovit přesnou dávku se zohledněním již dodaného inzulínu, současné glykémie, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení.
 • Méně injekcí
  Přesné množství krátce působícího inzulínu je po celý den dávkováno přes infuzní set, který lze velmi snadno odstranit a vyměnit každé 2 až 3 dny.
 • Větší flexibilita
  Podáním malých bolusů inzulínu se lze s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G okamžitě přizpůsobit sportovní aktivitě, nemoci nebo pokrytí malé svačiny. Stačí stisknout jediné tlačítko, aniž by bylo třeba podat injekci. Pumpa navíc nabízí funkci dočasná bazální dávka, s jejíž pomocí se úměrně sníží nebo zvýší množství bazálních dávek např. po dobu cvičení nebo nemoci.
 • Vyšší komfort
  Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci bezdrátového připojení glukometru. Naměřené hodnoty koncentrace glukózy se z glukometru automaticky odesílají do pumpy, a tím se usnadní používání kalkulátoru Bolus Wizard®. Tyto údaje, stejně jako informace o dávkování inzulínu, pumpa ukládá do digitálního deníku.

JE PRO MĚ PUMPA SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ?

Mnoho lidí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. S inzulínovou pumpou by mohli získat lepší kontrolu hladiny glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží: 
 
 • obavy z dlouhodobých komplikací,
 • první symptomy dlouhodobých komplikací,
 • strach z jehel,
 • obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,
 • strach z hypoglykémie, zejména v noci,
 • vysoké hodnoty HbA1c,
 • nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,
 • požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.
 
Nejlepší způsob, jak zůstat ve zdravém rozmezí hladiny glukózy, je měřit si glykémii alespoň 4x denně (SMBG - tzv. selfmonitoring krevní glukózy) a na základě naměřených hodnot učinit potřebné úpravy. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G, pomocí funkce Bolus Wizard®, doporučí bolusovou a korekční dávku a může tak přispět ke zlepšení kompenzace diabetu.    

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE INZULÍNOVÉ PUMPY MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G je k dispozici i s integrovanou funkcí kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a terapeutickým softwarem CareLink™.
 
Ve spojení s funkcí CGM je inzulínová pumpa MiniMed® 640G jedinou inzulínovou pumpou nabízející funkci SmartGuard®, která může snížit závažnost hypoglykémie.* Pokud hladina glukózy klesá nebezpečně nízko, funkce SmartGuard může 30 min před nástupem předvídat hypoglykemickou událost a automaticky zastavit výdej inzulínu.  Jakmile se hladina glukózy opět zvýší, podávání inzulínu se obnoví. Tyto možnosti systému MiniMed® mohou být velkou výhodou ve srovnání s obvyklým měřením hladiny glukózy glukometrem (SMBG). Další výhodou integrovaného systému je upozornění na překročení předem nastavených limitů hladiny glukózy nebo zobrazení trendu na obrazovce. 

REFERENCE

 • * Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; prosím kontaktujte zástupce společnosti Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.