Život s pumpou

Diabetes a strava

Porozumět diabetu a vlivu stravy na hladinu glukózy je důležitý předpoklad pro kontrolu hladiny glukózy. U diabetu není potřeba dodržovat nějakou konkrétní dietu, avšak je třeba vědět, že různé typy potravin mohou odlišně ovlivnit hladinu glukózy. Plánování stravy, kontrola příjmu sacharidů a pravidelné měření glykémie jsou základními aspekty pro zvládání diabetu.  
 
S plánováním jídla souvisí počítání sacharidů, které umožňuje přesně stanovit odpovídající potřebnou dávku inzulínu a dává tak svobodu ve volbě potravin. 

STRUČNÝ PŘEHLED

 • Poznejte, jak sacharidy ovlivňují zvládání diabetu
 • Čtěte o Fabienne, uživatelce inzulínové pumpy
 • Zjistěte, jak může inzulínová pumpa pomoci zvládat diabetes

V době diagnózy mi byla zjištěna hodnota HbA1c ve výši 97 mmol/mol.  Začala jsem tedy s léčbou inzulínovými injekcemi, aniž bych počítala sacharidy. A tak jsem musela jíst stejné množství sacharidů a zeleniny den co den, což bylo jednotvárné. Jakmile jsem začala počítat sacharidy, můj každodenní život se zlepšil. Poté, co jsem zahájila léčbu inzulínovou pumpou, bylo jasné, že mám nad diabetem větší kontrolu než při terapií inzulínovými injekcemi. Po 3 měsících klesla má hodnota HbA1c z 64 mmol/mol na 38 mmol/mol! Nyní již jím běžné jídlo jako kdokoliv jiný, a když navštívím restauraci, objednám si, na co mám chuť. Jakmile je na stole talíř s jídlem, zadám pouze potřebný bolus, aniž bych si musela podat injekčně inzulín. Být na pumpě mi určitě umožňuje mít lepší kontrolu nad mým diabetem!

- FABIENNE

Obsah živin potravin se člení do tří základních kategorií: bílkoviny, tuky a sacharidy. Hlavní živina, která ovlivňuje hladinu krevní glukózy (cukr), je sacharid. Po zhruba 15 minutách od najezení se sacharidy dále štěpí na glukózu (krevní cukr), která vstupem do krevního řečiště zvedne hladinu cukru v krvi. Inzulín pak napomáhá v přenosu glukózy z krevního řečiště do buněk.  
 
Díky znalosti počítání sacharidů lze snáze stanovit odpovídající potřebnou dávku inzulínu. 
 
Které potraviny obsahují sacharidy?
 
 • Škroby: chléb, cereálie, sušenky, rýže, těstoviny a obilí
 • Zelenina s vysokým obsahem škrobu: brambory, hrách, fazole a kukuřice
 • Ovoce a džusy
 • Mléko a jogurty
 • Sladkosti: med, cukr, sirup, želé, cukrovinky, sportovní nápoje, sušenky, koláče, pečivo, zmrzlina a pudink
 
Existují dvě metody počítání sacharidů:
 
 • Počítání potravin v sacharidových jednotkách (také chlebových, výměnných nebo škrobových jednotkách) 
  Metoda je založena na počítání obsahu 12 g sacharidů na porci konkrétní potraviny. Každá porce 12 g sacharidů se rovná 1 výměnné jednotce. Některá pracoviště používají pro výměnnou jednotku množství 10 g sacharidů.
 • Počítání potravin v gramech sacharidů
  Metoda je založena na přesném součtu obsahu gramů sacharidů v každém jídle. Informace o množství sacharidů v jednotlivých potravinách lze zjistit na etiketách, v potravinových tabulkách, kuchařkách apod. 

Krajíc chleba ve Francii se liší od krajíce chleba v USA nebo v Nepálu. Díky pumpě je to snazší a já jen přizpůsobuji bolus.

- DELPHINE

ZVLÁDÁNÍ HLADINY GLUKÓZY

Léčba diabetu zahrnuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu: měření hladiny cukru v krvi, příjem sacharidů, fyzickou aktivitu a potřebu inzulínu k zajištění kontroly nad hladinou krevní glukózy a snížení rizika komplikací.
Poznáváním potřeby vlastního těla a vlivu stravy se naučíte, jak udržet hladinu glukózy v krvi v doporučeném rozmezí a účinně zvládat diabetes. Dosáhnout a udržet cílové hodnoty HbA1c a zároveň minimalizovat riziko vzniku hypoglykémie, může představovat skutečnou výzvu.
 
HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven změřením množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky. 
 

Jak může osoba s diabetem lépe zvládat svou hladinu glukózy a současně být flexibilní v otázce stravování?

Diabetes, stravování a inzulínové pumpy

Při zvládání diabetu a snaze udržet hladinu glukózy v krvi pod kontrolou, hraje stravování hlavní úlohu. S režimem vícečetných injekcí inzulínu denně (MDI - Multiple Daily Injections) může být náročné zvládnout situace s opožděním jídla, vynecháváním jídla nebo různorodé diety. S pomocí inzulínové pumpy může být organizace stravování mnohem snazší a flexibilnější. 
 
Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku.
 
Inzulínová pumpa vám a ošetřujícímu lékaři může pomoci mnohem věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci posílá do těla velmi malé množství rychle působícího inzulínu.
Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím dosáhnout lepší kontroly nad hladinou glukózy.
 
Klinické studie* realizované u pacientů s diabetem 1. typu všech věkových kategorií, kteří přešli z intenzifikované terapie neboli MDI (tj. aplikace tří a více denních injekcí inzulínu, Multiple Daily Injections) na léčbu inzulínovou pumpou, potvrzují zlepšení kvality života a zvýšení spokojenosti s léčbou. 

Když jsem začala s léčbou na režimu MDI, podávala jsem si 2 injekce dlouze působícího inzulínu ve stanovený čas, což znamenalo brzké vstávání, a to dokonce o víkendech. Jelikož jsem nepočítala sacharidy, musela jsem jíst každý den stejné množství jídla a zeleniny. Bylo to jednotvárné. Upřímně, nyní, když počítám sacharidy a používám funkci pumpy Bolus Wizard, tak si vůbec nedokážu představit, jak jsem to předtím mohla zvládat!

- FABIENNE

Minimed 640G insulin pump on adult's body

JAK INZULÍNOVÁ PUMPA MINIMED® 640G POMÁHÁ ZVLÁDAT HLADINU GLUKÓZY?

Používáním inzulínové pumpy MiniMed® 640G lze přizpůsobit množství podávaného inzulínu podle potřeby, dosáhnout lepší kontrolu nad hladinou glukózy a snížit riziko vzniku hyper- a hypoglykemií. Mezi výhody plynoucí z používání inzulínové pumpy patří: 

 • Snazší dávkování
  Při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci kalkulátoru bolusu, tzv. Bolus Wizard®, která pomáhá stanovit přesnou dávku se zohledněním již dodaného inzulínu, současné glykémie, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení. 
 • Méně injekcí
  Přesné množství krátce působícího inzulínu je po celý den dávkováno přes infuzní set, který lze velmi snadno odstranit a vyměnit každé 2 až 3 dny.
 • Větší flexibilita
  Podáním malých bolusů inzulínu se lze s inzulínovou pumpou MiniMed® 640G okamžitě přizpůsobit sportovní aktivitě, nemoci nebo pokrytí malé svačiny. Stačí stisknout jediné tlačítko, aniž by bylo třeba podat injekci. Pumpa navíc nabízí funkci dočasná bazální dávka, s jejíž pomocí se úměrně sníží nebo zvýší množství bazálních dávek např. po dobu cvičení nebo nemoci. 
 • Vyšší komfort
  Inzulínová pumpa MiniMed® 640G nabízí funkci bezdrátového připojení glukometru. Naměřené hodnoty koncentrace glukózy se z glukometru automaticky odesílají do pumpy, a tím se usnadní používání kalkulátoru Bolus Wizard®. Tyto údaje, stejně jako informace o dávkování inzulínu, pumpa ukládá do digitálního deníku. 

JE PRO MĚ PUMPA SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ?

Mnoho lidí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. S inzulínovou pumpou by mohli získat lepší kontrolu hladiny glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží: 

 • obavy z dlouhodobých komplikací,
 • první symptomy dlouhodobých komplikací,
 • strach z jehel,
 • obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,
 • strach z hypoglykémie, zejména v noci,
 • vysoké hodnoty HbA1c,
 • nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,
 • požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.
 
Nejlepší způsob, jak zůstat ve zdravém rozmezí hladiny glukózy, je měřit si glykémii alespoň 4x denně (SMBG - tzv. selfmonitoring krevní glukózy) a na základě naměřených hodnot učinit potřebné úpravy. Inzulínová pumpa MiniMed® 640G, pomocí funkce Bolus Wizard®, doporučí bolusovou a korekční dávku a může tak přispět ke zlepšení kompenzace diabetu.

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE INZULÍNOVÉ PUMPY MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G je k dispozici i s integrovanou funkcí kontinuálního monitorování glukózy (CGM) a terapeutickým softwarem CareLink™.
 
Ve spojení s funkcí CGM je inzulínová pumpa MiniMed® 640G jedinou inzulínovou pumpou nabízející funkci SmartGuard®, která může snížit závažnost hypoglykémie.* Pokud hladina glukózy klesá nebezpečně nízko, funkce SmartGuard může 30 min před nástupem předvídat hypoglykemickou událost a automaticky zastavit výdej inzulínu.  Jakmile se hladina glukózy opět zvýší, podávání inzulínu se obnoví. Tyto možnosti systému MiniMed® mohou být velkou výhodou ve srovnání s obvyklým měřením hladiny glukózy glukometrem (SMBG). Další výhodou integrovaného systému je upozornění na překročení předem nastavených limitů hladiny glukózy nebo zobrazení trendu na obrazovce. 
 

REFERENCE

 • * Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; prosím kontaktujte zástupce společnosti Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.