Zvládání hypoglykémie

Co je hypoglykémie?

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Faktory, které mohou vést k hypoglykémii
Zažít hypoglykémii může být děsivá zkušenost, která může vést k značným obavám z dalších hypoglykemických příhod.
 
K hypoglykémii může dojít na základě různých důvodů. Obvykle je zapříčiněna nadměrným množstvím inzulínu v těle.  Tento přebytek inzulínu přesune příliš mnoho glukózy z krevního řečiště do buněk, a tím dochází k odlivu nezbytného zdroje energie, který je zapotřebí ke správné funkci mozku a těla.
Mezi hlavní faktory, které mohou vést ke vzniku hypoglykémie, patří:
 
  • opožděné nebo vynechané jídlo,
  • nízký obsah nebo nadhodnocení množství sacharidů ve stravě,
  • strava s vysokým obsahem tuků,
  • příliš velké bolusy inzulínu,
  • konzumace alkoholu,
  • cvičení,
  • nevhodná bazální dávka.
 

Pro pumpu jsem se rozhodl po delším období, kdy jsem zažíval hypoglykemické příhody, ke kterým docházelo i v noci. Během jedné noci jsem se svíjel v křečích, a to probudilo mou přítelkyni. Odvlekla mě pod studenou sprchu a podala mi cukr. Po této příhodě jsem požádal lékaře o vyzkoušení pumpy, neboť jsem si na internetu přečetl spoustu pozitivních zkušeností. Krátce na to jsem ji začal používat.

- MARCO

MÍRNÁ A ZÁVAŽNÁ HYPOGLYKÉMIE

Hypoglykémie  (nebo také zkráceně "hypo") je stav, kdy hladina glukózy v krvi klesne pod 3,5 mmol/l, avšak konkrétní hodnota se může mezi jednotlivci lišit. Hypoglykémie může být mírná nebo závažná.

Mírná hypoglykémie: symptomy jsou rozpoznatelné a ke zvládnutí stavu stačí sníst nebo vypít něco s obsahem sacharidů.

Závažná hypoglykémie: vyžaduje pomoc od druhé osoby a může být také vyžadována hospitalizace v nemocnici.
 
Strach z nižší hladiny glukózy a riziko hypoglykémie může u osoby s diabetem 1. typu vést k záměrnému udržování vysoké hladiny glukózy tak, aby se vyhnul hypoglykémii. Z dlouhodobého hlediska může záměrné setrvávání v hyperglykémii vést ke komplikacím. Lepší kontrola nad hladinou glukózy může pomoci předejít jak hyper- tak hypoglykémiím. 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.