Zvládání hypoglykémie

Hypoglykémie může představovat jednu z největších obav lidí s diabetem 1. typu, a to především během noci, kdy je obtížnější rozpoznat nízkou hladinu glukózy v krvi.
 
Kterákoliv osoba s diabetem 1. typu může zažít nečekaný pokles hladiny glukózy.  Jedním z hlavních cílů léčby diabetu je dosáhnout cílového rozmezí hladiny HbA1c bezpečně, aniž by bylo zvýšeno riziko hypoglykémie.
  
Přečtěte si skutečné příběhy pacientů a zjistěte, jak dosáhli lepší kontroly nad diabetem 1. typu a nižšího výskytu hypoglykemií. 
 

Skutečné příběhy

Zvládání hypoglykémie

Marco, zlepšená kompenzace s pumpou od r. 2011

Na začátku, když jsem se léčil inzulínovými injekcemi, jsem nedokázal odhadnout nástup hypoglykémie. Jednou jsem dokonce upadl ve městě na chodník. Pamatuji si, jak se mi lidé vyhýbali a odcházeli pryč. Pravděpodobně se domnívali, že jsem opilý. Musel jsem se sám dopotácet domů. Slyšel jsem spoustu pozitivních zkušeností z léčby pumpou, a tak jsem se po delší době, kdy jsem trpěl na hypoglykémie, zeptal svého lékaře, zda bych ji mohl vyzkoušet. Nyní používám inzulínovou pumpu a téměř jsem zapomněl, co je hypoglykémie.

- MARCO

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.