Život s pumpou

Diabetes a sport

Pohyb a sport je pro mnoho lidí důležitá součást života. Diagnóza diabetu neznamená bezpodmínečně změnu. Ve skutečnosti může pohyb hrát zásadní úlohu ve zvládání diabetu tím, že zrychluje krevní oběh, snižuje riziko vzniku onemocnění srdce a pomáhá udržovat přiměřenou hmotnost.
 
Dostat diabetes pod kontrolu během cvičení vyžaduje plánování a péči navíc.

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Poznejte, jakou roli hraje pohyb ve zvládání diabetu
 • Čtěte o Lydii, uživatelce inzulínové pumpy
 • Zjistěte, jak může inzulínová pumpa pomoci zvládat diabetes

Diagnóza diabetu 1. typu mi pomohla uvědomit si, že je třeba tvrdě pracovat na tom, čeho chci dosáhnout. Pokračovala jsem se sportem a zůstala členkou nizozemského národního karatistického týmu žen. Dalo to práci, ale našla jsem rovnováhu mezi diabetem a ostatními součástmi mého života (sport, práce atd.).

- LYDIA

ZVLÁDÁNÍ HLADINY GLUKÓZY

Léčba diabetu zahrnuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu: měření hladiny cukru v krvi, příjem sacharidů, fyzickou aktivitu a potřebu inzulínu k zajištění kontroly nad hladinou krevní glukózy a snížení rizika komplikací.
 
Dosáhnout a udržet cílové hodnoty HbA1c a zároveň minimalizovat riziko vzniku hypoglykémie, může představovat skutečnou výzvu. Poznáváním potřeby vlastního těla, včetně vlivu pohybu, se naučíte jak udržet hladinu glukózy v krvi v doporučeném rozmezí a účinně zvládat diabetes. 
 
HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven změřením množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky. 
 
V souvislosti s cvičením existuje řada faktorů, jako je kondice, intenzita pohybu a množství aktivního inzulínu a sacharidů v těle, které mohou ovlivnit glykémii. Je zapotřebí diskutovat otázku sportovních aktivit se svým ošetřujícím lékařem, abyste pochopili případné požadavky na změny, které bude potřeba v rámci léčby diabetu učinit.

Jak může osoba s diabetem lépe zvládat svou hladinu glukózy a současně být flexibilní v otázce sportovních aktivit?

Diabetes, sport a inzulínové pumpy

Mnoho pacientů s diabetem 1. typu řeší úkol udržet si lepší kontrolu nad hladinou glukózy v krvi, zejména pak během sportovních aktivit tak, že se spoléhá na inzulínovou pumpu.
 
Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku.
 
Inzulínová pumpa vám a ošetřujícímu lékaři může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci posílá do těla velmi malé množství krátce působícího inzulínu.
 
Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Místo vícečetných injekcí je při léčbě inzulínovou pumpou zapotřebí pouze měnit infuzní set každých pár dní.
Klinické studie* realizované u pacientů s diabetem 1. typu všech věkových kategorií, kteří přešli z intenzifikované terapie neboli MDI (tj. aplikace tří a více denních injekcí inzulínu, Multiple Daily Injections) na léčbu inzulínovou pumpou, potvrzují zlepšení kvality života a zvýšení spokojenosti s léčbou. 

Inzulínová pumpa mi umožnila žít svůj život tak, jak chci. Běžný trénink mám pravidelně každý večer a pro tento účel mám také naprogramovanou pumpu. Mohu tak lépe ovlivňovat svou hladinu krevní glukózy před i po tréninku.

- LYDIA

 

JAK INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHÁ ZVLÁDAT HLADINU GLUKÓZY?

Používáním inzulínové pumpy MiniMed® 640G lze přizpůsobit množství podávaného inzulínu podle potřeby, dosáhnout lepší kontrolu nad hladinou glukózy a snížit riziko vzniku hyper- a hypoglykemií. Mezi výhody plynoucí z používání inzulínové pumpy patří: 

 • Snazší dávkování
  Při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci kalkulátoru bolusu, tzv. Bolus Wizard®, která pomáhá stanovit přesnou dávku se zohledněním již dodaného inzulínu, současné glykémie, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení. 
 • Méně injekcí
  Přesné množství krátce působícího inzulínu je po celý den dávkováno přes infuzní set, který lze velmi snadno odstranit a vyměnit každé 2 až 3 dny.
 • Větší flexibilita
  Podáním malých bolusů inzulínu se lze s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G okamžitě přizpůsobit sportovní aktivitě, nemoci nebo pokrytí malé svačiny. Stačí stisknout jediné tlačítko, aniž by bylo třeba podat injekci. Pumpa navíc nabízí funkci dočasná bazální dávka, s jejíž pomocí se úměrně sníží nebo zvýší množství bazálních dávek např. po dobu cvičení nebo nemoci. 
 • Vyšší komfort
  Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci bezdrátového připojení glukometru. Naměřené hodnoty koncentrace glukózy se z glukometru automaticky odesílají do pumpy, a tím se usnadní používání kalkulátoru Bolus Wizard®. Tyto údaje, stejně jako informace o dávkování inzulínu, pumpa ukládá do digitálního deníku. 

JE PRO MĚ PUMPA SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ?

Mnoho lidí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. S inzulínovou pumpou by mohli získat lepší kontrolu hladiny glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží: 
 
 • obavy z dlouhodobých komplikací,
 • první symptomy dlouhodobých komplikací,
 • strach z jehel,
 • obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,
 • strach z hypoglykémie, zejména v noci,
 • vysoké hodnoty HbA1c,
 • nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,
 • požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.
 
Nejlepší způsob, jak zůstat ve zdravém rozmezí hladiny glukózy, je měřit si glykémii alespoň 4x denně (SMBG - tzv. selfmonitoring krevní glukózy) a na základě naměřených hodnot učinit potřebné úpravy. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G, pomocí funkce Bolus Wizard®, doporučí bolusovou a korekční dávku a může tak přispět ke zlepšení kompenzace diabetu.    

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE INZULÍNOVÉ PUMPY MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G je k dispozici i s integrovanou funkcí kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a terapeutickým softwarem CareLink™.
 
Ve spojení s funkcí CGM je inzulínová pumpa MiniMed® 640G jedinou inzulínovou pumpou nabízející funkci SmartGuard®, která může snížit závažnost hypoglykémie.* Pokud hladina glukózy klesá nebezpečně nízko, funkce SmartGuard může 30 min před nástupem předvídat hypoglykemickou událost a automaticky zastavit výdej inzulínu.  Jakmile se hladina glukózy opět zvýší, podávání inzulínu se obnoví. Tyto možnosti systému MiniMed® mohou být velkou výhodou ve srovnání s obvyklým měřením hladiny glukózy glukometrem (SMBG). Další výhodou integrovaného systému je upozornění na překročení předem nastavených limitů hladiny glukózy nebo zobrazení trendu na obrazovce. 

 

REFERENCE

 • * Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; prosím kontaktujte zástupce společnosti Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.