Zvládání hypoglykémie

Minimalizace hypoglykémií

STRUČNÝ PŘEHLED

  • Jak udržet nízkou hodnotu HbA1c aniž by došlo k zvýšení rizika hypoglykémie
HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2 - 3 měsíce na červené krvinky. 
 
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial): výsledky klinické studie DCCT potvrdily, že snížením hodnoty HbA1c pouze o 1 % se může snížit riziko vzniku komplikací malých cév až o 40 %.* Hodnota HbA1c by měla být měřena každé 3 měsíce s cílem dosáhnout hodnoty pod 53 mmol/mol nebo dle doporučení ošetřujícího lékaře.*

Normální hladina glukózy (glykémie) se pohybuje v rozmezí 4,0 - 7,8 mmol/l. Dosáhnout tohoto cílového rozmezí v každodenním životě lze za pomoci měření hladiny glukózy osobním glukometrem v domácích podmínkách, tzv. selfmonitoring krevní glukózy (SMBG - Selfmonitoring Blood Glucose).*

Pro mnoho lidí může být složité udržet si hladinu HbA1c v cílovém rozmezí, aniž by se zvýšilo riziko vzniku hypoglykémie. Léčba inzulínovou pumpou umožňuje okamžitě přizpůsobit jakékoliv požadavky na množství dodávaného inzulínu.

Co ještě říct? Nyní, když mám inzulínovou pumpu, diabetes již neovládá mě, ale já ovládám svůj diabetes.

- TERESA

Pro mnoho lidí může být složité udržet si hladinu HbA1c v cílovém rozmezí, aniž by se zvýšilo riziko vzniku hypoglykémie. Léčba inzulínovou pumpou umožňuje okamžitě přizpůsobit jakékoliv požadavky na množství dodávaného inzulínu.
 
Je důležité dosáhnout kontroly nad hladinou glukózy v krvi. Mezi vhodné způsoby, jak tohoto úkolu dosáhnout a současně minimalizovat hypoglykémii patří:
  • Pravidelnější dávkování inzulínu v menších množstvích.*
  • Vyrovnávání hladiny glukózy před a po cvičení.
  • Upravení dávky inzulínu tak, aby odpovídala množství sacharidů v jídle.
  • Upravení dávkování inzulínu podle denních aktivit. Vědět, kdy a jak upravit léčbu na základě výsledků naměřených hodnot glukózy v průběhu dne.
 
Dosáhnout a udržet si požadovanou hodnotu HbA1c a nezvýšit přitom riziko hypoglykémie, může představovat skutečnou výzvu. Léčba inzulínovou pumpou umožňuje upravit dávky inzulínu podle potřeb.
 
Co může ještě osoba s diabetem 1. typu učinit pro to, aby minimalizovala hypoglykémii?

Reference

  • *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání; kopie žádejte prosím u zástupce spol. Medtronic.

 

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.